Browsing by Author Tran, Thi Hao

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Thi Hao (2018)

 • Language policy enactment processes are complex, confounded by varied forces and interests, and shaped through negotiations, interpretations and compromise. Working from this perspective, this article examines the transition process of foreign language teachers from teaching other languages to teaching English, and the influences of this process on general foreign language education and language planning. In Vietnam, even though the shift to English teaching from other languages has been noted as a phenomenon, its process with grass-roots changes and potential influences on foreign language policy enactments in the country have not been specifcally examined. By employing a case study ap...

 • WORLD ENGLISHES FROM A HOLISTIC VIEW AND CONSIDERATIONS ON ENGLISH EDUCATION IN VIETNAM.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Thi Hao; Ngo, Dinh Phuong (2017)

 • Việc lựa chọn tiếng Anh là ngôn ngữ chung của ASEAN từ năm 2008, cùng với sự hình thành cộng đồng kinh tế chung ASEAN vào năm 2015 đã đặt những dấu mốc quan trọng trong sự phát triển kinh tế và giáo dục của mỗi nước thành viên. Đối với giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam, việc am hiểu sự đa dạng của các phiên bản tiếng Anh trong tổ chức này và khu vực được xem là một nhiệm vụ quan trọng. Bài báo trình bày cái nhìn tổng quan về World Englishes (WE) trong nghiên cứu nói chung và trong mối quan hệ với giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam nói riêng, thông qua việc trình bày cách tiếp nhận của giáo viên tiếng Anh đối với WE. Số liệu của bài báo được lấy từ điều tra trực tuyến gồm 76 giảng viên ...

Browsing by Author Tran, Thi Hao

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Thi Hao (2018)

 • Language policy enactment processes are complex, confounded by varied forces and interests, and shaped through negotiations, interpretations and compromise. Working from this perspective, this article examines the transition process of foreign language teachers from teaching other languages to teaching English, and the influences of this process on general foreign language education and language planning. In Vietnam, even though the shift to English teaching from other languages has been noted as a phenomenon, its process with grass-roots changes and potential influences on foreign language policy enactments in the country have not been specifcally examined. By employing a case study ap...

 • WORLD ENGLISHES FROM A HOLISTIC VIEW AND CONSIDERATIONS ON ENGLISH EDUCATION IN VIETNAM.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Thi Hao; Ngo, Dinh Phuong (2017)

 • Việc lựa chọn tiếng Anh là ngôn ngữ chung của ASEAN từ năm 2008, cùng với sự hình thành cộng đồng kinh tế chung ASEAN vào năm 2015 đã đặt những dấu mốc quan trọng trong sự phát triển kinh tế và giáo dục của mỗi nước thành viên. Đối với giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam, việc am hiểu sự đa dạng của các phiên bản tiếng Anh trong tổ chức này và khu vực được xem là một nhiệm vụ quan trọng. Bài báo trình bày cái nhìn tổng quan về World Englishes (WE) trong nghiên cứu nói chung và trong mối quan hệ với giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam nói riêng, thông qua việc trình bày cách tiếp nhận của giáo viên tiếng Anh đối với WE. Số liệu của bài báo được lấy từ điều tra trực tuyến gồm 76 giảng viên ...