Browsing by Author Vũ, Thị Ngọc Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 00050008767.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Thị Ngọc Anh (2017)

  • - Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện quyền chuyển đổi giới tính của người chuyển giới ở nước ta. Xác định nguyên nhân của những hạn chế trong vấn đề này. - Xây dựng luận cứ khoa học và đề xuất các giải pháp pháp lý nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật. Qua đó, thúc đẩy sự tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền của người chuyển giới, góp phần nâng cao vị thế, tạo cơ hội cho người chuyển giới hòa nhập cộng đồng xã hội ở Việt Nam.

Browsing by Author Vũ, Thị Ngọc Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 00050008767.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Thị Ngọc Anh (2017)

  • - Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện quyền chuyển đổi giới tính của người chuyển giới ở nước ta. Xác định nguyên nhân của những hạn chế trong vấn đề này. - Xây dựng luận cứ khoa học và đề xuất các giải pháp pháp lý nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật. Qua đó, thúc đẩy sự tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền của người chuyển giới, góp phần nâng cao vị thế, tạo cơ hội cho người chuyển giới hòa nhập cộng đồng xã hội ở Việt Nam.