Browsing by Author Trần, Thanh Tùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • ĐỀ TÀI 1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thanh Tùng (2015-08)

 • Những năm gần đây Đảng và Nhà Nước đã có sự đầu tư đặc biệt quan tâm tới lĩnh vực Giáo dục Quốc phòngAn ninh. Điều đó đã được cụ thể hóa không chỉ ở các Nghị định, văn bản chỉ thị, hướng dẫn về Giáo dục Quốc phòng An ninh, mà hơn thế nữa ngày 19/6/2013 Quốc Hội đã thông qua Luật số: 30/2013/QH13, Luật Giáo dục quốc phòng vàan ninh[2], Luật có hiệu lực chính thức kể từ ngày 01/01/2014. Với vị trí vai trò của môn học, đã có nhiều đề tài nghiên cứu về các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn học Giáo dục Quốc phòng An ninh nói chung và nâng cao chất lượng dạy học học phần Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK của môn học Giáo dục Quốc phòng An ninh nói riêng. ...

 • V_L2_00426.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Tùng (2003)

 • Luận văn giới thiệu tổng quan về hệ thống lưu trữ nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và nêu những nguyên tắc, yêu cầu cho việc hoàn thiện hệ thống này. Đề xuất các phương án hoàn thiện hệ thống từ xây dựng mô hình cơ quan quản lý lưu trữ ở Trung ương đến địa phương

 • MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUẤN LUYỆN.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Thanh Tùng (2013)

 • Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội tiền thân là “Trung tâm Giáo dục Quốc phòng” được thành lập theo Quyết định số 97/TCCB ngày 2/3/2004 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 11/05/2009 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1737/QĐ-TCCB về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng thành “Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh” cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng ủy, sự lãnh đạo trực tiếp của Ban giám đốc ĐHQGHN, cán bộ, giảng viên của Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN đã không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chung của ĐHQGHN

 • NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TẠP CHÍ GIÁO DỤC LÝ LUẬN SỐ 242.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thanh Tùng (2015)

 • Giáo dục quốc phòng - an ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác quốc phòng của Đảng, qua đó nhằm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cần thiết, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn của dân tộc cho sinh viên đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 • 02050000452_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Tùng;  Advisor: Ngô, Văn Lương , người hướng dẫn (2011)

 • 117 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm Đào tạo, Bồi dường giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về thu hút và sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đồng thời đưa ra và phân tích kinh nghiệm thực tiễn về thu hút, sử dụng FDI của một số thành phố trên thế giới để rút ra bài học kinh nghiệm cho Hà Nội. Phân tích và (...); Electronic Resources

 • 00050007721.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Tùng;  Advisor: Bùi, Quang Hưng; Vũ, Duy Lợi (2016)

 • Nghiên cứu các phương pháp tính toán độ tương đồng câu dựa trên các thuật toán về xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Trên cơ sở đó,đề xuất giải pháp xây dựng chức năng phát hiện, đánh dấu những câu, đoạn văn giống nhau vềngữnghĩa trong các ý kiến góp ý vào cùng một nội dung của chủ đề được đưa ra bàn thảo tại Hội nghị Trung ương Đảng. Đây là vấn đề có tính thực tiễn cao và thật sự cần thiết trong hoạt động tổng hợp ý kiến góp ý tại các Hội nghịcủa Trung ương.Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề khó, cần có nhiều tời gian để nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá, tăng độ chính xác để có thể đưa vào sử dụng trong thực tế. Giới thiệu bài toán tổng hợp ý kiến trong hội nghị. Tìm hiểu các phương pháp tính độ tư...

Browsing by Author Trần, Thanh Tùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • ĐỀ TÀI 1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thanh Tùng (2015-08)

 • Những năm gần đây Đảng và Nhà Nước đã có sự đầu tư đặc biệt quan tâm tới lĩnh vực Giáo dục Quốc phòngAn ninh. Điều đó đã được cụ thể hóa không chỉ ở các Nghị định, văn bản chỉ thị, hướng dẫn về Giáo dục Quốc phòng An ninh, mà hơn thế nữa ngày 19/6/2013 Quốc Hội đã thông qua Luật số: 30/2013/QH13, Luật Giáo dục quốc phòng vàan ninh[2], Luật có hiệu lực chính thức kể từ ngày 01/01/2014. Với vị trí vai trò của môn học, đã có nhiều đề tài nghiên cứu về các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn học Giáo dục Quốc phòng An ninh nói chung và nâng cao chất lượng dạy học học phần Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK của môn học Giáo dục Quốc phòng An ninh nói riêng. ...

 • V_L2_00426.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Tùng (2003)

 • Luận văn giới thiệu tổng quan về hệ thống lưu trữ nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và nêu những nguyên tắc, yêu cầu cho việc hoàn thiện hệ thống này. Đề xuất các phương án hoàn thiện hệ thống từ xây dựng mô hình cơ quan quản lý lưu trữ ở Trung ương đến địa phương

 • MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUẤN LUYỆN.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Thanh Tùng (2013)

 • Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội tiền thân là “Trung tâm Giáo dục Quốc phòng” được thành lập theo Quyết định số 97/TCCB ngày 2/3/2004 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 11/05/2009 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1737/QĐ-TCCB về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng thành “Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh” cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng ủy, sự lãnh đạo trực tiếp của Ban giám đốc ĐHQGHN, cán bộ, giảng viên của Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN đã không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chung của ĐHQGHN

 • NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TẠP CHÍ GIÁO DỤC LÝ LUẬN SỐ 242.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thanh Tùng (2015)

 • Giáo dục quốc phòng - an ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác quốc phòng của Đảng, qua đó nhằm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cần thiết, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn của dân tộc cho sinh viên đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 • 02050000452_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Tùng;  Advisor: Ngô, Văn Lương , người hướng dẫn (2011)

 • 117 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm Đào tạo, Bồi dường giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về thu hút và sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đồng thời đưa ra và phân tích kinh nghiệm thực tiễn về thu hút, sử dụng FDI của một số thành phố trên thế giới để rút ra bài học kinh nghiệm cho Hà Nội. Phân tích và (...); Electronic Resources

 • 00050007721.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Tùng;  Advisor: Bùi, Quang Hưng; Vũ, Duy Lợi (2016)

 • Nghiên cứu các phương pháp tính toán độ tương đồng câu dựa trên các thuật toán về xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Trên cơ sở đó,đề xuất giải pháp xây dựng chức năng phát hiện, đánh dấu những câu, đoạn văn giống nhau vềngữnghĩa trong các ý kiến góp ý vào cùng một nội dung của chủ đề được đưa ra bàn thảo tại Hội nghị Trung ương Đảng. Đây là vấn đề có tính thực tiễn cao và thật sự cần thiết trong hoạt động tổng hợp ý kiến góp ý tại các Hội nghịcủa Trung ương.Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề khó, cần có nhiều tời gian để nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá, tăng độ chính xác để có thể đưa vào sử dụng trong thực tế. Giới thiệu bài toán tổng hợp ý kiến trong hội nghị. Tìm hiểu các phương pháp tính độ tư...