Browsing by Author Trịnh, Thị Hải Quỳnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 05050001783.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trịnh, Thị Hải Quỳnh;  Advisor: Lê, Thời Tân (2014)

  • Trong phần cơ sở lý luận của đề tài sẽ tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về dạy học tích hợp trên thế giới và ở Việt Nam, dạy học tích hợp trong môn Ngữ văn nói chung và dạy học tích hợp phần Tiếng Việt lớp 10 nói riêng. Dựa vào lý thuyết tích hợp, vạch ra được các yêu cầu và đề xuất cách vận dụng tích hợp kiến thức Ngữ với Văn trong dạy học bài “Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật”(Ngữ văn 10-tập 2).Tiến hành thực nghiệm sư phạm để khẳng định tính khả thi của đề tài.Trên cơ sở kết quả thực nghiệm sẽ tiến hành phân tích, nhận xét, đánh giá để có những kiến nghị và giải pháp cụ thể cho hướng nghiên cứu tiếp theo.

Browsing by Author Trịnh, Thị Hải Quỳnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 05050001783.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trịnh, Thị Hải Quỳnh;  Advisor: Lê, Thời Tân (2014)

  • Trong phần cơ sở lý luận của đề tài sẽ tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về dạy học tích hợp trên thế giới và ở Việt Nam, dạy học tích hợp trong môn Ngữ văn nói chung và dạy học tích hợp phần Tiếng Việt lớp 10 nói riêng. Dựa vào lý thuyết tích hợp, vạch ra được các yêu cầu và đề xuất cách vận dụng tích hợp kiến thức Ngữ với Văn trong dạy học bài “Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật”(Ngữ văn 10-tập 2).Tiến hành thực nghiệm sư phạm để khẳng định tính khả thi của đề tài.Trên cơ sở kết quả thực nghiệm sẽ tiến hành phân tích, nhận xét, đánh giá để có những kiến nghị và giải pháp cụ thể cho hướng nghiên cứu tiếp theo.