Browsing by Author Trần, Thị Thanh Nhàn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 01050000839_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh Nhàn;  Advisor: Ngô, Thu Hương (2012)

 • Tổng quan về vật liệu ZnO Nano. Tiến hành thực nghiệm: Khảo sát cấu trúc bằng phổ nhiễu xạ tia X; Khảo sát cấu trúc và hình thái hạt bằng ảnh TEM; Khảo sát cấu trúc và hình thái hạt bằng ảnh SEM; Khảo sát tính chất quang. Trình bày và đánh giá các kết quả (...)

 • 00060000216.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Nghi; Trần, Thị Thanh Nhàn; Đinh, Xuân Thành; Nguyễn, Đình Thái; Trần, Hữu Thân; Nguyễn, Thị Huyền Trang; Nguyễn, Duy Tuấn; Nguyễn, Văn Kiểu; Phạm, Thị Thu Hằng; Nguyễn, Thị Phương Thảo; Trần, Trọng Thịnh; Phạm, Thu Thảo; Nguyễn, Trọng Ngụ; Trần, Thị Dung; Nguyễn, Thị Tuyết Nhung (2012)

 • Thành lập bản đồ địa chất Cenozoi vùng biển nước sâu miền Trung Việt Nam tỷ lệ 1/500.000. Thành lập sơ đồ triền vọng khoáng sản vùng biển nước sâu miền Trung Việt Nam tỷ lệ 1/500.000. Xác lập cơ chế hình thành và lịch sử tiến hóa địa chất các bồn trầm tích Cenozoi vùng biển nước sâu miền Trung Việt Nam nhằm đánh giá triển vọng khoáng sản lien quan. Các kết quả đạt được: Bản đồ địa chất Cenozoi vùng biển nước sâu miền Trung Việt Nam tỷ lệ 1/500.000; Sơ đồ triển vọng khoáng sản vùng biển nước sâu miền Trung Việt Nam tỷ lệ 1/500.000; Mô hình cơ chế hình thành và lịch sử tiến hóa đại chất các bồn trầm tích Cenozoi vùng biển nước sâu miền Trung Việt Nam; Định hướng điều tra tìm kiếm và thă...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang; Trần, Nghi; Đinh, Xuân Thành; Trần, Thị Thanh Nhàn; Nguyễn, Thị Tuyến (2018)

 • Hệ thống cồn cát trên đồng bằng sông Mekong đóng vai trò là các mốc đánh dấu quá trình phát triển của châu thổ về phía biển từ hơn 5.000 năm trở lại đây. Các thế hệ giồng cát chính là dấu ấn các thế hệ đường bờ cổ trong quá trình châu thổ bồi tụ. Nghiên cứu này trình bày một số kết quả nghiên cứu mới về lịch sử tiến hóa hệ thống cồn cát trên đồng bằng châu thổ sông Mekong dựa trên phân tích tổng hợp các số liệu địa chất, địa mạo, tân kiến tạo và định tuổi tuyệt đối bằng phương pháp huỳnh quang kích thích (OSL) và 14C. Những kết quả mới đã ghi nhận năm thế hệ cồn cát với tuổi tương ứng 5.000 năm, 2.500 năm, 1.000 năm, 500 năm và thế hệ cồn cát đang hình thành tại đường bờ hiện đạ...

 • Tiến hóa trầm tích tầng mặt thềm lục địa khu vực Hà Tĩnh - Quảng Nam (60-100 m nước) trong mối quan hệ với sự thay đổi mực nước biển.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Thanh Nhàn; Trần, Nghi; Đinh, Xuân Thành; Nguyễn, Thị Huyền Trang; Nguyễn, Thị Tuyến; Nguyễn, Đình Thái (2016)

