Browsing by Author Trần, Thị Minh Đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26
 • 7. Tran Thi Minh Duc 77-90.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Minh Đức; Nguyễn, Thị Như Trang (2017)

 • Bài viết là một phần nhỏ của kết quả đề tài: Nghiên cứu thực trạng hoạt động trợ giúp tâm lý nhằm xây dựng bộ tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cho các nhà tâm lý Việt Nam, mã số V11.1-2013.10 thuộc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) hỗ trwoj kinh phí do GS. TS. Trần Thị Minh Đức làm chủ nhiệm. Thông qua khảo sát về:1/ Biện pháp bảo mật và 2/ Giới hạn của bảo mật, nghiên cứu phân tích thực trạng hiểu biết của các nhà tâm lý và sinh viên tâm lý về các tình huống bảo mật thông tin khách hàng và đối chiếu thực trạng này với các yêu cầu về bảo mật được xác định tại các bộ Quy điều Đạo đức nghề Tâm lý. Các kết quả nghiên cứu cho thấy vẫn có một tỷ lệ không nhỏ (chiếm kho...

 • 1379-1-2696-1-10-20160719.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Minh Đức; Kiều, Anh Tuấn (2012)

 • Kết quả bài viết này là một phần trong đề tài nghiên cứu của chúng tôi. Đề tài do GS.TS. Trần Thị Minh Đức chủ trì với sự hỗ trợ về kinh phí của Đại học Quốc gia Hà Nội. Mục đích của nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng hoạt động của Cố vấn học tập trong các trường đại học hiện nay. Nghiên cứu được tiến hành trên 1564 sinh viên của 17 trường đại học trong cả nước và 244 giảng viên đang là Cố vấn học tập tại các trường đại học trên. Trong khuôn khổ bài báo này, chúng tôi tập trung vào hai nội dung chủ yếu: phần một của bài báo tìm hiểu các quy định - tiêu chí lựa chọn Cố vấn học tập, thực trạng hoạt động và hỗ trợ quyền lợi của Cố vấn học tập; phần thứ hai xem xét đánh giá của những ngư...

 • KY_00611.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Thị Minh Đức (2002)

 • Bài viết này mô tả chân dung văn hóa của loại hình chợ thực phẩm di động trên vỉa hè các chị em nông thôn bán rong tạo nên. Qua đó, chỉ ra những bất cập của loại hình chợ này đối với vấn đề trật tự an ninh xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và quản lý mạng lưới chợ đô thị, đồng thời cũng đặt ra cho các nhà quy hoạch kiến trúc đô thị một số vấn đề cần phải giải quyết liên quan đến loại hình chợ này.

 • 02050001511_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hồng Bích;  Advisor: Trần, Thị Minh Đức (2013)

 • Luận văn ThS. Triết học -- Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội .Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Làm sáng tỏ một số khái niệm, vấn đề lý luận có liên quan đến hành vi đi lễ nhà thờ; xưng tội; cầu nguyện; sinh viên và một số đặc điểm tâm sinh lý của sinh viên. Tìm hiểu thực trạng đi lễ nhà thờ ở sinh viên công giáo; Phân tích những ảnh hưởng của hành vi đi lễ nhà thờ đến đời nhận thức, hành vi của SVCG.; Electronic Resources

 • 02050001313_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Hồng Loan;  Advisor: Trần, Thị Minh Đức (2012)

 • Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tổng quan về game bạo lực trên thế giới và ở Việt Nam. Làm rõ một số khái niệm liên quan đến game bạo lực. Phân tích một số biểu hiện tâm lý của người chơi game bạo lực và những yếu tố ảnh hưởng tới người chơi game bạo lực. Qua đó, đưa ra một số kiến nghị (...); Electronic Resources

 • DT_00317.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Thị Minh Đức; Lê, Thị Lan Phương; Đỗ, Hoàng (2004)

