Browsing by Author Trịnh, Cẩm Lan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 02050003914.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Hoàng Phương Loan;  Advisor: Trịnh, Cẩm Lan (2015)

 • Nghiên cứu, tìm hiểu cơ sở lý thuyết giao thoa ngôn ngữ, về lỗi trong học ngoại ngữ. Tìm hiểu đặc điểm ngữ pháp của tiếng Trung và tiếng Việt. Thống kê tất cả các loại lỗi ngữ pháp mà sinh viên Trung Quốc mắc phải trong sử dụng tiếng Việt. Phân tích và miêu tả lỗi ngữ pháp của sinh viên Trung Quốc học tiếng Việt hai phạm vi: lỗi sử dụng hư từ và lỗi trật tự thành phần câu và ngữ đoạn. Dựa vào đặc điểm của tiếng Trung và tiếng Vệt, tìm cách lý giải các nguyên nhân mắc lỗi từ cả góc độ khách quan cũng như chủ quan và đề nghị một số giải pháp khắc phục.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Cẩm Lan (2017)

 • Đề tài chọn đối tượng nghiên cứu là trạng thái đa phương ngữ xã hội trong tiếng Hà Nội hiện nay. Về định hướng nghiên cứu đề tài lưa chọn ngôn ngũ giao tiếp của nhiều tầng lớp xã hội thủ đô đế nghiên cứu. Sự lựa chọn này phù hợp với các trào lưu nghiên cứu của ngôn ngữ học thời hậu cấu trúc luận là nghiên cứu mặt biếu hiện sống động của lời nói chứ không đi vào cấu trúc ngôn ngữ, cũng phù hợp với hướng nghiên cứu hiện nay trong ngôn ngữ học xã hội hiện đại - nghiên cứu các cộng đồng ngôn từ.

 • 00060000248.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Cẩm Lan (2017)

 • 1. Xây đựng được hệ thống khái niệm theo quan điểm riêng và những vấn đề lý thuyết cơ bản làm chỗ dựa cho nghiên cứu. 2. Tổng quan điểm luận các nghiên cứu về phương ngữ đô thị và đa phương ngữ trên thế giới và ở Việt Nam, trên cơ sở đó, chỉ ra những nội dung nghiên cứu cụ thể khi nghiên cứu một phương ngữ đô thị. Đặc biệt, trên cơ sở tổng quan, đề tài chỉ ra những vấn đề đáng quan tâm trong nghiên cứu phương ngữ đô thị ở Việt Nam, làm vững chắc thêm lập luận về những lý do lựa chọn đề tài này. 3. Để làm cơ sở nghiên cứu trạng thái đa phương ngữ xã hội trên địa bàn Hà Nội, đề tài đã phác thảo cảnh huống ngôn ngữ xã hội của địa bàn nghiên cứu. 4. Trên cơ sở coi tiếng Hà Nội là một t...

 • 00060000248.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Cẩm Lan (2017)

 • Đề tài chọn đối tượng nghiên cứu là trạng thái đa phương ngữ xã hội trong tiếng Hà Nội hiện nay. Về định hướng nghiên cứu, đề tài lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp của nhiều tầng lớp xã hội thủ đô để nghiên cứu. Sự lựa chọn này phù hợp với các trào lưu nghiên cứu của ngôn ngữ học thời hậu cấu trúc luận là nghiên cứu mặt biểu hiện sống động của lời nói chứ không đi vào cấu trúc ngôn ngữ, cũng phù hợp với hướng nghiên cứu hiện nay trong ngôn ngữ học xã hội hiện đại - nghiên cứu các cộng đồng ngôn từ.

 • 00050003231.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa;  Advisor: Trịnh, Cẩm Lan (2013)

 • - Khái quát kinh nghiệm phát triển nền nông nghiệp theo hướng bền vững của một số tỉnh. Trên cơ sở đó, luận văn rút ra bài học kinh nghiệm cho tỉnh Thái Bình. - Phân tích được thực trạng phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở tỉnh Thái Bình, chỉ ra thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. - Đưa ra một số giải pháp tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở tỉnh Thái Bình.

