Browsing by Author Vũ, Anh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • 02050000582_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Vũ, Anh Tuấn (2011)

 • Luận văn ThS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn về đặc điểm tự sự sử thi qua văn bản sử thi Ra Glai (Tây Nguyên). Nghiên cứu một số phạm trù tự sự qua khảo sát nội dung và thế giới nghệ thuật sử thi Ra Glai. Phân tích đặc điểm tự sự sử thi Ra Glai trên bình diện khôn (...); Electronic Resources

 • 02050001231.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Kim Hồng (2012)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về du lịch sinh thái và phát triển bền vững. Điều tra khảo sát, thu thập tài liệu thông tin phục vụ cho việc đánh giá tiềm năng và hiện trạng khai thác tài nguyên phát triển bền vững du lịch sinh thái (DLST) tại vườn quốc gia Cát Tiên. Xây dựng định hướng phát triển du lịch bền vững của vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên. Đưa ra mô hình phát triển DLST và đề ra giải pháp thực hiện.

 • 01050000282_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Anh Tuấn;  Advisor: Hoàng, Nam Nhật (2011)

 • Chế tạo dung dịch dạng keo chứa hạt Fe3O4 kích thước nanô và dung dịch keo nanô CaFexMn1-xO3 (x=0,025). Chế tạo thành công một từ trường yếu, sử dụng cuộn dây lõi ferrite có dòng điều khiển được, để tạo từ trường < 500 Gauss. Nghiên cứu tính chất huỳnh qua (...)

 • 05050002070.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hậu;  Advisor: Vũ, Anh Tuấn (2015)

 • Thứ nhất: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài. Nghiên cứu cơ sở lý luận về tư duy về nâng cao khả năng phát triển tư duy của HS trong quá trình dạy, về BTHH, quan hệ giữa BTHH với việc phát triển tư duy. Điều tra thực trạng sử dụng BTHH ở trường phổ thông hiện nay. Điều tra thực trạng tư duy hóa học ở trường phổ thông hiện nay. Thứ hai: Nghiên cứu nội dung kiến thức và bài tập chương Nhóm nitơ lớp 11 nâng cao, chương Nitơ- phốt pho lớp 11 cơ bản, tài liệu giáo khoa chuyên hóa học lớp 11, các nội dung liên quan đến nhóm nitơ ở đề thi đại học và một số tài liệu tham khảo khác về nhóm nitơ. Thứ ba: Xây dựng, lựa chọn được hên thống bài tập tự luận(TL) và trắc nghiệm (TN), S...

 • 01050002810.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Lai Thành; Hoàng, Thị Mỹ Hạnh (2015)

 • Chương 1. Tổng quan về thực trạng sử dụng hóa chất; phụ gia thực phẩm và các mô hình đánh giá độc tính hóa chất. Chương 2. Phương pháp nghiên cứu gồm: Đối tượng nghiên cứu; dụng cụ, hóa chất, thiết bị và quy trình thí nghiệm. Chương 3. Kết quả và thảo luật: Sự biến đổi hình thái và sức sống của phôi cá ngựa vằn khi phơi nhiễm với các chất phụ gia; sự ảnh hưởng của các hóa chất thử nghiệm đến nhịp tim phôi cá ngựa vằn và độc tính của các chất phụ gia trong nghiên cứu.

Browsing by Author Vũ, Anh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • 02050000582_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Vũ, Anh Tuấn (2011)

 • Luận văn ThS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn về đặc điểm tự sự sử thi qua văn bản sử thi Ra Glai (Tây Nguyên). Nghiên cứu một số phạm trù tự sự qua khảo sát nội dung và thế giới nghệ thuật sử thi Ra Glai. Phân tích đặc điểm tự sự sử thi Ra Glai trên bình diện khôn (...); Electronic Resources

 • 02050001231.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Kim Hồng (2012)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về du lịch sinh thái và phát triển bền vững. Điều tra khảo sát, thu thập tài liệu thông tin phục vụ cho việc đánh giá tiềm năng và hiện trạng khai thác tài nguyên phát triển bền vững du lịch sinh thái (DLST) tại vườn quốc gia Cát Tiên. Xây dựng định hướng phát triển du lịch bền vững của vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên. Đưa ra mô hình phát triển DLST và đề ra giải pháp thực hiện.

 • 01050000282_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Anh Tuấn;  Advisor: Hoàng, Nam Nhật (2011)

 • Chế tạo dung dịch dạng keo chứa hạt Fe3O4 kích thước nanô và dung dịch keo nanô CaFexMn1-xO3 (x=0,025). Chế tạo thành công một từ trường yếu, sử dụng cuộn dây lõi ferrite có dòng điều khiển được, để tạo từ trường < 500 Gauss. Nghiên cứu tính chất huỳnh qua (...)

 • 05050002070.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hậu;  Advisor: Vũ, Anh Tuấn (2015)

 • Thứ nhất: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài. Nghiên cứu cơ sở lý luận về tư duy về nâng cao khả năng phát triển tư duy của HS trong quá trình dạy, về BTHH, quan hệ giữa BTHH với việc phát triển tư duy. Điều tra thực trạng sử dụng BTHH ở trường phổ thông hiện nay. Điều tra thực trạng tư duy hóa học ở trường phổ thông hiện nay. Thứ hai: Nghiên cứu nội dung kiến thức và bài tập chương Nhóm nitơ lớp 11 nâng cao, chương Nitơ- phốt pho lớp 11 cơ bản, tài liệu giáo khoa chuyên hóa học lớp 11, các nội dung liên quan đến nhóm nitơ ở đề thi đại học và một số tài liệu tham khảo khác về nhóm nitơ. Thứ ba: Xây dựng, lựa chọn được hên thống bài tập tự luận(TL) và trắc nghiệm (TN), S...

 • 01050002810.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Lai Thành; Hoàng, Thị Mỹ Hạnh (2015)

 • Chương 1. Tổng quan về thực trạng sử dụng hóa chất; phụ gia thực phẩm và các mô hình đánh giá độc tính hóa chất. Chương 2. Phương pháp nghiên cứu gồm: Đối tượng nghiên cứu; dụng cụ, hóa chất, thiết bị và quy trình thí nghiệm. Chương 3. Kết quả và thảo luật: Sự biến đổi hình thái và sức sống của phôi cá ngựa vằn khi phơi nhiễm với các chất phụ gia; sự ảnh hưởng của các hóa chất thử nghiệm đến nhịp tim phôi cá ngựa vằn và độc tính của các chất phụ gia trong nghiên cứu.