 • Nêu cơ sở lý luận về sự thích ứng của sinh viên với môi trường đại học. Nghiên cứu thực tiễn sự thích ứng của sinh viên năm thứ nhất với hoạt động học tập ở đại học. Sự thích ứng với việc thiết lập các mối quan hệ ở trường đại học như quan hệ với bạn bè, với giảng viên, với các cán bộ phòng ban; Sự thích ứng trong cuộc sống thường nhật với điều kiện sinh hoạt hiện nay của sinh viên, với việc tự quản lý đồ đạc, chi tiêu và với việc làm thêm hiện nay. Qua đó lý giải các yếu tố tác động nhằm đưa ra giải pháp giúp cho sinh viên thích ứng có hiệu quả hơn với môi trường đại học, đặc biệt là hoạt động học tập ở đại học

 • 02050005103.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Diệu Linh;  Advisor: Trần, Thị Minh Đức (2017)

 • Trên cơ sở nghiên cứu Nhận thức và hành vi của người dân về vệ sinh an toàn thực phẩm, Kết quả khảo sát thực trạng cho thấy chung nhận thức của người dân ở mức trung bình với ĐTB là 2,90, ĐLC: 0,318. Người dân nhận thức khá tốt về những thông tin về VSATTP. Về dấu hiệu nhận biết TP an toàn, người dân nhận thức tốt dấu hiệu ATTP căn cứ vào 2 dấu hiệu thời hạn sử dụng ghi trên bao bì và thực phẩm xuất hiện nấm mốc với ĐTB là 3,54; ngày sản xuất và hạn sử dụng cũng là một tiêu chí lựa chọn TP nhận người dân quan tâm (với ĐTB = 3,56, mức cao). Hành vi ra đông thực phẩm ngoài không khí và ngâm thực phẩm vào trong nước đạt mức thực hành thấp (lần lượt có ĐTB = 2,03 và 2,2, mức thấp). Theo...

 • V_L2_01801.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Lệ Hằng;  Advisor: Trần, Thị Minh Đức (2009)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến nhu cầu giáo dục giới tính của học sinh và tình hình giáo dục giới tính của học sinh THPT ở Hòa Bình. Nghiên cứu nhu cầu giáo dục giới tính thông qua việc làm rõ nhận thức, mong muốn, hứng thú, sự say mê của học sinh đối với vấn đề giáo dục giới tính. Tìm hiểu thái độ của cha mẹ đối với vấn đề giáo dục giới tính cho các em. Đề xuất một số nhóm biện pháp đối với các cơ quan chức năng thuộc ngành giáo dục; đối với nhà trường và thầy cô giáo; đối với cha mẹ học sinh và đối với bản thân học sinh…nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh và nâng cao hiệu quả giáo dục giới tính cho học sinh THPT ở Hòa Bình hiện nay

 • KY_00469.PDF.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Thị Minh Đức (2000)

 • An phận là một trạng thái, một thuộc tính tâm lý cho phép con người bằng lòng với thân phận, hoàn cảnh của mình. Cá nhân có tư tưởng an phận sẽ dễ dàng chấp nhận hiện thực cuộc sống và không có mong muốn gì hơn. Đối với người trí thức, tính an phận là cái gây khó khăn, gây cản ngại (xét về mặt tâm lý) cho phát triển chuyên môn của mỗi người.

 • TC_02705.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Minh Đức; Bùi, Thị Hồng Thái (2013)

 • Trên cơ sở nghiên cứu 4.468 thanh thiếu niên Việt Nam chơi game ở độ tuổi từ 11-30 tuổi, trong đó có 63.7% người chơi game bạo lực tại thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh (đề tài do quỹ Nafosted tài trợ, 2010-2012), bài báo đề cập đến thực trạng chơi game bạo lực trong thanh thiếu niên, những ảnh hưởng và áp lực của game bạo lực đến người chơi. Thông qua đó, bài báo đề xuất những giải pháp ngăn ngừa game bạo lực từ phía các nhà quản lí và cha mẹ thanh thiếu niên.

