Browsing by Author Trần, Văn Long

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Long;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Quế (2017)

 • Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động áp dụng pháp luật trong thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, cũng như thực tiễn của ngành kiểm sát nhân dân nói chung, tác giả đã làm rõ và đề xuất về quan điểm bảo đảm và các giải pháp nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân nói chung và đối với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An nói riêng.

 • V_L2_01164.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Long;  Advisor: Đinh, Thúy Hằng (2008)

 • Phân tích những dấu hiệu đặc trưng như : thời lượng, lời dẫn, hình ảnh, âm thanh, phỏng vấn, dẫn hiện trường để nhận diện phóng sự và phóng sự ngắn truyền hình trong chương trình thời sự 19 của VTV1 trên sóng Đài truyền hình Việt Nam. Đánh giá vị trí của phóng sự ngắn trong các chương trình truyền hình, đặc biệt là chương trình thời sự, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thể loại về phóng sự ngắn trên sóng VTV1 Đài truyền hình Việt Nam về mặt :lý luận, đội ngũ, cơ chế.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Long;  Advisor: Hà, Văn Hội (2017)

 • Đưa ra tổng quan về rủi ro trong hoạt động TTQT, những nguyên nhân gây ra và hậu quả của những loại rủi ro này. Phân tích tình hình rủi ro TTQT tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc, đi sâu phân tích những tình huống thực tiễn. Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến các rủi ro và đưa ra các biện pháp phòng ngừa và hạn chế các rủi ro này.

Browsing by Author Trần, Văn Long

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Long;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Quế (2017)

 • Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động áp dụng pháp luật trong thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, cũng như thực tiễn của ngành kiểm sát nhân dân nói chung, tác giả đã làm rõ và đề xuất về quan điểm bảo đảm và các giải pháp nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân nói chung và đối với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An nói riêng.

 • V_L2_01164.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Long;  Advisor: Đinh, Thúy Hằng (2008)

 • Phân tích những dấu hiệu đặc trưng như : thời lượng, lời dẫn, hình ảnh, âm thanh, phỏng vấn, dẫn hiện trường để nhận diện phóng sự và phóng sự ngắn truyền hình trong chương trình thời sự 19 của VTV1 trên sóng Đài truyền hình Việt Nam. Đánh giá vị trí của phóng sự ngắn trong các chương trình truyền hình, đặc biệt là chương trình thời sự, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thể loại về phóng sự ngắn trên sóng VTV1 Đài truyền hình Việt Nam về mặt :lý luận, đội ngũ, cơ chế.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Long;  Advisor: Hà, Văn Hội (2017)

 • Đưa ra tổng quan về rủi ro trong hoạt động TTQT, những nguyên nhân gây ra và hậu quả của những loại rủi ro này. Phân tích tình hình rủi ro TTQT tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc, đi sâu phân tích những tình huống thực tiễn. Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến các rủi ro và đưa ra các biện pháp phòng ngừa và hạn chế các rủi ro này.