Browsing by Author Vũ, Thị Hằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2009Nghiên cứu thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại các khách sạn 4 sao ở Hạ LongVũ, Thị Hằng
2014Quan chế thời Hậu Lê - Những nội dung cơ bản và giá trị kế thừa trong sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nayVũ, Thị Hằng
2014Quan chế thời Hậu Lê - Những nội dung cơ bản và giá trị kế thừa trong sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01Nguyễn Thị Việt Hương, người hướng dẫn; Vũ, Thị Hằng
2011Thơ lục bát Việt Nam trong phong trào thơ mới lãng mạn 1932-1945 : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34Lê, Văn Lân, người hướng dẫn; Vũ, Thị Hằng
2016Vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt NamVũ, Thị Hằng
2016Vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế học: 60 31 01 01Trần, Quang Tuyến, người hướng dẫn; Vũ, Thị Hằng
2017Xây dựng quy trình sản xuất rượu Brandy sử dụng quả bần chua (Sonneratia caseolaris)Đoàn, Văn Thược; Vũ, Thị Hằng
2013Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ninh : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trườngHoàng, Văn Thắng, người hướng dẫn; Vũ, Thị Hằng
2014Đánh giá hoạt động của giảng viên Trường Đại học Hòa Bình theo chức trách : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 14Đặng Ứng Vận, người hướng dẫn; Vũ, Thị Hằng
2014Đánh giá hoạt động của giảng viên Trường Đại học Hòa Bình theo chức trách.Vũ, Thị Hằng
2015Đội ngũ trí thức ở các trường đại học trong việc xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam hiện nayVũ, Thị Hằng