Browsing by Author Vũ, Duy Lợi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24
 • V_L0_00394_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Dương Hà;  Advisor: Vũ, Duy Lợi (2004)

 • Luận văn nghiên cứu công nghệ SAN ( Mạng lưu trữ SAN ), tình hình phát triển trên thế giới và khả năng ứng dụng công nghệ SAN tại Việt nam. Qua đó xây dựng giải pháp thích hợp lưu trữ khối lượng dữ liệu lớn tại một doanh nghiệp cụ thể

 • V_L0_00699.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Minh Tân;  Advisor: Vũ, Duy Lợi (2006)

 • Tổng quan về hệ thống DNS và hệ thống số điện tử. Giới thiệu những nguyên tắc thiết kế, nguyên tắc hoạt động để thiết kết xây dựng hệ thống tích hợp DNS và ENUM trong các ứng dụng hội tụ mạng viễn thông và Internet. Xây dựng, triển khai hệ thống tích hợp DNS và ENUM để cung cấp dịch vụ điện thoại trên nền giao thức IP, phát triển chương trình nhúng thường trú vào một trình duyệt Web sẵn có để có thể truy nhập Website thông qua số ENUM

 • 00050003857.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Hà;  Advisor: Bùi, Quang Hưng; Vũ, Duy Lợi (2014)

 • Mục tiêu chung của luận văn là hướng tới xây dựng một hệ thống cho phép tự động tổng hợp các ý kiến đóng góp cho một hội nghị với sống với số người tham dự lớn (hàng trăm người). Hệ thống này sẽ tự động thu thập, tổng hợp ý kiến góp ý, bước đầu tạo ra một bản “tổng hợp thô”, sau đó thư ký hội nghị sẽ dựa trên bản tổng hợp thô này để tiếp tục tổng hợp tiếp thành bản tổng hợp ý kiến hoàn chỉnh.

 • V_L0_00191_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuệ Linh;  Advisor: Vũ, Duy Lợi (2003)

 • Giới thiệu cơ sở lý thuyết về vệ tinh, Internet và giao thức TCP, kết nối và các thuật toán của TCP. Hiệu suất kết nối TCP đầu cuối - đầu cuối qua kênh viễn thông vệ tinh. So sánh hiệu suất của TCP đầu cuối - đầu cuối với TCP SNOOP

 • VLO-00192.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Minh Việt;  Advisor: Vũ, Duy Lợi (2003)

 • Tổng quan về Internet, giao thức TCP và công cụ mô phỏng mạng bằng máy tính. Khái niệm, đặc điểm và ứng dụng của mạng không dây Adhoc. Tổng quát về các phương pháp nâng cao hiệu suất TCP trên mạng không dây. Đề xuất cải thiện hiệu suất của TCP bằng phương pháp nhận biết hiện tượng mất thứ tự và phương pháp cảnh báo

 • V_L0_00079_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Trọng Thắng;  Advisor: Vũ, Duy Lợi (2002)

 • Trình bày kiến trúc tổng quan, kiến trúc của các vùng trong trung tâm dữ liệu. Tìm hiểu các yêu cầu đặt ra đối với việc thiết kế hệ thống lưu trữ trong trung tâm dữ liệu dựa trên công nghệ SAN, đưa ra một số mô hình cho thiết kế SAN

 • V_L0_00847.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Trường;  Advisor: Vũ, Duy Lợi (2006)

 • Tổng quan về quản lý mạng, mô hình quản lý mạng nổi tiếng OSI và sơ lược các giao thức quản lý mạng CMOT và SNMP. Trong đó quan trọng nhất là mô hình chức năng của OSI và kiến trúc Manager/ Agent. Trình bày lý thuyết của một hệ quản lý mạng dựa trên giao thức quản lý mạng nổi tiếng SNMP và kiến trúc Manager/ Agent, với cách tổ chức thông tin quản lý mạng bằng cơ sở dữ liệu MIB lưu trữ các đối tượng cần quản lý. Ứng dụng lý thuyết nêu ở 2 chương trên để xây dựng hệ tác tử quản trị tích hợp cho máy chủ dịch vụ web Apache. Đánh giá kết quả và hạn chế, đồng thời đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo

 • V_L0_00269_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Việt;  Advisor: Vũ, Duy Lợi; Nguyễn, Quốc Toàn (2003)

 • Nghiên cứu các vấn đề cơ bản về điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong giao thức TCP, việc kết nối các mạng không dây với Internet. Tầm quan trọng của đánh giá hiệu năng mạng, độ đo nhiệt năng thông dụng. Trình bày phương pháp đáng giá hiệu năng mạng bằng (...)