 • Vùng biển 60-100m nước từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam là vùng biển có đặc điểm địa chất phức tạp gắn liền với hoạt động địa chất ven bờ. Trầm tích phát hiện được tại vùng biển này gồm 14 trường trầm tích, bao gồm: trầm tích sạn bùn, trầm tích cát bùn sạn, trầm tích cát bùn lẫn sạn,trầm tích cát bùn, trầm tích cát bột, trầm tích cát sét,trầm tích cát, trầm tích bùn sạn,trầm tích bùn cát, trầm tích bột cát, trầm tích sét cát, trầm tích bùn, trầm tích bột và trầm tích sét. Các trường trầm tích này là kết quả của hai quá trình: (1) Quá trình phá hủy và tích tụ do sóng và triều khi đường bờ lùi dần từ độ sâu 100 - 60 m nước. (2) và Quá trình tái phân bố trầm tích do dòng chảy đáy khi biển tiến F...

 • 00050008766.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh Nhàn (2017)

 • - Phân tích, làm rõ lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các vụ tai nạn giao thông - Phân tích những nội dung cơ bản của pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong các vụ tai nạn giao thông - Đánh giá những ưu điểm và những hạn chế của pháp luật Việt Nam hiện hành về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong các vụ tai nạn giao thông - Đưa ra các giải pháp để khắc phục và hoàn thiện vấn đề bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong các vụ tai nạn giao thông tại Việt Nam nói chung và Bắc Giang nói riêng

 • DT_00524.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đỗ, Thị Vân Thanh; Nguyễn, Thuỳ Dương; Trần, Thị Thanh Nhàn (2006)

 • Bộ Atlas khoáng vật của các thành tạo sau MAGMA có nội dung về hình ảnh: cấu trúc khoáng vật, hình dạng thực và hình ảnh lý tưởng Và nội dung về số liệu : về thành phần hóa học, các thông số về cấu trúc, tính chất vật lý, tính chất quang học

 • KY_00745.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thùy Dương; Đỗ, Thị Vân Thanh; Trần, Thị Thanh Nhàn (2004)

 • Zircon là một trong những khoáng vật được nghiên cứu khá chi tiết từ rất sớm vì đây là khoáng vật tương đối phổ biến trong các đá. Nó được bảo tồn hình dạng tương đối tốt trong quá trình phá hủy cơ học và hóa học của các đá hoặc quá trình gia công mẫu. Cho đến nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu về hình thái của khoáng vật zircon như một phương tiện hữu hiệu khi nghiên cứu điều kiện hóa lí cũng như thời gian thành tạo các thể dịa chất liên quan. Trong bài này tác giả muốn đề cập đến các đặc điểm dấu hiệu tiêu hình của khoáng vật zircon và quy luật phân bố của chúng ở một số khu vực thuộc miền Bắc Việt Nam.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Tuấn; Trần, Nghi; Trần, Tân Văn; Nguyễn, Xuân Khiển; Nguyễn, Thị Tuyến; Trần, Thị Thanh Nhàn (2018)

 • Các thành tạo cát ven biển tỉnh Bình Thuận được chia thành 4 đơn vị địa mạo - trầm tích tương ứng với 4 đơn vị cấu trúc địa chất: đồng bằng - vũng vịnh (lagoon); cồn cát và thềm cát ven biển; đới thủy triều đáy biển nông ven bờ. Các thành tạo cát Đệ tứ khu vực ven biển tỉnh Bình Thuận có tuổi thành tạo càng cổ phân bố ở độ cao càng lớn chứng tỏ các quá trình chuyển động nâng kiến tạo của xảy ra mạnh mẽ trong Đệ Tứ. Nghiên cứu thành phần vật chất, môi trường trầm tích, tuổi tuyệt đối (TL và tectit) cho phép phân chia các thành tạo cát ven biển trong khu vực nghiên cứu làm 5 đơn vị trầm tích mỗi đơn vị tương ứng với 5 chu kỳ trầm tích khác nhau (Q11, Q12a, Q12b, Q13a, Q13b ...

