Browsing by Author Trần, Thị Thu Hiền , supervisor

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2014A study on teaching reading skills to the first year non-English major students at Hanoi University for Natural Resources and Environment using the textbook “New Cutting Edge –Elementary = \b Nghiên cứu việc dạy kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên năm thứ nhấtTrần, Thị Thu Hiền , supervisor; Mai, Thị Hiền
2013A survey on the Perception of students at Thanh Liem a high school of the benefits of Fre-listening activities in learning listening skills = Nghiên cứu khảo sát về nhận thức của học sinh Trường THPT Thanh Liêm A đối với lợi ích của các hoạt động tiền nghTrần, Thị Thu Hiền , supervisor; Vũ, Thị Thảo, 1978-
2013A survey on the Perception of students at Thanh Liem a high school of the benefits of Fre-listening activities in learning listening skills = Nghiên cứu khảo sát về nhận thức của học sinh Trường THPT Thanh Liêm A đối với lợi ích của các hoạt động tiền nghTrần, Thị Thu Hiền , supervisor; Vũ, Thị Thảo, 1978-
2013Building up students’ self-confidence in learning speaking skills at a university in Hanoi: A survey of methods = Xây dựng sự tự tin cho sinh viên khi học kỹ năng nói tiếng Anh ở một trường đại học tại Hà Nội: Khảo sát về các phương pháp. M.A Thesis LinquTrần, Thị Thu Hiền , supervisor; Trần, Thị Thu
2010Lexical and morphological characteristics of English documents on information technology with implications in teaching ESP at UTEHY = Những đặc điểm về mặt từ vựng và hình thái học của tài liệu tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin với sự ứng dụng trTrần, Thị Thu Hiền , supervisor; Đặng, Thị Loan