Browsing by Author Trịnh, Thu Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 01050002214.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thu Trang;  Advisor: Đặng, Hùng Thắng, 1953- (2015)

 • Là các kiến thức cơ bản về giải tích ngẫu nhiên nhằm chuẩn bị cho luận văn. Ở đây, tôi đi trình bày về chuyển động Brown, tích phân Ito, phương trình vi phân ngẫu nhiên, tính chất Markov, phương trình lùi Kolmogorov, định lý Girsanov, độ đo trung hòa rủi ro, lý thuyết biểu diễn martingale.Tôi đi trình bày về các ứng dụng của giải tích ngẫu nhiên vào tài chính, cụ thể ở đây là mô hình Black-Sholes, mô hình thị trường hai chiều, quyền chọn châu Âu up and out, quyền chọn kiểu châu Á, lý thuyết độ chênh thị giá, quyền chọn ngoài rào cản.

 • 01050002214.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trịnh, Thu Trang;  Advisor: Đặng, Hùng Thắng (2015)

 • Cơ sở của tính toán ngẫu nhiên: Chuyển động Brown và các tính chất; Tích phân Ito, công thức Ito; Phương trình vi phân ngẫu nhiên. Tính toán ngẫu nhiên trong một số mô hình tài chính.

Browsing by Author Trịnh, Thu Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 01050002214.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thu Trang;  Advisor: Đặng, Hùng Thắng, 1953- (2015)

 • Là các kiến thức cơ bản về giải tích ngẫu nhiên nhằm chuẩn bị cho luận văn. Ở đây, tôi đi trình bày về chuyển động Brown, tích phân Ito, phương trình vi phân ngẫu nhiên, tính chất Markov, phương trình lùi Kolmogorov, định lý Girsanov, độ đo trung hòa rủi ro, lý thuyết biểu diễn martingale.Tôi đi trình bày về các ứng dụng của giải tích ngẫu nhiên vào tài chính, cụ thể ở đây là mô hình Black-Sholes, mô hình thị trường hai chiều, quyền chọn châu Âu up and out, quyền chọn kiểu châu Á, lý thuyết độ chênh thị giá, quyền chọn ngoài rào cản.

 • 01050002214.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trịnh, Thu Trang;  Advisor: Đặng, Hùng Thắng (2015)

 • Cơ sở của tính toán ngẫu nhiên: Chuyển động Brown và các tính chất; Tích phân Ito, công thức Ito; Phương trình vi phân ngẫu nhiên. Tính toán ngẫu nhiên trong một số mô hình tài chính.