Browsing by Author Trần, Thị Thanh Nhàn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 01050000839_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh Nhàn;  Advisor: Ngô, Thu Hương (2012)

 • Tổng quan về vật liệu ZnO Nano. Tiến hành thực nghiệm: Khảo sát cấu trúc bằng phổ nhiễu xạ tia X; Khảo sát cấu trúc và hình thái hạt bằng ảnh TEM; Khảo sát cấu trúc và hình thái hạt bằng ảnh SEM; Khảo sát tính chất quang. Trình bày và đánh giá các kết quả (...)

 • 00060000216.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Nghi; Trần, Thị Thanh Nhàn; Đinh, Xuân Thành; Nguyễn, Đình Thái; Trần, Hữu Thân; Nguyễn, Thị Huyền Trang; Nguyễn, Duy Tuấn; Nguyễn, Văn Kiểu; Phạm, Thị Thu Hằng; Nguyễn, Thị Phương Thảo; Trần, Trọng Thịnh; Phạm, Thu Thảo; Nguyễn, Trọng Ngụ; Trần, Thị Dung; Nguyễn, Thị Tuyết Nhung (2012)

 • Thành lập bản đồ địa chất Cenozoi vùng biển nước sâu miền Trung Việt Nam tỷ lệ 1/500.000. Thành lập sơ đồ triền vọng khoáng sản vùng biển nước sâu miền Trung Việt Nam tỷ lệ 1/500.000. Xác lập cơ chế hình thành và lịch sử tiến hóa địa chất các bồn trầm tích Cenozoi vùng biển nước sâu miền Trung Việt Nam nhằm đánh giá triển vọng khoáng sản lien quan. Các kết quả đạt được: Bản đồ địa chất Cenozoi vùng biển nước sâu miền Trung Việt Nam tỷ lệ 1/500.000; Sơ đồ triển vọng khoáng sản vùng biển nước sâu miền Trung Việt Nam tỷ lệ 1/500.000; Mô hình cơ chế hình thành và lịch sử tiến hóa đại chất các bồn trầm tích Cenozoi vùng biển nước sâu miền Trung Việt Nam; Định hướng điều tra tìm kiếm và thă...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang; Trần, Nghi; Đinh, Xuân Thành; Trần, Thị Thanh Nhàn; Nguyễn, Thị Tuyến (2018)

 • Hệ thống cồn cát trên đồng bằng sông Mekong đóng vai trò là các mốc đánh dấu quá trình phát triển của châu thổ về phía biển từ hơn 5.000 năm trở lại đây. Các thế hệ giồng cát chính là dấu ấn các thế hệ đường bờ cổ trong quá trình châu thổ bồi tụ. Nghiên cứu này trình bày một số kết quả nghiên cứu mới về lịch sử tiến hóa hệ thống cồn cát trên đồng bằng châu thổ sông Mekong dựa trên phân tích tổng hợp các số liệu địa chất, địa mạo, tân kiến tạo và định tuổi tuyệt đối bằng phương pháp huỳnh quang kích thích (OSL) và 14C. Những kết quả mới đã ghi nhận năm thế hệ cồn cát với tuổi tương ứng 5.000 năm, 2.500 năm, 1.000 năm, 500 năm và thế hệ cồn cát đang hình thành tại đường bờ hiện đạ...

 • Tiến hóa trầm tích tầng mặt thềm lục địa khu vực Hà Tĩnh - Quảng Nam (60-100 m nước) trong mối quan hệ với sự thay đổi mực nước biển.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Thanh Nhàn; Trần, Nghi; Đinh, Xuân Thành; Nguyễn, Thị Huyền Trang; Nguyễn, Thị Tuyến; Nguyễn, Đình Thái (2016)

