Browsing by Author Trần, Thị Minh Ngọc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 00050000925.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Minh Ngọc (2011)

 • Làm rõ cơ sở lý luận của kháng nghị phúc thẩm hình sự: khái niệm, đặc điểm, vai trò, trình tự, thủ tục kháng nghị phúc thẩm hình sự. Phân tích các quy định của BLTTHS năm 2003 về kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm của Viện kiểm sát. Đánh giá toàn diện thực trạng công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự ở Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian từ năm 2003 đến 2010, từ đó rút ra những mặt tích cực và hạn chế về công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự cũng như việc áp dụng quy định này trên thực tế xét xử ở Hà Tĩnh hiện nay. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự của VKSND trong thời gian tớ...

 • 01050000375_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Minh Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Vũ Lương , người hướng dẫn (2011)

 • 77 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Phương pháp toán sơ cấp -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Giới thiệu bất đẳng thức Cauchy-Schwarz trong các đề thi quốc gia, quốc tế. Nghiên cứu về dạng hằng đẳng thức của bất đẳng thức Cauchy-Schwarz . Tìm hiểu về dạng hằng đẳng thức thứ nhất, kết hợp với bất đẳng thức Cauchy-Schwarz để được các kết quả mới và c (...); Electronic Resources

 • 01050000375.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Minh Ngọc (2011)

 • Giới thiệu bất đẳng thức Cauchy-Schwarz trong các đề thi quốc gia, quốc tế. Nghiên cứu về dạng hằng đẳng thức của bất đẳng thức Cauchy-Schwarz . Tìm hiểu về dạng hằng đẳng thức thứ nhất, kết hợp với bất đẳng thức Cauchy-Schwarz để được các kết quả mới và các áp dụng của nó trong đại số và lượng giác. Trình bày từ dạng hằng đẳng thức thứ hai, kết hợp với bất đẳng thức Cauchy-Schwarz để được các kết quả mới và một số áp dụng của nó trong đại số và lượng giác. Giới thiệu bất đẳng thức trong đề thi IMO tại IRAN năm 1998 và một số đề mở rộng.

 • DT_00983.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Ngô, Sỹ Lương; Lê, Thị Thanh Liễu; Nguyễn, Thị Khánh Toàn; Nguyễn, Văn Hưng; Nguyễn, Văn Tiến; Nguyễn, Đức Thọ; Phạm, Anh Sơn; Thân, Văn Liên; Trần, Thị Minh Ngọc (2009)

 • Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất điều chế, độ sạch (chủ yếu là sắt oxit), cấu trúc và kích thước hạt tinh thể TiO2 trong các giai đoạn của quá trình điều chế bột Titan đioxit kích thước Nano mét từ tinh quặng inmenit Hà Tĩnh. Xây dựng quy trình công nghệ quy mô phòng thí nghiệm điều chế TiO2 kích thước Nano mét từ tinh quặng inmenit Hà Tĩnh. Sử dụng các phương pháp vật lý và hóa lí hiện đại (XRD, SEM, TEM, phân tích nhiệt, BET,...) để xác định đặc tính của sản phẩm. Nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của sản phẩm điều chế được trên phản ứng phân hủy một số đối tượng vô cơ là ion amoni và hữu cơ là xanh metylen trong môi trường nước. Thử nghiệm khả năng phân hủy quang xúc tá...

Browsing by Author Trần, Thị Minh Ngọc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 00050000925.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Minh Ngọc (2011)

 • Làm rõ cơ sở lý luận của kháng nghị phúc thẩm hình sự: khái niệm, đặc điểm, vai trò, trình tự, thủ tục kháng nghị phúc thẩm hình sự. Phân tích các quy định của BLTTHS năm 2003 về kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm của Viện kiểm sát. Đánh giá toàn diện thực trạng công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự ở Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian từ năm 2003 đến 2010, từ đó rút ra những mặt tích cực và hạn chế về công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự cũng như việc áp dụng quy định này trên thực tế xét xử ở Hà Tĩnh hiện nay. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự của VKSND trong thời gian tớ...

 • 01050000375_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Minh Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Vũ Lương , người hướng dẫn (2011)

 • 77 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Phương pháp toán sơ cấp -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Giới thiệu bất đẳng thức Cauchy-Schwarz trong các đề thi quốc gia, quốc tế. Nghiên cứu về dạng hằng đẳng thức của bất đẳng thức Cauchy-Schwarz . Tìm hiểu về dạng hằng đẳng thức thứ nhất, kết hợp với bất đẳng thức Cauchy-Schwarz để được các kết quả mới và c (...); Electronic Resources

 • 01050000375.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Minh Ngọc (2011)

 • Giới thiệu bất đẳng thức Cauchy-Schwarz trong các đề thi quốc gia, quốc tế. Nghiên cứu về dạng hằng đẳng thức của bất đẳng thức Cauchy-Schwarz . Tìm hiểu về dạng hằng đẳng thức thứ nhất, kết hợp với bất đẳng thức Cauchy-Schwarz để được các kết quả mới và các áp dụng của nó trong đại số và lượng giác. Trình bày từ dạng hằng đẳng thức thứ hai, kết hợp với bất đẳng thức Cauchy-Schwarz để được các kết quả mới và một số áp dụng của nó trong đại số và lượng giác. Giới thiệu bất đẳng thức trong đề thi IMO tại IRAN năm 1998 và một số đề mở rộng.

 • DT_00983.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Ngô, Sỹ Lương; Lê, Thị Thanh Liễu; Nguyễn, Thị Khánh Toàn; Nguyễn, Văn Hưng; Nguyễn, Văn Tiến; Nguyễn, Đức Thọ; Phạm, Anh Sơn; Thân, Văn Liên; Trần, Thị Minh Ngọc (2009)

 • Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất điều chế, độ sạch (chủ yếu là sắt oxit), cấu trúc và kích thước hạt tinh thể TiO2 trong các giai đoạn của quá trình điều chế bột Titan đioxit kích thước Nano mét từ tinh quặng inmenit Hà Tĩnh. Xây dựng quy trình công nghệ quy mô phòng thí nghiệm điều chế TiO2 kích thước Nano mét từ tinh quặng inmenit Hà Tĩnh. Sử dụng các phương pháp vật lý và hóa lí hiện đại (XRD, SEM, TEM, phân tích nhiệt, BET,...) để xác định đặc tính của sản phẩm. Nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của sản phẩm điều chế được trên phản ứng phân hủy một số đối tượng vô cơ là ion amoni và hữu cơ là xanh metylen trong môi trường nước. Thử nghiệm khả năng phân hủy quang xúc tá...