Browsing by Author Trần, Thị Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25
 • 02050000248_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thủy;  Advisor: Phạm, Xanh (2010)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Làm rõ những hoạt động đấu tranh của tầng lớp nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương trong phòng trào đòi dân sinh, dân chủ 1936-1939 được phản ánh trên báo Dân chúng. Qua đó, khẳng định giá trị nguô (...); Electronic Resources

 • 00050008969.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thủy;  Advisor: Nguyễn, Thanh Bình (2018)

 • - Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ và đánh giá chất lượng dịch vụ vận chuyển hành khách đường hàng không. - Kiểm định đuợc mô hình lý thuyết, xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến cảm nhận của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ vận chuyển hành khách đường hàng không sau khi sử dụng dịch vụ và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó. - Đề xuất được một số giải pháp nhằm nâng cao cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ vận chuyển hành khách của hãng hàng không VietJet Air.

 • 00050001511_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thủy;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Anh (2012)

 • Khái quát một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và chính sách tài chính, chú trọng vào chính sách ưu đãi thuế trong thu hút FDI. Tập trung nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế trong thu hút FDI vào Việt Nam (...)

 • 02050000750.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thủy;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2008)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xúc tiến điểm đến du lịch. Trình bày nội dung của hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch: Xác định mục tiêu xúc tiến; Xác định công chúng mục tiêu; Thiết kế thông điệp; Lựa chọn công cụ xúc tiến; Xây dựng ngân sách xúc tiến; Đánh giá hiệu quả xúc tiến. Khảo sát, phân tích thực trạng hoạt động xúc tiến điểm đến cấp tỉnh ở Nghệ An. Đề xuất các nhóm giải pháp giải quyết những tồn tại, hạn chế trong hoạt động xúc tiến và tăng cường hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch cấp tỉnh ở Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng

 • 4093-109-7639-1-10-20171207.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Thủy; Ngô, Thị Xuân; Phạm, Trung Kiên; Hoàng, Ngọc Cảnh (2017)

 • Mục tiêu: đánh giá kết quả phương pháp INSURE trong điều trị hội chứng suy hô hấp ở trẻ đẻ non tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh từ tháng 3/2017 đến tháng 9/2017. Phương pháp: nghiên cứu mô tả trên 50 trẻ sơ sinh non tháng được chẩn đoán suy hô hấp. Trẻ được điều trị phương pháp INSURE (đặt nội khí quản, bơm Curosuf, rút nội khí quản sau bơm). Kết quả: Trong 50 trẻ có 29 trẻ trai chiếm 58,0%. Tỉ lệ trẻ tuổi thai dưới 32 tuần là 98,0%, trong đó có 56,0% dưới 30 tuần. Trẻ cân nặng dưới 1500 gam chiếm 78,0% trong đó 28,0% dưới 1000 gam. Chỉ có 40% bà mẹ được tiêm corticoid trước sinh. Triệu chứng gặp nhiều nhất là tím, cơn ngừng thở dài >10 giây; hạ nhiệt độ. X.quang độ III là 92,0%....

 • 01050000232.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thủy;  Advisor: Nguyễn, Thế Bình (2011)

 • Nghiên cứu về tính chất quang của hạt nano kim loại quý; cộng hưởng plasmon cho các hạt dạng cầu có kích thước nhỏ. Trình bày về thuyết Mie, Gans cũng như thuộc tính phát quang của các hạt nano kim loại quý và những tính toán về cấu trúc điện tử của kim loại vàng (Au). Nghiên cứu nguyên tắc đo đạc trong thực nghiêm (đo ảnh TEM, đo phổ hấp thụ, đo phổ phát quan); các thiết bị dùng để đo đạc và hóa chất. Đưa ra kết quả thực nghiệm và thảo luận: bố trí và quy trình thí nghiệm; khảo sát phổ hấp thụ của hạt nano Au; khảo sát phổ phát quang của hạt nano Au trong ethanol và trong.

 • 01050000232_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thủy;  Advisor: Nguyễn, Thế Bình (2011)

 • Nghiên cứu về tính chất quang của hạt nano kim loại quý; cộng hưởng plasmon cho các hạt dạng cầu có kích thước nhỏ. Trình bày về thuyết Mie, Gans cũng như thuộc tính phát quang của các hạt nano kim loại quý và những tính toán về cấu trúc điện tử của kim lo (...)

 • 00050002743_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thủy;  Advisor: Cao, Văn Sâm , người hướng dẫn (2013)

 • Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý của trường cao đẳng nghề. Phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý và việc phát triển đội ngũ cán bộ quản lý Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội. (...); Electronic Resources

 • 01050002456.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Thị Thủy;  Advisor: Đặng, Hùng Thắng (2015)

 • Giới thiệu về phương trình tích phân tất định, phép tính vi tích phân cho hàm ngẫu nhiên, toán tử ngẫu nhiên tuyến tính. Trình bày phương trình tích phân ngẫu nhiên Fred-Holm và Voltera, một số phương trình tích phân ngẫu nhiên phi tuyến.

