Browsing by Author Trần, Thị Thu Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26
 • 28.3.4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà (2012)

 • Ngoại giao văn hóa là một trong ba nhiệm vụ của ngoại giao ViệtNam thời kỳ hội nhập (bao gồm ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa). Với tính mềm dẻo và linh hoạt, ngoại giao văn hóa vừa là ánh sáng tinh thần, vừa là biện pháp và mục tiêu của chính sách đối ngoại Việt Nam, nó bổ trợ rất hữu hiệu cho các trụ cột khác, tạo thành một chính thể chính sách đối ngoại hoàn chỉnh trong thời kỳ đổi mới. Từ 1986 đến nay, ngoại giao văn hóa đã phát huy vai trò tích cực của mình đối với nền chính trị ViệtNam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc – hiện đại hóa đất nước, bảo vệ truyền thống văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa quốc tế.

 • 02050001519_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà;  Advisor: Đoàn, Đức Phương , người hướng dẫn (2013)

 • 114 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Khái quát về tiểu thuyết Việt Nam hiện đại và sáng tác của Tô Hoài. Nghiên cứu đặc điểm tiểu thuyết của nhà văn Tô Hoài: khái lược về nhân vật, các loại hình nhân vật trong tiểu thuyết của Tô Hoài, nghệ thuật xây dựng nhân vật. Tìm hiểu về cốt truyện, các (...); Electronic Resources

 • 00050007322.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà;  Advisor: Vũ, Hồng Anh (2016)

 • Chương 1: Một số vấn đề lý luận pháp luật về dạy nghề. Chương 2: thực trạng thực hiện pháp luật về dạy nghề ở Việt Nam. Chương 3: Quan điểm, giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về dạy nghề ở Việt Nam

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn (2017)

 • - Luận văn đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận và thực tiễn của hoạt động mua bán nợ. - Đã phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động mua, xử lý nợ tại DATC. - Đã đề xuất được các giải pháp khả thi và phù hợp với hoạt động mua bán nợ tại DATC.

 • 00050001494.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà (2012)

 • Tổng quan pháp luật về quản lý thuế đối với các dự án dự án Thuỷ điện đầu tư tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam về quản lý thuế đối với các dự án thuỷ điện đầu tư tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Đưa ra giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật về quản lý thuế đối với các dự án thuỷ điện đầu tư tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

 • 00050001494_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà;  Advisor: Hoàng, Thị Quỳnh Chi (2012)

 • Tổng quan pháp luật về quản lý thuế đối với các dự án dự án Thuỷ điện đầu tư tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam về quản lý thuế đối với các dự án thuỷ điện đầu tư tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Đưa ra giải pháp, (...)

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Chi (2017)

 • Làm rõ tác động của Cộng đồng kinh tế Asean tới thương mại nông sản Việt Nam bằng phương pháp định lượng thông qua việc áp dụng mô hình lực hấp dẫn, từ đó đưa ra một số hàm ý chính sách thúc đẩy ngành nông nghiệp Việt Nam hội nhập trong AEC.

 • 00060000060.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Xuân My; Hoàng, Chí Thành; Lê, Mạnh Hà; Trần, Thị Thu Hà; Nguyễn, Thanh Tú; Hồ, Sỹ Đàm; Đào, Kiến Quốc; Bùi, Thế Duy; Lê, Huy Bình; Đinh, Ngọc Thắng; Lê, Đôn Khuê; Hồ, Cẩm Hà (2007)

 • Xây dựng trang Web (www.ioicamp. net) với 3 chức năng chính: 1- Tổ chức các cuộc thi lập trình Online. Hiện nay các cuộc thi tin học quốc tế và khu vực đều dùng phương thức này. Các phần mềm hỗ trợ công việc này đều có bản quyền, ai muốn dùng thì phải mua. 2- Cho phép người dùng có thể tự học về thuật toán và lập trình. 3- Tổ chức một diễn đàn thảo luận các vấn đề về thuật toán và lập trình. Sản phẩm chính của đề tài loại này là sự tích hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực của công nghệ thông tin, chủ yếu là hai lĩnh vực: Lập trình trên mạng và Lý thuyết thuật toán. Sản phẩm của đề tài với một số sửa đổi thích hợp có thể dùng cho một số cuộc thi khác trên mạng và cho việc thi một số môn họ...

 • 2013.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà (2008)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động sự nghiệp, về tự chủ tài chính và công khai tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp (đơn vị sự nghiệp có thu). Giới thiệu khái quát về Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và những nội dung tự chủ tài chính và công khai tài chính trong các đơn vị sự nghiệp có thu tại ĐHQGHN. Phân tích thực trạng nguồn tài chính, tụ chủ tài chính và thực trạng công tác công khai tài chính trong các đơn vị trên địa bàn nghiên cứu. Đánh giá thực trạng thực hiện tự chủ tài chính và công khai tài chính tại ĐHQGHN trong giai đoạn từ năm 2002 – 2006. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu về các mặt như: đa dạng hóa nguồn tài chính và khuyến khích huy động nguồn lực ngoài ngân sá...

