Browsing by Author Vũ, Thị Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 00050001597_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phương;  Advisor: Trịnh, Anh Vũ (2012)

 • Nghiên cứu kênh truyền vô tuyến, nêu vài đặc tính của kênh truyền vô tuyến ảnh hưởng đến tín hiệu khi truyền đi trong không gian, hiểu một cách khái quát nhất về hệ thống đa đầu vào, đa đầu ra (MIMO). Sự trao đổi giữa tốc độ và độ tin cậy, làm rõ được mối (...)

 • 01050002492.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phương;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu (2015)

 • Chương 1. Tóm tắt các khai niệm và tính chất của đa thức và phân thức. Chứng minh các kết quả về nghiệm thực của đa thức đạo hàm trong một khoảng , mở rộng định lý Rolle cho phân thức hữu tỷ trên khoảng (a,b). Chương 2. Đưa ra định lý Rolle đảo cho đa thức P(x) cấp n có n nghiệm thực phân biệt, từ đó đưa ra các mở rộng của định lý cho đa thức có K nghiệm thực (K≤n). và l nghiệm bội xét trên khoảng (a, b). Khảo sát nghiệm của nguyên hàm của một số dạng phân thức hữu tỷ sơ cấp ở phổ thông và phân thức hữu tỷ có mẫu bậc hai. Tổng quát, phát biểu định lý Rolle đảo cho các trường hợp này. Chương 3. Trình bày một số bài toán áp dụng các định lý

 • V_L2_01330_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phương;  Advisor: Tôn, Thảo Miên (2008)

 • Khái quát về xu hướng vận động của tiểu thuyết Việt Nam đương đại, sự xuất hiện của tác giả Nguyễn Bình Phương trong dòng chảy cách tân tiểu thuyết (chủ yếu trong thời gian từ 1986 đến nay). Phân tích những cách tân về mặt kết cấu tiểu thuyết của Nguyễn Bình Phương, chỉ ra cách tân nổi bật thể hiện sự thống nhất và vận động trong kỹ thuật tiểu thuyết của Nguyễn Bình Phương ở hai phương diện: thứ nhất là cách tân về kết cấu tiểu thuyết, thể hiện ở tính liên văn bản, tính xoắn kép và tính phân mảnh; phương diện thứ hai là sử dụng yếu tố kỳ ảo như là một thủ pháp trong nghệ thuật xây dựng nhân vật, trong tổ chức không gian thời gian và trong hệ thống biểu tượng mang trầm tích văn hóa dân...

 • 00050008772.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phương (2017)

 • + Đã tìm hiểu, phân tích các vấn đề lý luận của việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông như: khái niệm, đặc điểm, những điểm giống nhau và khác nhau giữa 2 cơ chế này; phân tích quy trình giải quyết, các nguyên tắc cơ bản để thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Luận văn cũng làm rõ chủ thể và quy trình thực hiện cũng như các yếu tố ảnh hưởng tới cơ chế MC và MCLT. + Đã phân tích quá trình hình thành các quy định của pháp luật về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, phân tích thực trạng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở thị xã Sơn Tây. Qua đó chỉ ra được những kết quả đạt, những tồn tại hạn chế, chỉ ra những nguyên nhân của những hạn chế đó. Việc phân tí...

Browsing by Author Vũ, Thị Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 00050001597_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phương;  Advisor: Trịnh, Anh Vũ (2012)

 • Nghiên cứu kênh truyền vô tuyến, nêu vài đặc tính của kênh truyền vô tuyến ảnh hưởng đến tín hiệu khi truyền đi trong không gian, hiểu một cách khái quát nhất về hệ thống đa đầu vào, đa đầu ra (MIMO). Sự trao đổi giữa tốc độ và độ tin cậy, làm rõ được mối (...)

 • 01050002492.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phương;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu (2015)

 • Chương 1. Tóm tắt các khai niệm và tính chất của đa thức và phân thức. Chứng minh các kết quả về nghiệm thực của đa thức đạo hàm trong một khoảng , mở rộng định lý Rolle cho phân thức hữu tỷ trên khoảng (a,b). Chương 2. Đưa ra định lý Rolle đảo cho đa thức P(x) cấp n có n nghiệm thực phân biệt, từ đó đưa ra các mở rộng của định lý cho đa thức có K nghiệm thực (K≤n). và l nghiệm bội xét trên khoảng (a, b). Khảo sát nghiệm của nguyên hàm của một số dạng phân thức hữu tỷ sơ cấp ở phổ thông và phân thức hữu tỷ có mẫu bậc hai. Tổng quát, phát biểu định lý Rolle đảo cho các trường hợp này. Chương 3. Trình bày một số bài toán áp dụng các định lý

 • V_L2_01330_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phương;  Advisor: Tôn, Thảo Miên (2008)

 • Khái quát về xu hướng vận động của tiểu thuyết Việt Nam đương đại, sự xuất hiện của tác giả Nguyễn Bình Phương trong dòng chảy cách tân tiểu thuyết (chủ yếu trong thời gian từ 1986 đến nay). Phân tích những cách tân về mặt kết cấu tiểu thuyết của Nguyễn Bình Phương, chỉ ra cách tân nổi bật thể hiện sự thống nhất và vận động trong kỹ thuật tiểu thuyết của Nguyễn Bình Phương ở hai phương diện: thứ nhất là cách tân về kết cấu tiểu thuyết, thể hiện ở tính liên văn bản, tính xoắn kép và tính phân mảnh; phương diện thứ hai là sử dụng yếu tố kỳ ảo như là một thủ pháp trong nghệ thuật xây dựng nhân vật, trong tổ chức không gian thời gian và trong hệ thống biểu tượng mang trầm tích văn hóa dân...

 • 00050008772.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phương (2017)

 • + Đã tìm hiểu, phân tích các vấn đề lý luận của việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông như: khái niệm, đặc điểm, những điểm giống nhau và khác nhau giữa 2 cơ chế này; phân tích quy trình giải quyết, các nguyên tắc cơ bản để thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Luận văn cũng làm rõ chủ thể và quy trình thực hiện cũng như các yếu tố ảnh hưởng tới cơ chế MC và MCLT. + Đã phân tích quá trình hình thành các quy định của pháp luật về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, phân tích thực trạng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở thị xã Sơn Tây. Qua đó chỉ ra được những kết quả đạt, những tồn tại hạn chế, chỉ ra những nguyên nhân của những hạn chế đó. Việc phân tí...