 • 02050004731(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Nhung;  Advisor: Trịnh, Cẩm Lan (2016)

 • Chương 1: Cơ sở lý luận. Chương 2: Đặc điểm hình thức của quán ngữ tình thái trong tác phẩm của ba nhà văn Thạch Lam, Vũ Bằng, Tô Hoài. CHương 3: Đặc điểm ngữ nghĩa, chức năng của Quán ngữ tình thái trong tác phẩm của ba nhà văn Thạch Lam, Vũ Bằng, Tô Hoài.

 • DT_00822.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Cẩm Lan (2007)

 • Nhận diện chung về nghiên cứu khu vực, những khái niệm cơ bản và nguyên tắc tiếp cận của ngành khoa học này. Nghiên cứu tổng quan sự hình thành và phát triển của nghiên cứu khu vực ở Mỹ và châu Âu theo các thời kỳ: Thời kỳ sơ khai với Đông phương học của người châu Âu. Thời kỳ phát triển nghiên cứu khu vực hiện đại với trào lưu nghiên cứu các khu vực văn hoá tộc người cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX ở Anh và Mỹ. Thời kỳ phát triển mạnh của nghiên cứu khu vực với đại diện tiêu biểu là khu vực học Mỹ sau chiến tranh Thế giới thứ II

 • 1450-1-2838-1-10-20160721.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Cẩm Lan (2014)

 • Khảo sát thái độ đối với những hiện tượng biến đổi trong tiếng Việt trên mạng internet hiện nay thông qua một nghiên cứu trường hợp về việc sử dụng ngôn ngữ trên diễn đàn giải trí Kites.vn, bài viết đã đưa ra những bằng chứng định lượng về thái độ của cộng đồng mạng nói chung đối với những hiện tượng biến đổi ngôn ngữ này. Bài viết cũng chỉ ra những khác biệt thái độ giữa những người vừa sáng tạo vừa tiếp nhận ngôn phẩm (thành viên) với những người chỉ tiếp nhận ngôn phẩm (khách). Bằng những số liệu với độ khác biệt thống kê cao, bài viết cũng cho thấy những tương quan có ý nghĩa giữa giới, tuổi, học vấn và thái độ đối với ngôn ngữ mạng trong khi tần suất sử dụng internet lại không c...

Browsing by Author Trịnh, Cẩm Lan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 02050003914.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Hoàng Phương Loan;  Advisor: Trịnh, Cẩm Lan (2015)

 • Nghiên cứu, tìm hiểu cơ sở lý thuyết giao thoa ngôn ngữ, về lỗi trong học ngoại ngữ. Tìm hiểu đặc điểm ngữ pháp của tiếng Trung và tiếng Việt. Thống kê tất cả các loại lỗi ngữ pháp mà sinh viên Trung Quốc mắc phải trong sử dụng tiếng Việt. Phân tích và miêu tả lỗi ngữ pháp của sinh viên Trung Quốc học tiếng Việt hai phạm vi: lỗi sử dụng hư từ và lỗi trật tự thành phần câu và ngữ đoạn. Dựa vào đặc điểm của tiếng Trung và tiếng Vệt, tìm cách lý giải các nguyên nhân mắc lỗi từ cả góc độ khách quan cũng như chủ quan và đề nghị một số giải pháp khắc phục.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Cẩm Lan (2017)

 • Đề tài chọn đối tượng nghiên cứu là trạng thái đa phương ngữ xã hội trong tiếng Hà Nội hiện nay. Về định hướng nghiên cứu đề tài lưa chọn ngôn ngũ giao tiếp của nhiều tầng lớp xã hội thủ đô đế nghiên cứu. Sự lựa chọn này phù hợp với các trào lưu nghiên cứu của ngôn ngữ học thời hậu cấu trúc luận là nghiên cứu mặt biếu hiện sống động của lời nói chứ không đi vào cấu trúc ngôn ngữ, cũng phù hợp với hướng nghiên cứu hiện nay trong ngôn ngữ học xã hội hiện đại - nghiên cứu các cộng đồng ngôn từ.

