Browsing by Author Trần, Thanh Tùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tại trường Khiếm Thính Hải Phòng trong bối cảnh hiện nay : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Trần, Anh Tuấn , người hướng dẫn; Trần, Thanh Tùng
2013Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tại trường Khiếm Thính Hải Phòng trong bối cảnh hiện nay : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Trần, Anh Tuấn , người hướng dẫn; Trần, Thanh Tùng
8-2015Hệ thống hóa tư liệu hình ảnh phục vụ dạy học học phần Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AKTrần, Thanh Tùng
2003Hoàn thiện hệ thống tổ chức lưu trữ nhà nướcTrần, Thanh Tùng
6-2016Một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, ĐHQGHNTrần, Thanh Tùng
2013Một số giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyên môn học Giáo dục quốc phòng an ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, ĐHQGHNTrần, Thanh Tùng
2016Nâng cao chất lượng giảng dạy tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, ĐHQGHNTrần, Thanh Tùng
2011Thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01Ngô, Văn Lương , người hướng dẫn; Trần, Thanh Tùng
2016Tự động phân tích các nội dung giống nhau trong hệ thống tổng hợp ý kiến góp ý trong hội nghịBùi, Quang Hưng; Vũ, Duy Lợi; Trần, Thanh Tùng
2016Tự động phân tích các nội dung giống nhau trong hệ thống tổng hợp ý kiến góp ý trong hội nghị: Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01Bùi, Quang Hưng; Vũ, Duy Lợi; Trần, Thanh Tùng