 • 02050001510_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Huệ;  Advisor: Trần, Thị Minh Đức (2013)

 • Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Tổng quan nghiên cứu về sự bàng quan xã hội; Nghiên cứu tập trung lý giải thái độ không trợ giúp của cộng đồng với người gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Điều tra khảo sát thực tiễn thái độ bàng quan xã hội: nghiên cứu trên sinh viên của trường Đại (...); Electronic Resources

Browsing by Author Trần, Thị Minh Đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26
 • 7. Tran Thi Minh Duc 77-90.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Minh Đức; Nguyễn, Thị Như Trang (2017)

 • Bài viết là một phần nhỏ của kết quả đề tài: Nghiên cứu thực trạng hoạt động trợ giúp tâm lý nhằm xây dựng bộ tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cho các nhà tâm lý Việt Nam, mã số V11.1-2013.10 thuộc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) hỗ trwoj kinh phí do GS. TS. Trần Thị Minh Đức làm chủ nhiệm. Thông qua khảo sát về:1/ Biện pháp bảo mật và 2/ Giới hạn của bảo mật, nghiên cứu phân tích thực trạng hiểu biết của các nhà tâm lý và sinh viên tâm lý về các tình huống bảo mật thông tin khách hàng và đối chiếu thực trạng này với các yêu cầu về bảo mật được xác định tại các bộ Quy điều Đạo đức nghề Tâm lý. Các kết quả nghiên cứu cho thấy vẫn có một tỷ lệ không nhỏ (chiếm kho...

 • 1379-1-2696-1-10-20160719.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Minh Đức; Kiều, Anh Tuấn (2012)

 • Kết quả bài viết này là một phần trong đề tài nghiên cứu của chúng tôi. Đề tài do GS.TS. Trần Thị Minh Đức chủ trì với sự hỗ trợ về kinh phí của Đại học Quốc gia Hà Nội. Mục đích của nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng hoạt động của Cố vấn học tập trong các trường đại học hiện nay. Nghiên cứu được tiến hành trên 1564 sinh viên của 17 trường đại học trong cả nước và 244 giảng viên đang là Cố vấn học tập tại các trường đại học trên. Trong khuôn khổ bài báo này, chúng tôi tập trung vào hai nội dung chủ yếu: phần một của bài báo tìm hiểu các quy định - tiêu chí lựa chọn Cố vấn học tập, thực trạng hoạt động và hỗ trợ quyền lợi của Cố vấn học tập; phần thứ hai xem xét đánh giá của những ngư...

 • KY_00611.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Thị Minh Đức (2002)

 • Bài viết này mô tả chân dung văn hóa của loại hình chợ thực phẩm di động trên vỉa hè các chị em nông thôn bán rong tạo nên. Qua đó, chỉ ra những bất cập của loại hình chợ này đối với vấn đề trật tự an ninh xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và quản lý mạng lưới chợ đô thị, đồng thời cũng đặt ra cho các nhà quy hoạch kiến trúc đô thị một số vấn đề cần phải giải quyết liên quan đến loại hình chợ này.

 • 02050001511_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hồng Bích;  Advisor: Trần, Thị Minh Đức (2013)

 • Luận văn ThS. Triết học -- Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội .Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Làm sáng tỏ một số khái niệm, vấn đề lý luận có liên quan đến hành vi đi lễ nhà thờ; xưng tội; cầu nguyện; sinh viên và một số đặc điểm tâm sinh lý của sinh viên. Tìm hiểu thực trạng đi lễ nhà thờ ở sinh viên công giáo; Phân tích những ảnh hưởng của hành vi đi lễ nhà thờ đến đời nhận thức, hành vi của SVCG.; Electronic Resources

 • 02050001313_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Hồng Loan;  Advisor: Trần, Thị Minh Đức (2012)

 • Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tổng quan về game bạo lực trên thế giới và ở Việt Nam. Làm rõ một số khái niệm liên quan đến game bạo lực. Phân tích một số biểu hiện tâm lý của người chơi game bạo lực và những yếu tố ảnh hưởng tới người chơi game bạo lực. Qua đó, đưa ra một số kiến nghị (...); Electronic Resources

 • DT_00317.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Thị Minh Đức; Lê, Thị Lan Phương; Đỗ, Hoàng (2004)