 • 00060000248.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Cẩm Lan (2017)

 • 1. Xây đựng được hệ thống khái niệm theo quan điểm riêng và những vấn đề lý thuyết cơ bản làm chỗ dựa cho nghiên cứu. 2. Tổng quan điểm luận các nghiên cứu về phương ngữ đô thị và đa phương ngữ trên thế giới và ở Việt Nam, trên cơ sở đó, chỉ ra những nội dung nghiên cứu cụ thể khi nghiên cứu một phương ngữ đô thị. Đặc biệt, trên cơ sở tổng quan, đề tài chỉ ra những vấn đề đáng quan tâm trong nghiên cứu phương ngữ đô thị ở Việt Nam, làm vững chắc thêm lập luận về những lý do lựa chọn đề tài này. 3. Để làm cơ sở nghiên cứu trạng thái đa phương ngữ xã hội trên địa bàn Hà Nội, đề tài đã phác thảo cảnh huống ngôn ngữ xã hội của địa bàn nghiên cứu. 4. Trên cơ sở coi tiếng Hà Nội là một t...

 • 00060000248.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Cẩm Lan (2017)

 • Đề tài chọn đối tượng nghiên cứu là trạng thái đa phương ngữ xã hội trong tiếng Hà Nội hiện nay. Về định hướng nghiên cứu, đề tài lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp của nhiều tầng lớp xã hội thủ đô để nghiên cứu. Sự lựa chọn này phù hợp với các trào lưu nghiên cứu của ngôn ngữ học thời hậu cấu trúc luận là nghiên cứu mặt biểu hiện sống động của lời nói chứ không đi vào cấu trúc ngôn ngữ, cũng phù hợp với hướng nghiên cứu hiện nay trong ngôn ngữ học xã hội hiện đại - nghiên cứu các cộng đồng ngôn từ.

 • 00050003231.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa;  Advisor: Trịnh, Cẩm Lan (2013)

 • - Khái quát kinh nghiệm phát triển nền nông nghiệp theo hướng bền vững của một số tỉnh. Trên cơ sở đó, luận văn rút ra bài học kinh nghiệm cho tỉnh Thái Bình. - Phân tích được thực trạng phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở tỉnh Thái Bình, chỉ ra thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. - Đưa ra một số giải pháp tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở tỉnh Thái Bình.

 • 02050004731(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Nhung;  Advisor: Trịnh, Cẩm Lan (2016)

 • Chương 1: Cơ sở lý luận. Chương 2: Đặc điểm hình thức của quán ngữ tình thái trong tác phẩm của ba nhà văn Thạch Lam, Vũ Bằng, Tô Hoài. CHương 3: Đặc điểm ngữ nghĩa, chức năng của Quán ngữ tình thái trong tác phẩm của ba nhà văn Thạch Lam, Vũ Bằng, Tô Hoài.

 • DT_00822.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Cẩm Lan (2007)

 • Nhận diện chung về nghiên cứu khu vực, những khái niệm cơ bản và nguyên tắc tiếp cận của ngành khoa học này. Nghiên cứu tổng quan sự hình thành và phát triển của nghiên cứu khu vực ở Mỹ và châu Âu theo các thời kỳ: Thời kỳ sơ khai với Đông phương học của người châu Âu. Thời kỳ phát triển nghiên cứu khu vực hiện đại với trào lưu nghiên cứu các khu vực văn hoá tộc người cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX ở Anh và Mỹ. Thời kỳ phát triển mạnh của nghiên cứu khu vực với đại diện tiêu biểu là khu vực học Mỹ sau chiến tranh Thế giới thứ II

 • 1450-1-2838-1-10-20160721.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Cẩm Lan (2014)

 • Khảo sát thái độ đối với những hiện tượng biến đổi trong tiếng Việt trên mạng internet hiện nay thông qua một nghiên cứu trường hợp về việc sử dụng ngôn ngữ trên diễn đàn giải trí Kites.vn, bài viết đã đưa ra những bằng chứng định lượng về thái độ của cộng đồng mạng nói chung đối với những hiện tượng biến đổi ngôn ngữ này. Bài viết cũng chỉ ra những khác biệt thái độ giữa những người vừa sáng tạo vừa tiếp nhận ngôn phẩm (thành viên) với những người chỉ tiếp nhận ngôn phẩm (khách). Bằng những số liệu với độ khác biệt thống kê cao, bài viết cũng cho thấy những tương quan có ý nghĩa giữa giới, tuổi, học vấn và thái độ đối với ngôn ngữ mạng trong khi tần suất sử dụng internet lại không c...