Browsing by Author Trần, Thị Thu Hường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 01050003611.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hường;  Advisor: Phạm, Ngọc Hồ (2017)

 • - Phân tích tính biến động của hai thông số CO và PM10 thông qua các đặc trưng số (biến trình ngày đêm, phương sai, độ lệch chuẩn và hệ số biến động) và đặc trưng hàm (hàm cấu trúc) cho thấy các đặc trưng biến đổi trong ngày theo mùa và vị trí địa lý tại các khu vực nghiên cứu. Điều này được giải thích: các yếu tố khí tượng, khí hậu (tốc độ gió, hướng gió, nhiệt độ, lượng mưa, thời gian mưa, độ ẩm, áp suất) và trạng thái tầng kết nhiệt (bất ổn định, cân bằng phiếm định và ổn định) trong lớp không khí gần mặt đất ảnh hưởng rất lớn đến môi trường không khí, nên chúng phá vỡ quy luật biến động của các thông số khảo sát, do đó các đặc trưng số và hàm không thể xem là những quá trình ngẫu...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hường;  Advisor: Lê, Đăng Doanh (2017)

 • Luận văn là công trình khoa học ở cấp thạc sĩ luật học đề cập khá chuyên sâu, đầy đủ và toàn diện vần đề lý luận, thực tiễn về tội làm chết người trong khi thi hành công vụ được quy định tại Bộ luật hình sự Việt Nam (chủ yếu tập trung vào Bộ luật hình sự năm 1999 và Bộ luật hình sự năm 2015), gắn với thực tiễn áp dụng pháp luật trong giai đoạn 2012 – 2016. Luận văn chứa đựng một số điểm mới cơ bản như sau: Thứ nhất, nghiên cứu những vấn đề lý luận, pháp lý cơ bản về tội làm chết người trong khi thi hành công vụ. Có sự đối chiếu, so sánh để tìm ra điểm mới giữa Bộ luật Hình sự năm 1999 với Bộ luật Hình sự năm 2015. Thứ hai: Nghiên cứu thực tiễn áp dụng quy định về tội làm chết ngư...

Browsing by Author Trần, Thị Thu Hường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 01050003611.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hường;  Advisor: Phạm, Ngọc Hồ (2017)

 • - Phân tích tính biến động của hai thông số CO và PM10 thông qua các đặc trưng số (biến trình ngày đêm, phương sai, độ lệch chuẩn và hệ số biến động) và đặc trưng hàm (hàm cấu trúc) cho thấy các đặc trưng biến đổi trong ngày theo mùa và vị trí địa lý tại các khu vực nghiên cứu. Điều này được giải thích: các yếu tố khí tượng, khí hậu (tốc độ gió, hướng gió, nhiệt độ, lượng mưa, thời gian mưa, độ ẩm, áp suất) và trạng thái tầng kết nhiệt (bất ổn định, cân bằng phiếm định và ổn định) trong lớp không khí gần mặt đất ảnh hưởng rất lớn đến môi trường không khí, nên chúng phá vỡ quy luật biến động của các thông số khảo sát, do đó các đặc trưng số và hàm không thể xem là những quá trình ngẫu...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hường;  Advisor: Lê, Đăng Doanh (2017)

 • Luận văn là công trình khoa học ở cấp thạc sĩ luật học đề cập khá chuyên sâu, đầy đủ và toàn diện vần đề lý luận, thực tiễn về tội làm chết người trong khi thi hành công vụ được quy định tại Bộ luật hình sự Việt Nam (chủ yếu tập trung vào Bộ luật hình sự năm 1999 và Bộ luật hình sự năm 2015), gắn với thực tiễn áp dụng pháp luật trong giai đoạn 2012 – 2016. Luận văn chứa đựng một số điểm mới cơ bản như sau: Thứ nhất, nghiên cứu những vấn đề lý luận, pháp lý cơ bản về tội làm chết người trong khi thi hành công vụ. Có sự đối chiếu, so sánh để tìm ra điểm mới giữa Bộ luật Hình sự năm 1999 với Bộ luật Hình sự năm 2015. Thứ hai: Nghiên cứu thực tiễn áp dụng quy định về tội làm chết ngư...