 • Nêu cơ sở lý luận về sự thích ứng của sinh viên với môi trường đại học. Nghiên cứu thực tiễn sự thích ứng của sinh viên năm thứ nhất với hoạt động học tập ở đại học. Sự thích ứng với việc thiết lập các mối quan hệ ở trường đại học như quan hệ với bạn bè, với giảng viên, với các cán bộ phòng ban; Sự thích ứng trong cuộc sống thường nhật với điều kiện sinh hoạt hiện nay của sinh viên, với việc tự quản lý đồ đạc, chi tiêu và với việc làm thêm hiện nay. Qua đó lý giải các yếu tố tác động nhằm đưa ra giải pháp giúp cho sinh viên thích ứng có hiệu quả hơn với môi trường đại học, đặc biệt là hoạt động học tập ở đại học

 • 02050005103.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Diệu Linh;  Advisor: Trần, Thị Minh Đức (2017)

 • Trên cơ sở nghiên cứu Nhận thức và hành vi của người dân về vệ sinh an toàn thực phẩm, Kết quả khảo sát thực trạng cho thấy chung nhận thức của người dân ở mức trung bình với ĐTB là 2,90, ĐLC: 0,318. Người dân nhận thức khá tốt về những thông tin về VSATTP. Về dấu hiệu nhận biết TP an toàn, người dân nhận thức tốt dấu hiệu ATTP căn cứ vào 2 dấu hiệu thời hạn sử dụng ghi trên bao bì và thực phẩm xuất hiện nấm mốc với ĐTB là 3,54; ngày sản xuất và hạn sử dụng cũng là một tiêu chí lựa chọn TP nhận người dân quan tâm (với ĐTB = 3,56, mức cao). Hành vi ra đông thực phẩm ngoài không khí và ngâm thực phẩm vào trong nước đạt mức thực hành thấp (lần lượt có ĐTB = 2,03 và 2,2, mức thấp). Theo...

 • V_L2_01801.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Lệ Hằng;  Advisor: Trần, Thị Minh Đức (2009)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến nhu cầu giáo dục giới tính của học sinh và tình hình giáo dục giới tính của học sinh THPT ở Hòa Bình. Nghiên cứu nhu cầu giáo dục giới tính thông qua việc làm rõ nhận thức, mong muốn, hứng thú, sự say mê của học sinh đối với vấn đề giáo dục giới tính. Tìm hiểu thái độ của cha mẹ đối với vấn đề giáo dục giới tính cho các em. Đề xuất một số nhóm biện pháp đối với các cơ quan chức năng thuộc ngành giáo dục; đối với nhà trường và thầy cô giáo; đối với cha mẹ học sinh và đối với bản thân học sinh…nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh và nâng cao hiệu quả giáo dục giới tính cho học sinh THPT ở Hòa Bình hiện nay

 • KY_00469.PDF.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Thị Minh Đức (2000)

 • An phận là một trạng thái, một thuộc tính tâm lý cho phép con người bằng lòng với thân phận, hoàn cảnh của mình. Cá nhân có tư tưởng an phận sẽ dễ dàng chấp nhận hiện thực cuộc sống và không có mong muốn gì hơn. Đối với người trí thức, tính an phận là cái gây khó khăn, gây cản ngại (xét về mặt tâm lý) cho phát triển chuyên môn của mỗi người.

 • TC_02705.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Minh Đức; Bùi, Thị Hồng Thái (2013)

 • Trên cơ sở nghiên cứu 4.468 thanh thiếu niên Việt Nam chơi game ở độ tuổi từ 11-30 tuổi, trong đó có 63.7% người chơi game bạo lực tại thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh (đề tài do quỹ Nafosted tài trợ, 2010-2012), bài báo đề cập đến thực trạng chơi game bạo lực trong thanh thiếu niên, những ảnh hưởng và áp lực của game bạo lực đến người chơi. Thông qua đó, bài báo đề xuất những giải pháp ngăn ngừa game bạo lực từ phía các nhà quản lí và cha mẹ thanh thiếu niên.

 • 02050001510_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Huệ;  Advisor: Trần, Thị Minh Đức (2013)

 • Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Tổng quan nghiên cứu về sự bàng quan xã hội; Nghiên cứu tập trung lý giải thái độ không trợ giúp của cộng đồng với người gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Điều tra khảo sát thực tiễn thái độ bàng quan xã hội: nghiên cứu trên sinh viên của trường Đại (...); Electronic Resources