Browsing by Author Trần, Văn Kiệm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008764.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Văn Kiệm (2017)

  • Trên cơ sở của lý luận về BHXH tự nguyện Tác giả đã đi vào nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện Pháp luật BHXH tự nguyện trên địa bàn Nghệ An, đây là mấu chốt của luận văn, vì mục đích của luận văn này là đưa ra các giải pháp về Pháp luật và giải pháp tổ chức thực hiện để đưa Pháp luật BHXH tự nguyện vào thực tế cuộc sống. Từ thực trạng thực hiện pháp luật BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Tác giả xác định rõ những hạn chế của pháp luật BHXH tự nguyện, cũng như những vướng, mắc bất cập trong tổ chức thực hiện BHXH tự nguyện ở Nghệ An cũng như trên cả nước. Các giải pháp nhằm hoàn thiện Pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả thực ...

Browsing by Author Trần, Văn Kiệm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008764.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Văn Kiệm (2017)

  • Trên cơ sở của lý luận về BHXH tự nguyện Tác giả đã đi vào nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện Pháp luật BHXH tự nguyện trên địa bàn Nghệ An, đây là mấu chốt của luận văn, vì mục đích của luận văn này là đưa ra các giải pháp về Pháp luật và giải pháp tổ chức thực hiện để đưa Pháp luật BHXH tự nguyện vào thực tế cuộc sống. Từ thực trạng thực hiện pháp luật BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Tác giả xác định rõ những hạn chế của pháp luật BHXH tự nguyện, cũng như những vướng, mắc bất cập trong tổ chức thực hiện BHXH tự nguyện ở Nghệ An cũng như trên cả nước. Các giải pháp nhằm hoàn thiện Pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả thực ...