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Việt;  Advisor: Nguyễn, Quốc Toản; Vũ, Duy Lợi (2003)

 • Giới thiệu về điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong giao thức TCP. Trình bày tầm quan trọng và các phương pháp đánh giá hiệu năng mạng, đặc biệt là phương pháp đánh giá thông qua mô hình hàng đợi. Nêu bật cải tiến trong cơ chế điều khiển lưu lượng của giao thức TCP, trên cơ sở đó đi sâu nghiên cứu về giải pháp phát lại cục bộ thông minh và snoop TCP, đồng thời đề xuất về tính ước lượng thời gian khứ hồi trên chặng không dây và đánh giá hiệu quả của chúng bằng mô phỏng

 • VL0- 00271Luanvan.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Đắc Đạt;  Advisor: Vũ, Duy Lợi (2003)

 • Tổng quan về nhu cầu sử dụng dịch vụ trong các hệ thống mạng dùng riêng sử dụng các phần mềm mã nguồn mở, từ việc chắt lọc và tuỳ biến những chức năng cần thiết cho giải pháp và lập trình những đoạn mã nguồn cho các chức năng mới. Nghiên cứu chi tiết về kiến trúc tổng thể của hệ thống, các thành phần có mặt trong đó và cơ chế giao tiếp giữa các thành phần với nhau.Từ các gói phần mềm cụ thể, đề xuất mô hình kết nối giữa chúng để tạo ra các giải pháp hoàn chỉnh cung cấp các dịch vụ cho hệ thống

 • ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thành Nam;  Advisor: Vũ, Duy Lợi (2008)

 • Tổng quan về mạng cảm biến không dây, cấu tạo nút cảm biến cũng như kiến trúc mạng cảm biến, các lĩnh vực ứng dụng cơ bản của mạng cảm biến, một số vấn đề đặt ra trong cơ chế điều khiển truy nhập áp dụng cho mạng cảm biến. Từ đó đánh giá hiệu suất và mô phỏng bằng chương trình máy tính và giới thiệu bộ chương trình mô phỏng đang được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực viễn thông OMNet++. Đưa ra các vấn đề trong thiết kế cơ chế điều khiển truy nhập MAC cho mạng cảm biến không dây. Đồng thời phân loại, đánh giá các phương pháp điều khiển truy nhập MAC trong mạng cảm biến không dây và đặc tả hai giao thức điều khiển truy nhập được dùng cho mạng cảm biến là S-MAC và T-MAC, thực hiện mô phỏng...

 • V_L0_00414_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Minh;  Advisor: Vũ, Duy Lợi (2004)

 • Giới thiệu khái niệm cơ bản và ứng dụng của mạng không dây không cấu trúc (Manet). Nghiên cứu định tuyến trong mạng MANET, nguyên tắc hoạt động và các thuật toán định tuyến. Trình bày giao thức TCP và những ảnh hưởng của giao thức này đối với hiệu suất mạn (...)

Browsing by Author Vũ, Duy Lợi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24
 • V_L0_00394_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Dương Hà;  Advisor: Vũ, Duy Lợi (2004)

 • Luận văn nghiên cứu công nghệ SAN ( Mạng lưu trữ SAN ), tình hình phát triển trên thế giới và khả năng ứng dụng công nghệ SAN tại Việt nam. Qua đó xây dựng giải pháp thích hợp lưu trữ khối lượng dữ liệu lớn tại một doanh nghiệp cụ thể

 • V_L0_00699.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Minh Tân;  Advisor: Vũ, Duy Lợi (2006)

 • Tổng quan về hệ thống DNS và hệ thống số điện tử. Giới thiệu những nguyên tắc thiết kế, nguyên tắc hoạt động để thiết kết xây dựng hệ thống tích hợp DNS và ENUM trong các ứng dụng hội tụ mạng viễn thông và Internet. Xây dựng, triển khai hệ thống tích hợp DNS và ENUM để cung cấp dịch vụ điện thoại trên nền giao thức IP, phát triển chương trình nhúng thường trú vào một trình duyệt Web sẵn có để có thể truy nhập Website thông qua số ENUM

 • 00050003857.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Hà;  Advisor: Bùi, Quang Hưng; Vũ, Duy Lợi (2014)

 • Mục tiêu chung của luận văn là hướng tới xây dựng một hệ thống cho phép tự động tổng hợp các ý kiến đóng góp cho một hội nghị với sống với số người tham dự lớn (hàng trăm người). Hệ thống này sẽ tự động thu thập, tổng hợp ý kiến góp ý, bước đầu tạo ra một bản “tổng hợp thô”, sau đó thư ký hội nghị sẽ dựa trên bản tổng hợp thô này để tiếp tục tổng hợp tiếp thành bản tổng hợp ý kiến hoàn chỉnh.

