Browsing by Author Trần, Thị Hoàn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L0_02412_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Hoàn;  Advisor: Đỗ, Năng Toàn (2009)

  • Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về xử lý video và phát hiện đối tượng chuyển động. Nghiên cứu, phân tích và đề xuất một số hướng khắc phục các nhược điểm trong việc phát hiện, đánh dấu, phân loại các đối tượng chuyển động và tạo kho cơ sở dữ liệu mẫu. (...); Electronic Resources

Browsing by Author Trần, Thị Hoàn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L0_02412_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Hoàn;  Advisor: Đỗ, Năng Toàn (2009)

  • Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về xử lý video và phát hiện đối tượng chuyển động. Nghiên cứu, phân tích và đề xuất một số hướng khắc phục các nhược điểm trong việc phát hiện, đánh dấu, phân loại các đối tượng chuyển động và tạo kho cơ sở dữ liệu mẫu. (...); Electronic Resources