Browsing by Author Vũ, Duy Khương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050007743.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Duy Khương;  Advisor: Lê, Thanh Hà; Đinh Triều Dương (2016)

  • Nghiên cứu kỹ thuật DIBR dùng trong 3DTV và tập trung phân tích tìm hiểu thuật toán Hole filling SWA. Nghiên cứu, so sánh các thuật toán Hole filling. Cài đặt và thử nghiệm thuật toán nhằm đánh giá khảnăng loại bỏ các nhiễu biên, tính hiệu quả của thuật toán trong việc nội suy nhằm loại bỏ các hố trong khung hình ảo dựa trên thuật toán trọng số trung bình đường xoắn ốc và thuật toán gradient để nhằm tăng cường chất lượng khung hình tổng hợp.

Browsing by Author Vũ, Duy Khương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050007743.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Duy Khương;  Advisor: Lê, Thanh Hà; Đinh Triều Dương (2016)

  • Nghiên cứu kỹ thuật DIBR dùng trong 3DTV và tập trung phân tích tìm hiểu thuật toán Hole filling SWA. Nghiên cứu, so sánh các thuật toán Hole filling. Cài đặt và thử nghiệm thuật toán nhằm đánh giá khảnăng loại bỏ các nhiễu biên, tính hiệu quả của thuật toán trong việc nội suy nhằm loại bỏ các hố trong khung hình ảo dựa trên thuật toán trọng số trung bình đường xoắn ốc và thuật toán gradient để nhằm tăng cường chất lượng khung hình tổng hợp.