 • Vùng biển 60-100m nước từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam là vùng biển có đặc điểm địa chất phức tạp gắn liền với hoạt động địa chất ven bờ. Trầm tích phát hiện được tại vùng biển này gồm 14 trường trầm tích, bao gồm: trầm tích sạn bùn, trầm tích cát bùn sạn, trầm tích cát bùn lẫn sạn,trầm tích cát bùn, trầm tích cát bột, trầm tích cát sét,trầm tích cát, trầm tích bùn sạn,trầm tích bùn cát, trầm tích bột cát, trầm tích sét cát, trầm tích bùn, trầm tích bột và trầm tích sét. Các trường trầm tích này là kết quả của hai quá trình: (1) Quá trình phá hủy và tích tụ do sóng và triều khi đường bờ lùi dần từ độ sâu 100 - 60 m nước. (2) và Quá trình tái phân bố trầm tích do dòng chảy đáy khi biển tiến F...

 • 00050008766.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh Nhàn (2017)

 • - Phân tích, làm rõ lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các vụ tai nạn giao thông - Phân tích những nội dung cơ bản của pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong các vụ tai nạn giao thông - Đánh giá những ưu điểm và những hạn chế của pháp luật Việt Nam hiện hành về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong các vụ tai nạn giao thông - Đưa ra các giải pháp để khắc phục và hoàn thiện vấn đề bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong các vụ tai nạn giao thông tại Việt Nam nói chung và Bắc Giang nói riêng

 • DT_00524.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đỗ, Thị Vân Thanh; Nguyễn, Thuỳ Dương; Trần, Thị Thanh Nhàn (2006)

 • Bộ Atlas khoáng vật của các thành tạo sau MAGMA có nội dung về hình ảnh: cấu trúc khoáng vật, hình dạng thực và hình ảnh lý tưởng Và nội dung về số liệu : về thành phần hóa học, các thông số về cấu trúc, tính chất vật lý, tính chất quang học

 • KY_00745.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thùy Dương; Đỗ, Thị Vân Thanh; Trần, Thị Thanh Nhàn (2004)

 • Zircon là một trong những khoáng vật được nghiên cứu khá chi tiết từ rất sớm vì đây là khoáng vật tương đối phổ biến trong các đá. Nó được bảo tồn hình dạng tương đối tốt trong quá trình phá hủy cơ học và hóa học của các đá hoặc quá trình gia công mẫu. Cho đến nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu về hình thái của khoáng vật zircon như một phương tiện hữu hiệu khi nghiên cứu điều kiện hóa lí cũng như thời gian thành tạo các thể dịa chất liên quan. Trong bài này tác giả muốn đề cập đến các đặc điểm dấu hiệu tiêu hình của khoáng vật zircon và quy luật phân bố của chúng ở một số khu vực thuộc miền Bắc Việt Nam.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Tuấn; Trần, Nghi; Trần, Tân Văn; Nguyễn, Xuân Khiển; Nguyễn, Thị Tuyến; Trần, Thị Thanh Nhàn (2018)

 • Các thành tạo cát ven biển tỉnh Bình Thuận được chia thành 4 đơn vị địa mạo - trầm tích tương ứng với 4 đơn vị cấu trúc địa chất: đồng bằng - vũng vịnh (lagoon); cồn cát và thềm cát ven biển; đới thủy triều đáy biển nông ven bờ. Các thành tạo cát Đệ tứ khu vực ven biển tỉnh Bình Thuận có tuổi thành tạo càng cổ phân bố ở độ cao càng lớn chứng tỏ các quá trình chuyển động nâng kiến tạo của xảy ra mạnh mẽ trong Đệ Tứ. Nghiên cứu thành phần vật chất, môi trường trầm tích, tuổi tuyệt đối (TL và tectit) cho phép phân chia các thành tạo cát ven biển trong khu vực nghiên cứu làm 5 đơn vị trầm tích mỗi đơn vị tương ứng với 5 chu kỳ trầm tích khác nhau (Q11, Q12a, Q12b, Q13a, Q13b ...