Browsing by Author Trịnh, Anh Vũ, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Công nghệ LTE và vấn đề chuẩn quốc gia cho thiết bị đầu cuối áp dụng tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 02 03Trịnh, Anh Vũ, người hướng dẫn; Ứng, Văn Nguyện
2007Công nghệ WIMAX cho người sử dụng di động : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - Viễn thông: 60 52 70Trịnh, Anh Vũ, người hướng dẫn; Đặng, Cẩm Thạch
2013Dung năng đa người dùng và truyền thông cơ hội : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 02 03Trịnh, Anh Vũ, người hướng dẫn; Nguyễn, Trần Thành
2011Kiến trúc chương trình đảm bảo yêu cầu chất lượng dịch vụ trong mạng WIMAX : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70Trịnh, Anh Vũ, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Tuyết Trinh
2014Kỹ thuật bảo mật trong thông tin di động : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 02 03Trịnh, Anh Vũ, người hướng dẫn; Trần, Duy Ngọc
2009Kỹ thuật FPGA áp dụng thực hiện cho bộ mã FEC trong hệ DVB : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70Trịnh, Anh Vũ, người hướng dẫn; Trần, Khánh Thành
2009Kỹ thuật xử lý cơ bản trong hệ thống MIMO kênh Fading phẳng và đánh giá độ phức tạp của các kỹ thuật này : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70Trịnh, Anh Vũ, người hướng dẫn; Lê, Anh Đức
2012Kỹ thuật đồng bộ trong truyền dẫn OFDM : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn Thông: 60 52 70Trịnh, Anh Vũ, người hướng dẫn; Trần, Thị Yến
2012Liên kết mã nguồn và mã kênh : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70Trịnh, Anh Vũ, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Mai
2014Nghiên cứu cải tiến thiết bị gây nhiễu liên lạc qua điện thoại di động : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 02 03Trịnh, Anh Vũ, người hướng dẫn; Đậu, Tuấn Anh; manhha
2016Nghiên cứu mô hình đảm bảo an toàn truyền tin dựa trên chữ ký số và chứng chỉ số : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử- viễn thông: 60 52 02Trịnh, Anh Vũ, người hướng dẫn; Hoàng, Văn Tân
2010Performance Analysis of Network-MIMO Systems : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70Trịnh, Anh Vũ, người hướng dẫn; Tạ, Đức Tuyển
2002Phân chia tài nguyên tần số cho truy cập gói ứng dụng trong dịch vụ Internet tế bào : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2 07 00Trịnh, Anh Vũ, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thu Huyền
2002Phương pháp đặt trước độ rộng băng tần thích hợp cho các mạng thông tin vô tuyến đa phương tiện tốc độ cao : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2 07 00Trịnh, Anh Vũ, người hướng dẫn; Đặng Thị Phong Thuỷ
2009Thiết kế bộ giải điều chế tín hiệu 16-QAM trên FPGA : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thôngTrịnh, Anh Vũ, người hướng dẫn; Trương, Thị Hiền
2009Thuật toán D-Blast trong công nghệ Mimo : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70Trịnh, Anh Vũ, người hướng dẫn; Đặng, Tiến Nguyên
2009Ứng dụng công nghệ GPS và các hệ thống thông tin vô tuyến mặt đất trong quản lý, vận hành giao thông đường sắt Việt Nam : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - Viễn thông: 60 52 70Trịnh, Anh Vũ, người hướng dẫn; Bùi, Xuân Liệu
2008Ứng dụng kỹ thuật búp sóng sử dụng anten mảng cho hệ thống thông tin tế bào : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2 07 00Trịnh, Anh Vũ, người hướng dẫn; Nguyễn, Hà Duy
2009Đánh giá hiệu quả truyền tin theo kỹ thuật MIMO - OFDM qua kênh Rayleigh phẳng : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70Trịnh, Anh Vũ, người hướng dẫn; Vũ, Thị Hậu
2008Đánh giá thuật toán lập lịch cho dịch vụ VoIP trong hệ thống WiMAX : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70Trịnh, Anh Vũ, người hướng dẫn; Vũ, Hữu Hào