Browsing by Author Trần, Thị Thu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 00050001207_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu;  Advisor: Nguyễn, Hữu Chí, người hướng dẫn (2012)

 • 107 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS.Lý luận và phương pháp dạy học Lịch sử -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Electronic Resources; Trình bày những khái niệm, vai trò, ý nghĩa, nguyên tắc, các quy trình biên soạn và sử dụng bài tập lịch sử trong dạy học lịch sử. Tiến hành điều tra thực tế giáo viên và học sinh ở trường trung học cơ sở (THCS) Cầu Giấy để nắm rõ quan niệm và sự thực hiện (...)

 • 00050004362.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu;  Advisor: Vũ, Quang (2014)

 • Luận án đề cập một cách khái quát đến các vấn đề lý thuyết về bán hàng đa cấp và kiểm soát bán hàng đa cấp nói chung; phân tích, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về kiểm soát bán hàng đa cấp ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, các tác giả đề xuất các biện pháp cải thiện pháp luật về kiểm soát bán hàng đa cấp.

Browsing by Author Trần, Thị Thu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 00050001207_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu;  Advisor: Nguyễn, Hữu Chí, người hướng dẫn (2012)

 • 107 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS.Lý luận và phương pháp dạy học Lịch sử -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Electronic Resources; Trình bày những khái niệm, vai trò, ý nghĩa, nguyên tắc, các quy trình biên soạn và sử dụng bài tập lịch sử trong dạy học lịch sử. Tiến hành điều tra thực tế giáo viên và học sinh ở trường trung học cơ sở (THCS) Cầu Giấy để nắm rõ quan niệm và sự thực hiện (...)

 • 00050004362.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu;  Advisor: Vũ, Quang (2014)

 • Luận án đề cập một cách khái quát đến các vấn đề lý thuyết về bán hàng đa cấp và kiểm soát bán hàng đa cấp nói chung; phân tích, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về kiểm soát bán hàng đa cấp ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, các tác giả đề xuất các biện pháp cải thiện pháp luật về kiểm soát bán hàng đa cấp.