Browsing by Author Vũ, Thị Phượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 00050003383.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phượng; Trịnh, Quốc Toản (2014)

 • Luận văn đã giải quyết một cách có hệ thống những nội dung cơ bản về những vấn đề lý luận của biện pháp tư pháp “Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại”như: khái niệm, đặc điểm, vai trò của biện pháp tư pháp này; phân biệt biện pháp này với biện pháp tư pháp “Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm” và với một số hình phạt mang tính kinh tế; có sự nghiên cứu so sánh với pháp luật hình sự Liên bang Nga và Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa. Trong luận văn, chúng tôi phân tích làm sáng tỏ các quy định biện pháp tư pháp “Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại” trong luật hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến nay; Trên cơ sở đối c...

 • 00050003383.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phượng;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2014)

 • Một số vấn đề chung về biện pháp tư pháp "Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại" theo luật hình sự Việt Nam. Những quy định về biện pháp tư pháp: "Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại"trong Bộ luật hình sựnăm 1999 và thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Một số giải pháp hoàn thiện các quy định về biện pháp"Trả lại tài sản, sửa chữahoặc bồi thường thiệt hại"trong pháp luật hình sự Việt Nam và nâng cao hiệu quả áp dụng.

 • 04051000826_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phượng;  Advisor: Cao, Thúy Hồng (2013)

 • Chapter 1–Theoretical Background and Literature review –provides the background of the study, including definitions of key concepts, discussions of related studies and how the present study fits into the field. Chapter 2–Methodology –describes the participants and instruments of the study, as well as the procedure employed to carry out the research. Chapter 3–Data analysis and discussion –presents, analyzes and discusses the findings that the researcher found out from the data collected according to the three research questions.

Browsing by Author Vũ, Thị Phượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 00050003383.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phượng; Trịnh, Quốc Toản (2014)

 • Luận văn đã giải quyết một cách có hệ thống những nội dung cơ bản về những vấn đề lý luận của biện pháp tư pháp “Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại”như: khái niệm, đặc điểm, vai trò của biện pháp tư pháp này; phân biệt biện pháp này với biện pháp tư pháp “Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm” và với một số hình phạt mang tính kinh tế; có sự nghiên cứu so sánh với pháp luật hình sự Liên bang Nga và Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa. Trong luận văn, chúng tôi phân tích làm sáng tỏ các quy định biện pháp tư pháp “Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại” trong luật hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến nay; Trên cơ sở đối c...

 • 00050003383.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phượng;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2014)

 • Một số vấn đề chung về biện pháp tư pháp "Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại" theo luật hình sự Việt Nam. Những quy định về biện pháp tư pháp: "Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại"trong Bộ luật hình sựnăm 1999 và thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Một số giải pháp hoàn thiện các quy định về biện pháp"Trả lại tài sản, sửa chữahoặc bồi thường thiệt hại"trong pháp luật hình sự Việt Nam và nâng cao hiệu quả áp dụng.

 • 04051000826_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phượng;  Advisor: Cao, Thúy Hồng (2013)

 • Chapter 1–Theoretical Background and Literature review –provides the background of the study, including definitions of key concepts, discussions of related studies and how the present study fits into the field. Chapter 2–Methodology –describes the participants and instruments of the study, as well as the procedure employed to carry out the research. Chapter 3–Data analysis and discussion –presents, analyzes and discusses the findings that the researcher found out from the data collected according to the three research questions.