Browsing by Author Trần, Thị Thu Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26
 • 28.3.4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà (2012)

 • Ngoại giao văn hóa là một trong ba nhiệm vụ của ngoại giao ViệtNam thời kỳ hội nhập (bao gồm ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa). Với tính mềm dẻo và linh hoạt, ngoại giao văn hóa vừa là ánh sáng tinh thần, vừa là biện pháp và mục tiêu của chính sách đối ngoại Việt Nam, nó bổ trợ rất hữu hiệu cho các trụ cột khác, tạo thành một chính thể chính sách đối ngoại hoàn chỉnh trong thời kỳ đổi mới. Từ 1986 đến nay, ngoại giao văn hóa đã phát huy vai trò tích cực của mình đối với nền chính trị ViệtNam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc – hiện đại hóa đất nước, bảo vệ truyền thống văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa quốc tế.

 • 02050001519_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà;  Advisor: Đoàn, Đức Phương , người hướng dẫn (2013)

 • 114 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Khái quát về tiểu thuyết Việt Nam hiện đại và sáng tác của Tô Hoài. Nghiên cứu đặc điểm tiểu thuyết của nhà văn Tô Hoài: khái lược về nhân vật, các loại hình nhân vật trong tiểu thuyết của Tô Hoài, nghệ thuật xây dựng nhân vật. Tìm hiểu về cốt truyện, các (...); Electronic Resources

 • 00050007322.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà;  Advisor: Vũ, Hồng Anh (2016)

 • Chương 1: Một số vấn đề lý luận pháp luật về dạy nghề. Chương 2: thực trạng thực hiện pháp luật về dạy nghề ở Việt Nam. Chương 3: Quan điểm, giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về dạy nghề ở Việt Nam

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn (2017)

 • - Luận văn đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận và thực tiễn của hoạt động mua bán nợ. - Đã phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động mua, xử lý nợ tại DATC. - Đã đề xuất được các giải pháp khả thi và phù hợp với hoạt động mua bán nợ tại DATC.

 • 00050001494.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà (2012)

 • Tổng quan pháp luật về quản lý thuế đối với các dự án dự án Thuỷ điện đầu tư tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam về quản lý thuế đối với các dự án thuỷ điện đầu tư tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Đưa ra giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật về quản lý thuế đối với các dự án thuỷ điện đầu tư tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

 • 00050001494_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà;  Advisor: Hoàng, Thị Quỳnh Chi (2012)

 • Tổng quan pháp luật về quản lý thuế đối với các dự án dự án Thuỷ điện đầu tư tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam về quản lý thuế đối với các dự án thuỷ điện đầu tư tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Đưa ra giải pháp, (...)

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Chi (2017)

 • Làm rõ tác động của Cộng đồng kinh tế Asean tới thương mại nông sản Việt Nam bằng phương pháp định lượng thông qua việc áp dụng mô hình lực hấp dẫn, từ đó đưa ra một số hàm ý chính sách thúc đẩy ngành nông nghiệp Việt Nam hội nhập trong AEC.

 • 00060000060.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Xuân My; Hoàng, Chí Thành; Lê, Mạnh Hà; Trần, Thị Thu Hà; Nguyễn, Thanh Tú; Hồ, Sỹ Đàm; Đào, Kiến Quốc; Bùi, Thế Duy; Lê, Huy Bình; Đinh, Ngọc Thắng; Lê, Đôn Khuê; Hồ, Cẩm Hà (2007)

 • Xây dựng trang Web (www.ioicamp. net) với 3 chức năng chính: 1- Tổ chức các cuộc thi lập trình Online. Hiện nay các cuộc thi tin học quốc tế và khu vực đều dùng phương thức này. Các phần mềm hỗ trợ công việc này đều có bản quyền, ai muốn dùng thì phải mua. 2- Cho phép người dùng có thể tự học về thuật toán và lập trình. 3- Tổ chức một diễn đàn thảo luận các vấn đề về thuật toán và lập trình. Sản phẩm chính của đề tài loại này là sự tích hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực của công nghệ thông tin, chủ yếu là hai lĩnh vực: Lập trình trên mạng và Lý thuyết thuật toán. Sản phẩm của đề tài với một số sửa đổi thích hợp có thể dùng cho một số cuộc thi khác trên mạng và cho việc thi một số môn họ...

 • 2013.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà (2008)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động sự nghiệp, về tự chủ tài chính và công khai tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp (đơn vị sự nghiệp có thu). Giới thiệu khái quát về Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và những nội dung tự chủ tài chính và công khai tài chính trong các đơn vị sự nghiệp có thu tại ĐHQGHN. Phân tích thực trạng nguồn tài chính, tụ chủ tài chính và thực trạng công tác công khai tài chính trong các đơn vị trên địa bàn nghiên cứu. Đánh giá thực trạng thực hiện tự chủ tài chính và công khai tài chính tại ĐHQGHN trong giai đoạn từ năm 2002 – 2006. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu về các mặt như: đa dạng hóa nguồn tài chính và khuyến khích huy động nguồn lực ngoài ngân sá...