Browsing by Author Vũ, Thị Phương Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 00050000737_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phương Thảo;  Advisor: Đỗ, Văn Thành (2011)

 • Tổng quan về mô hình cây quyết định và thông tin không chắc chắn, giới thiệu khái niệm về cây quyết định, phân loại cây quyết định, ưu nhược điểm của cây quyết định trong việc giải quyết bài toán về phân loại, ra quyết định và phương pháp xây dựng cây quyết định. Công cụ hỗ trợ xây dựng mô hình cây quyết định và kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp. Ra quyết định với thông tin không chắc chắn trong lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 • 00050000737.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phương Thảo (2011)

 • Tổng quan về mô hình cây quyết định và thông tin không chắc chắn, giới thiệu khái niệm về cây quyết định, phân loại cây quyết định, ưu nhược điểm của cây quyết định trong việc giải quyết bài toán về phân loại, ra quyết định và phương pháp xây dựng cây quyết định. Trình bày khái niệm, phân loại, cách biểu diễn và ứng dụng của thông tin không chắc chắn. Phân tích những công cụ hỗ trợ xây dựng mô hình cây quyết định và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, trình bày tóm lược nội dung và quá trình ra quyết định với thông tin không chắc chắn; giới thiệu PrecisionTree 5.7, là công cụ để xây dựng cây quyết định nhằm xử lý thông tin không chắc chắn, hỗ trợ quá trình ra quyết định tro...

 • 00050008101.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phương Thảo;  Advisor: Vũ, Mạnh Chiến (2016)

 • Kết quả nghiên cứu thu được cho thấy, cán bộ giảng viên trường đại học FPT đánh giá hai yếu tố chính có tương quan tới sự cam kết gắn bó với nhà trường bao gồm: Định hướng con người và ra quyết định hiệu quả, Giao tiếp trong tổ chức. Cả hai yếu tố đều mang dấu dương trong phương trình hồi quy, tức là đều có tác động tích cực lên sự cam kết gắn bó. Trong đó, yếu tố giao tiếp trong tổ chức có sự tác động mạnh hơn do có hệ số cao hơn. Ngoài ra, nghiên cứu cũng nhận thấy nhóm nhân viên trên 30 tuổi có sự cam kết lớn hơn nhóm nhân viên dưới 30 tuổi. 12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Từ kết quả nghiên cứu trên, tác giả đã đưa ra những trao đổi đối với ban lãnh đạo trường đại học FP...

 • 01050000888.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phương Thảo (2012)

 • Trình bày cơ sở khoa học và phương pháp nghiên cứu tác động của việc chuyển đổ ranh giới quạn đến quá trình đô thị hóa: Các nhân tố tác động đến quá trình đô thị hóa; cơ sở khoa học và phương pháp luận nghiên cứu. Nghiên cứu hệ thống văn bản của Chính phủ về phân cấp hành chính quận, huyện và chức năng hành chính, đặc biệt các văn bản liên quan tới lãnh thổ Quận Tây Hồ, Hà Nội. Ứng dụng viễn thám và GIS để nghiên cứu hiện trạng đất đô thị Quận Tây Hồ: Nắn chỉnh hình học; cắt ảnh; xây dựng bản chú giải; phương pháp phân loại dựa trên pixel và phương pháp phân loại dựa trên đối tượng; so sánh kết quả phương pháp phân loại dựa trên pixel và phương pháp dựa trên...

Browsing by Author Vũ, Thị Phương Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 00050000737_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phương Thảo;  Advisor: Đỗ, Văn Thành (2011)

 • Tổng quan về mô hình cây quyết định và thông tin không chắc chắn, giới thiệu khái niệm về cây quyết định, phân loại cây quyết định, ưu nhược điểm của cây quyết định trong việc giải quyết bài toán về phân loại, ra quyết định và phương pháp xây dựng cây quyết định. Công cụ hỗ trợ xây dựng mô hình cây quyết định và kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp. Ra quyết định với thông tin không chắc chắn trong lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 • 00050000737.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phương Thảo (2011)

 • Tổng quan về mô hình cây quyết định và thông tin không chắc chắn, giới thiệu khái niệm về cây quyết định, phân loại cây quyết định, ưu nhược điểm của cây quyết định trong việc giải quyết bài toán về phân loại, ra quyết định và phương pháp xây dựng cây quyết định. Trình bày khái niệm, phân loại, cách biểu diễn và ứng dụng của thông tin không chắc chắn. Phân tích những công cụ hỗ trợ xây dựng mô hình cây quyết định và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, trình bày tóm lược nội dung và quá trình ra quyết định với thông tin không chắc chắn; giới thiệu PrecisionTree 5.7, là công cụ để xây dựng cây quyết định nhằm xử lý thông tin không chắc chắn, hỗ trợ quá trình ra quyết định tro...

 • 00050008101.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phương Thảo;  Advisor: Vũ, Mạnh Chiến (2016)

 • Kết quả nghiên cứu thu được cho thấy, cán bộ giảng viên trường đại học FPT đánh giá hai yếu tố chính có tương quan tới sự cam kết gắn bó với nhà trường bao gồm: Định hướng con người và ra quyết định hiệu quả, Giao tiếp trong tổ chức. Cả hai yếu tố đều mang dấu dương trong phương trình hồi quy, tức là đều có tác động tích cực lên sự cam kết gắn bó. Trong đó, yếu tố giao tiếp trong tổ chức có sự tác động mạnh hơn do có hệ số cao hơn. Ngoài ra, nghiên cứu cũng nhận thấy nhóm nhân viên trên 30 tuổi có sự cam kết lớn hơn nhóm nhân viên dưới 30 tuổi. 12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Từ kết quả nghiên cứu trên, tác giả đã đưa ra những trao đổi đối với ban lãnh đạo trường đại học FP...

 • 01050000888.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phương Thảo (2012)

 • Trình bày cơ sở khoa học và phương pháp nghiên cứu tác động của việc chuyển đổ ranh giới quạn đến quá trình đô thị hóa: Các nhân tố tác động đến quá trình đô thị hóa; cơ sở khoa học và phương pháp luận nghiên cứu. Nghiên cứu hệ thống văn bản của Chính phủ về phân cấp hành chính quận, huyện và chức năng hành chính, đặc biệt các văn bản liên quan tới lãnh thổ Quận Tây Hồ, Hà Nội. Ứng dụng viễn thám và GIS để nghiên cứu hiện trạng đất đô thị Quận Tây Hồ: Nắn chỉnh hình học; cắt ảnh; xây dựng bản chú giải; phương pháp phân loại dựa trên pixel và phương pháp phân loại dựa trên đối tượng; so sánh kết quả phương pháp phân loại dựa trên pixel và phương pháp dựa trên...