Browsing by Author Võ, Thị Thuận

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008555.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Võ, Thị Thuận (2017)

  • - Đã làm rõ được khái niệm, đặc điểm của khiếu nại, giải quyết khiếu nại cũng như nguyên tắc của việc giải quyết khiếu nại trong công tác giải quyết khiếu nại của cơ quan HCNN. - Đã xác định rõ thẩm quyền giải quyết khiếu nại của từng chức danh cụ thể trong Bộ máy hành chính Nhà nước và những thủ tục của công tác giải quyết khiếu nại. - Giải quyết vấn đề thực tiễn pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại của CQHCNN nêu những ưu điểm cũng như những tồn tại trong công tác giải quyết khiếu nại của CQHCNN, từ đó tác giả liên hệ thực tế trên địa bàn phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, nêu những tích cực, hạn chế trong công tác giải quyết khiếu nại trên địa bàn phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm...

Browsing by Author Võ, Thị Thuận

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008555.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Võ, Thị Thuận (2017)

  • - Đã làm rõ được khái niệm, đặc điểm của khiếu nại, giải quyết khiếu nại cũng như nguyên tắc của việc giải quyết khiếu nại trong công tác giải quyết khiếu nại của cơ quan HCNN. - Đã xác định rõ thẩm quyền giải quyết khiếu nại của từng chức danh cụ thể trong Bộ máy hành chính Nhà nước và những thủ tục của công tác giải quyết khiếu nại. - Giải quyết vấn đề thực tiễn pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại của CQHCNN nêu những ưu điểm cũng như những tồn tại trong công tác giải quyết khiếu nại của CQHCNN, từ đó tác giả liên hệ thực tế trên địa bàn phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, nêu những tích cực, hạn chế trong công tác giải quyết khiếu nại trên địa bàn phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm...