Browsing by Author Vũ, Quốc Đạt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050007202.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Quốc Đạt;  Advisor: Trần, Quý Nam (2016)

 • Chương 1. Đưa ra cái nhìn tổng quan về Chính phủ điện tử, Khung kiến trúc Chính phủ điện tử và các phương pháp xây dựng khung kiến trúc. Từ đó, vận dụng các phương pháp xây dựng khung kiến trúc vào việc xây dựng mô hình liên thông văn bản. Chương 2. Trình bày một số khái niệm về hệ thống quản lý văn bản điện tử, liên thông văn bản, đồng thời cũng đưa ra thông tin một số mô hình liên thông ở Việt Nam và quốc gia khác trên thế giới. Chương 3. Đưa ra giải pháp thiết kế xây dựng thử nghiệm hệ thống liên thông văn bản cụ thể, trình bày rõ các kỹ thuật cần xử lý để hệ thống đảm bảo được các yêu cầu về chức năng nghiệp vụ, an toàn bảo mật. Chương 4. Đưa ra những điều làm được, những điều chư...

 • 02050003324.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Quốc Đạt;  Advisor: Trần, Thị Kim Oanh (2015)

 • Trình bày một số vấn đề tổng quan chung về đề tài nghiên cứu. Luận văn phân tích rõ thực trạng của Phât giáo Việt Nam hiện nay trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Luận văn đưa ra một số giải pháp, kiến nghị cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Browsing by Author Vũ, Quốc Đạt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050007202.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Quốc Đạt;  Advisor: Trần, Quý Nam (2016)

 • Chương 1. Đưa ra cái nhìn tổng quan về Chính phủ điện tử, Khung kiến trúc Chính phủ điện tử và các phương pháp xây dựng khung kiến trúc. Từ đó, vận dụng các phương pháp xây dựng khung kiến trúc vào việc xây dựng mô hình liên thông văn bản. Chương 2. Trình bày một số khái niệm về hệ thống quản lý văn bản điện tử, liên thông văn bản, đồng thời cũng đưa ra thông tin một số mô hình liên thông ở Việt Nam và quốc gia khác trên thế giới. Chương 3. Đưa ra giải pháp thiết kế xây dựng thử nghiệm hệ thống liên thông văn bản cụ thể, trình bày rõ các kỹ thuật cần xử lý để hệ thống đảm bảo được các yêu cầu về chức năng nghiệp vụ, an toàn bảo mật. Chương 4. Đưa ra những điều làm được, những điều chư...

 • 02050003324.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Quốc Đạt;  Advisor: Trần, Thị Kim Oanh (2015)

 • Trình bày một số vấn đề tổng quan chung về đề tài nghiên cứu. Luận văn phân tích rõ thực trạng của Phât giáo Việt Nam hiện nay trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Luận văn đưa ra một số giải pháp, kiến nghị cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.