 • V_L0_00191_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuệ Linh;  Advisor: Vũ, Duy Lợi (2003)

 • Giới thiệu cơ sở lý thuyết về vệ tinh, Internet và giao thức TCP, kết nối và các thuật toán của TCP. Hiệu suất kết nối TCP đầu cuối - đầu cuối qua kênh viễn thông vệ tinh. So sánh hiệu suất của TCP đầu cuối - đầu cuối với TCP SNOOP

 • VLO-00192.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Minh Việt;  Advisor: Vũ, Duy Lợi (2003)

 • Tổng quan về Internet, giao thức TCP và công cụ mô phỏng mạng bằng máy tính. Khái niệm, đặc điểm và ứng dụng của mạng không dây Adhoc. Tổng quát về các phương pháp nâng cao hiệu suất TCP trên mạng không dây. Đề xuất cải thiện hiệu suất của TCP bằng phương pháp nhận biết hiện tượng mất thứ tự và phương pháp cảnh báo

 • V_L0_00079_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Trọng Thắng;  Advisor: Vũ, Duy Lợi (2002)

 • Trình bày kiến trúc tổng quan, kiến trúc của các vùng trong trung tâm dữ liệu. Tìm hiểu các yêu cầu đặt ra đối với việc thiết kế hệ thống lưu trữ trong trung tâm dữ liệu dựa trên công nghệ SAN, đưa ra một số mô hình cho thiết kế SAN

 • V_L0_00847.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Trường;  Advisor: Vũ, Duy Lợi (2006)

 • Tổng quan về quản lý mạng, mô hình quản lý mạng nổi tiếng OSI và sơ lược các giao thức quản lý mạng CMOT và SNMP. Trong đó quan trọng nhất là mô hình chức năng của OSI và kiến trúc Manager/ Agent. Trình bày lý thuyết của một hệ quản lý mạng dựa trên giao thức quản lý mạng nổi tiếng SNMP và kiến trúc Manager/ Agent, với cách tổ chức thông tin quản lý mạng bằng cơ sở dữ liệu MIB lưu trữ các đối tượng cần quản lý. Ứng dụng lý thuyết nêu ở 2 chương trên để xây dựng hệ tác tử quản trị tích hợp cho máy chủ dịch vụ web Apache. Đánh giá kết quả và hạn chế, đồng thời đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo

 • V_L0_00269_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Việt;  Advisor: Vũ, Duy Lợi; Nguyễn, Quốc Toàn (2003)

 • Nghiên cứu các vấn đề cơ bản về điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong giao thức TCP, việc kết nối các mạng không dây với Internet. Tầm quan trọng của đánh giá hiệu năng mạng, độ đo nhiệt năng thông dụng. Trình bày phương pháp đáng giá hiệu năng mạng bằng (...)

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Việt;  Advisor: Nguyễn, Quốc Toản; Vũ, Duy Lợi (2003)

 • Giới thiệu về điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong giao thức TCP. Trình bày tầm quan trọng và các phương pháp đánh giá hiệu năng mạng, đặc biệt là phương pháp đánh giá thông qua mô hình hàng đợi. Nêu bật cải tiến trong cơ chế điều khiển lưu lượng của giao thức TCP, trên cơ sở đó đi sâu nghiên cứu về giải pháp phát lại cục bộ thông minh và snoop TCP, đồng thời đề xuất về tính ước lượng thời gian khứ hồi trên chặng không dây và đánh giá hiệu quả của chúng bằng mô phỏng

 • VL0- 00271Luanvan.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Đắc Đạt;  Advisor: Vũ, Duy Lợi (2003)

 • Tổng quan về nhu cầu sử dụng dịch vụ trong các hệ thống mạng dùng riêng sử dụng các phần mềm mã nguồn mở, từ việc chắt lọc và tuỳ biến những chức năng cần thiết cho giải pháp và lập trình những đoạn mã nguồn cho các chức năng mới. Nghiên cứu chi tiết về kiến trúc tổng thể của hệ thống, các thành phần có mặt trong đó và cơ chế giao tiếp giữa các thành phần với nhau.Từ các gói phần mềm cụ thể, đề xuất mô hình kết nối giữa chúng để tạo ra các giải pháp hoàn chỉnh cung cấp các dịch vụ cho hệ thống

 • ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thành Nam;  Advisor: Vũ, Duy Lợi (2008)

 • Tổng quan về mạng cảm biến không dây, cấu tạo nút cảm biến cũng như kiến trúc mạng cảm biến, các lĩnh vực ứng dụng cơ bản của mạng cảm biến, một số vấn đề đặt ra trong cơ chế điều khiển truy nhập áp dụng cho mạng cảm biến. Từ đó đánh giá hiệu suất và mô phỏng bằng chương trình máy tính và giới thiệu bộ chương trình mô phỏng đang được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực viễn thông OMNet++. Đưa ra các vấn đề trong thiết kế cơ chế điều khiển truy nhập MAC cho mạng cảm biến không dây. Đồng thời phân loại, đánh giá các phương pháp điều khiển truy nhập MAC trong mạng cảm biến không dây và đặc tả hai giao thức điều khiển truy nhập được dùng cho mạng cảm biến là S-MAC và T-MAC, thực hiện mô phỏng...

 • V_L0_00414_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Minh;  Advisor: Vũ, Duy Lợi (2004)

 • Giới thiệu khái niệm cơ bản và ứng dụng của mạng không dây không cấu trúc (Manet). Nghiên cứu định tuyến trong mạng MANET, nguyên tắc hoạt động và các thuật toán định tuyến. Trình bày giao thức TCP và những ảnh hưởng của giao thức này đối với hiệu suất mạn (...)