Browsing by Author Trần, Thị Phương Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L0_01299.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Phương Hiền (2007)

 • Trình bày các khái niệm và các dấu hiệu pháp lý của tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam: theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 cũng như lịch sử lập pháp hình sự về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Giới thiệu các hình thức trách nhiệm hình sự và trách nhiệm hình sự trong những trường hợp đặc biệt đối với tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Khái quát thực trạng tình hình tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ở nước ta những năm gần đây. Nêu lên các nguyên tắc cơ bản của hoạt động đấu tranh phòng chống tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này

 • V_L0_01299.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Phương Hiền (2007)

 • Trình bày các khái niệm và các dấu hiệu pháp lý của tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam: theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 cũng như lịch sử lập pháp hình sự về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Giới thiệu các hình thức trách nhiệm hình sự và trách nhiệm hình sự trong những trường hợp đặc biệt đối với tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Khái quát thực trạng tình hình tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ở nước ta những năm gần đây. Nêu lên các nguyên tắc cơ bản của hoạt động đấu tranh phòng chống tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này

 • V_L0_01299_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Phương Hiền;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2007)

 • Trình bày các khái niệm và các dấu hiệu pháp lý của tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam: theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 cũng như lịch sử lập pháp hình sự về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Giới thiệu các hình (...)

Browsing by Author Trần, Thị Phương Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L0_01299.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Phương Hiền (2007)

 • Trình bày các khái niệm và các dấu hiệu pháp lý của tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam: theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 cũng như lịch sử lập pháp hình sự về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Giới thiệu các hình thức trách nhiệm hình sự và trách nhiệm hình sự trong những trường hợp đặc biệt đối với tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Khái quát thực trạng tình hình tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ở nước ta những năm gần đây. Nêu lên các nguyên tắc cơ bản của hoạt động đấu tranh phòng chống tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này

 • V_L0_01299.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Phương Hiền (2007)

 • Trình bày các khái niệm và các dấu hiệu pháp lý của tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam: theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 cũng như lịch sử lập pháp hình sự về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Giới thiệu các hình thức trách nhiệm hình sự và trách nhiệm hình sự trong những trường hợp đặc biệt đối với tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Khái quát thực trạng tình hình tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ở nước ta những năm gần đây. Nêu lên các nguyên tắc cơ bản của hoạt động đấu tranh phòng chống tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này

 • V_L0_01299_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Phương Hiền;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2007)

 • Trình bày các khái niệm và các dấu hiệu pháp lý của tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam: theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 cũng như lịch sử lập pháp hình sự về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Giới thiệu các hình (...)