Browsing by Author Trần, Thị Vân Trà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050000566_noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Vân Trà;  Advisor: Đinh, Ngọc Vượng (2010)

  • Đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của sự hình thành và phát triển của học thuyết can thiệp nhân đạo, và từ đó đánh giá những hạt nhân tích cực của học thuyết này. Bên cạnh đó đề tài phân tích các tác động tiêu cực lẫn tích cực củ (...)

Browsing by Author Trần, Thị Vân Trà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050000566_noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Vân Trà;  Advisor: Đinh, Ngọc Vượng (2010)

  • Đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của sự hình thành và phát triển của học thuyết can thiệp nhân đạo, và từ đó đánh giá những hạt nhân tích cực của học thuyết này. Bên cạnh đó đề tài phân tích các tác động tiêu cực lẫn tích cực củ (...)