Browsing by Author Trần, Thị Lụa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 02050001812_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Lụa;  Advisor: Đoàn, Phan Tân (2013)

  • Electronic Resources; Luận văn ThS. Khoa học thư viện -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác phục vụ người dùng tin tại thư viện Trường Đại học Quảng Bình. Tìm hiểu thực trạng công tác phục vụ người dùng tin tại thư viện Trường Đại học Quảng Bình. Đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác phục v (...)

Browsing by Author Trần, Thị Lụa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 02050001812_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Lụa;  Advisor: Đoàn, Phan Tân (2013)

  • Electronic Resources; Luận văn ThS. Khoa học thư viện -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác phục vụ người dùng tin tại thư viện Trường Đại học Quảng Bình. Tìm hiểu thực trạng công tác phục vụ người dùng tin tại thư viện Trường Đại học Quảng Bình. Đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác phục v (...)