Browsing by Author Trịnh, Thị Thanh Huệ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050003613.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trịnh, Thị Thanh Huệ;  Advisor: Phạm, Chí Vĩnh (2017)

  • Phát triển phương pháp véctơ phân cực - Tìm được phương trình tán sắc chính xác dạng tường minh của sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi dị hướng (trực hướng và monoclinic với mặt phẳng đối xứng x3 = 0) nén được và không nén được chị u điều kiện biên trở kháng.- Xây dựng được phương trình tán sắc chính xác dạng hiện của sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi có ứng suất trước chịu điều kiện biên trở kháng.- Thiết lập được phương trình tán sắc chính xác dạng hiện của sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi monoclinic với mặt phẳ ng đối xứng x3 = 0 quay, chị u điề u kiện biên trở kháng và sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi không nén được quay c...

Browsing by Author Trịnh, Thị Thanh Huệ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050003613.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trịnh, Thị Thanh Huệ;  Advisor: Phạm, Chí Vĩnh (2017)

  • Phát triển phương pháp véctơ phân cực - Tìm được phương trình tán sắc chính xác dạng tường minh của sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi dị hướng (trực hướng và monoclinic với mặt phẳng đối xứng x3 = 0) nén được và không nén được chị u điều kiện biên trở kháng.- Xây dựng được phương trình tán sắc chính xác dạng hiện của sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi có ứng suất trước chịu điều kiện biên trở kháng.- Thiết lập được phương trình tán sắc chính xác dạng hiện của sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi monoclinic với mặt phẳ ng đối xứng x3 = 0 quay, chị u điề u kiện biên trở kháng và sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi không nén được quay c...