Browsing by Author Trần, Thị Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25
 • 02050000248_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thủy;  Advisor: Phạm, Xanh (2010)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Làm rõ những hoạt động đấu tranh của tầng lớp nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương trong phòng trào đòi dân sinh, dân chủ 1936-1939 được phản ánh trên báo Dân chúng. Qua đó, khẳng định giá trị nguô (...); Electronic Resources

 • 00050008969.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thủy;  Advisor: Nguyễn, Thanh Bình (2018)

 • - Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ và đánh giá chất lượng dịch vụ vận chuyển hành khách đường hàng không. - Kiểm định đuợc mô hình lý thuyết, xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến cảm nhận của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ vận chuyển hành khách đường hàng không sau khi sử dụng dịch vụ và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó. - Đề xuất được một số giải pháp nhằm nâng cao cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ vận chuyển hành khách của hãng hàng không VietJet Air.

 • 00050001511_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thủy;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Anh (2012)

 • Khái quát một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và chính sách tài chính, chú trọng vào chính sách ưu đãi thuế trong thu hút FDI. Tập trung nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế trong thu hút FDI vào Việt Nam (...)

 • 02050000750.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thủy;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2008)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xúc tiến điểm đến du lịch. Trình bày nội dung của hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch: Xác định mục tiêu xúc tiến; Xác định công chúng mục tiêu; Thiết kế thông điệp; Lựa chọn công cụ xúc tiến; Xây dựng ngân sách xúc tiến; Đánh giá hiệu quả xúc tiến. Khảo sát, phân tích thực trạng hoạt động xúc tiến điểm đến cấp tỉnh ở Nghệ An. Đề xuất các nhóm giải pháp giải quyết những tồn tại, hạn chế trong hoạt động xúc tiến và tăng cường hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch cấp tỉnh ở Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng

 • 4093-109-7639-1-10-20171207.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Thủy; Ngô, Thị Xuân; Phạm, Trung Kiên; Hoàng, Ngọc Cảnh (2017)

 • Mục tiêu: đánh giá kết quả phương pháp INSURE trong điều trị hội chứng suy hô hấp ở trẻ đẻ non tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh từ tháng 3/2017 đến tháng 9/2017. Phương pháp: nghiên cứu mô tả trên 50 trẻ sơ sinh non tháng được chẩn đoán suy hô hấp. Trẻ được điều trị phương pháp INSURE (đặt nội khí quản, bơm Curosuf, rút nội khí quản sau bơm). Kết quả: Trong 50 trẻ có 29 trẻ trai chiếm 58,0%. Tỉ lệ trẻ tuổi thai dưới 32 tuần là 98,0%, trong đó có 56,0% dưới 30 tuần. Trẻ cân nặng dưới 1500 gam chiếm 78,0% trong đó 28,0% dưới 1000 gam. Chỉ có 40% bà mẹ được tiêm corticoid trước sinh. Triệu chứng gặp nhiều nhất là tím, cơn ngừng thở dài >10 giây; hạ nhiệt độ. X.quang độ III là 92,0%....

 • 01050000232.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thủy;  Advisor: Nguyễn, Thế Bình (2011)

 • Nghiên cứu về tính chất quang của hạt nano kim loại quý; cộng hưởng plasmon cho các hạt dạng cầu có kích thước nhỏ. Trình bày về thuyết Mie, Gans cũng như thuộc tính phát quang của các hạt nano kim loại quý và những tính toán về cấu trúc điện tử của kim loại vàng (Au). Nghiên cứu nguyên tắc đo đạc trong thực nghiêm (đo ảnh TEM, đo phổ hấp thụ, đo phổ phát quan); các thiết bị dùng để đo đạc và hóa chất. Đưa ra kết quả thực nghiệm và thảo luận: bố trí và quy trình thí nghiệm; khảo sát phổ hấp thụ của hạt nano Au; khảo sát phổ phát quang của hạt nano Au trong ethanol và trong.

 • 01050000232_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thủy;  Advisor: Nguyễn, Thế Bình (2011)

 • Nghiên cứu về tính chất quang của hạt nano kim loại quý; cộng hưởng plasmon cho các hạt dạng cầu có kích thước nhỏ. Trình bày về thuyết Mie, Gans cũng như thuộc tính phát quang của các hạt nano kim loại quý và những tính toán về cấu trúc điện tử của kim lo (...)

 • 00050002743_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thủy;  Advisor: Cao, Văn Sâm , người hướng dẫn (2013)

 • Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý của trường cao đẳng nghề. Phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý và việc phát triển đội ngũ cán bộ quản lý Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội. (...); Electronic Resources

 • 01050002456.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Thị Thủy;  Advisor: Đặng, Hùng Thắng (2015)

 • Giới thiệu về phương trình tích phân tất định, phép tính vi tích phân cho hàm ngẫu nhiên, toán tử ngẫu nhiên tuyến tính. Trình bày phương trình tích phân ngẫu nhiên Fred-Holm và Voltera, một số phương trình tích phân ngẫu nhiên phi tuyến.