Browsing by Author Vũ, Thị Phụng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30
 • DT_00179.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Thị Phụng (2003)

 • ề tài tập trung giải quyết những vấn đề cơ bản sau đây : tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và những đặc điểm về hoạt động của các doanh nghiệp để lý giải sự hình thành của hệ thống văn bản. Khảo sát những vấn để cơ bản về hệ thống văn bản quản lý hình thành trong hoạt động của các doanh nghiệp như số lượng, loại hình, công dụng, thể thức và quy trình ban hành văn bản. Trên cơ sở đó nhóm nghiên cứu sẽ đưa ra những nhận xét và kiến nghị nhằm giúp các doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống văn bản của mình.

 • KY_05549.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Thị Phụng (2013)

 • Theo nghĩa rộng, tài liệu lưu trữ được hiểu là tất cả những tài liệu (văn bản, giấy tờ, phim, ảnh...) mà con người đã lựa chọn, lưu giữ và còn lại đến ngày nay. Theo nghĩa hẹp, tài liệu lưu trữ được hiểu là những tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân tiêu biểu, được các cơ quan hoặc tổ chức lưu trữ (công hoặc tư) lựa chọn, tổ chức khoa học và bảo quản để phục vụ nhu cầu khai thác và sử dụng của nhà nước và xã hội. Cho đến nay, chưa có công trình nào thống kê được sổ lượng tài liệu lưu trữ đã được sử dụng trong các công trình nghiên cứu, nhưng số liệu hàng trăm lượt người đến khai thác tài liệu tại các cơ quan lưu trữ, trong đó chủ yếu l...

 • V_L2_01783.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Thanh Xuân;  Advisor: Vũ, Thị Phụng (2010)

 • Nghiên cứu nội dung của công tác quản lý đô thị và khảo sát nguồn tài liệu lưu trữ (TLLT) liên quan đến quản lý đô thị trong Phông lưư trữ Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội. Tìm hiểu nội dung và đánh giá giá trị của nguồn tài liệu lưu trữ liên quan đến công tác quản lý đô thị trong Phông lưư trữ của Sở. Nêu nhận xét về tình hình khai thác, sử dụng nguồn tài liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lý đô thị ở Thành phố Hà Nội trong Phông lưư trữ này. Đề xuất một số giải pháp sau: xây dựng và ban hành các quy định của Sở về công tác lưu trữ nói chung, công tác khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ nói riêng; đẩy mạnh công tác tổ chức khoa học TLLT; đa dạng hóa các hình thức phục vụ khai thác, sử...

 • V_L2_01494.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Việt Hà;  Advisor: Vũ, Thị Phụng (2008)

 • Hệ thống, phân tích một số vấn đề lý luận về trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ, cũng như mục đích, và phương pháp tổ chức trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ ở Việt Nam. Khảo sát, đánh giá hoạt động trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ ở Việt Nam trong thời gian từ năm 1986 đến nay qua: số lượng các cuộc trưng bày, triển lãm; về chủ đề; tài liệu lưu trữ được đưa ra trưng bày; quy mô tổ chức; đơn vị tổ chức; văn bản chỉ đạo hướng dẫn về trưng bày, triển lãm. Từ đó, đưa ra những nhật xét, đánh giá những kết quả đạt được và làm rõ những hạn chế còn tồn tại. Đề xuất những giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả việc tổ chức trưng bày, triển lãm tài liệu: đổi mới nhận thức về việc phá...

 • 02050005592.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Minh Hồng;  Advisor: Vũ, Thị Phụng (2018)

 • Luận văn gồm 3 chương với các nội dung cơ bản sau: - Chương 1. Văn hoá công sở và Tiêu chuẩn văn hoá công sở của ngành Thuế Nội dung Chương 1 chủ yếu đề cập đến những vấn đề lý luận cơ bản về văn hoá công sở bao gồm: Khái niệm về văn hoá công sở; Những biểu hiện và vai trò của văn hoá công sở. Đồng thời, tác giả giới thiệu khái quát Quy định của Tổng Cục Thuế về Tiêu chuẩn văn hoá công sở ngành Thuế. - Chương 2. Đánh giá việc tổ chức thực hiện Tiêu chuẩn văn hoá công sở của ngành Thuế tại Chi cục Thuế quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội Chương này trình bày những kết quả tổ chức thực hiện Tiêu chuẩn văn hoá công sở của ngành Thuế tại Chi cục Thuế quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nộ...

 • 00060000336.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phụng (2015)

 • Nghiên cứu của đề tài góp phần hoàn thiện hệ thống lý thuyết giao tiếp hành chính; làm phong phú thêm lý luận về cải cách hành chính dưới góc độ văn hóa và yếu tố con người trong cải cách hành chính. Thực tiễn cải cách hành chính hiện nay đang dần thể hiện một số khiếm khuyết lớn, đó là những lý luận về cải cách hành chính, đặc biệt là đề cập về yếu tố con người và văn hóa trong cải cách hành chính. Không chỉ dừng lại ở sự mô tả, hệ thống hóa các nội dung đã trở nên phổ biến về văn hóa tổ chức (chủ yếu là doanh nghiệp), đề tài hướng tới xác lập những chuẩn mực văn hóa trong giao tiếp, ứng xử của cán bộ công chức trong điều kiện cải cách, phát triển và hội nhập

 • 02050003320.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lại, Thị Kim Thoa;  Advisor: Vũ, Thị Phụng (2014)

 • Tìm hiểu các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ, tầm quan trọng của việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ và các yêu cầu, điều kiện cần có để xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ. Tìm hiểu, nghiên cứu thực tế để đưa ra quy trình và phương pháp xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ tại Hội sở Ngân hàng TMCP Quân đội. Khảo sát, đánh giá tài liệu lưu trữ và các nguồn lực tại Hội sở Ngân hàng TMCP Quân đội để dự kiến cấu trúc cơ sở dữ liệu, các điều kiện cần đáp ứng và đề xuất lộ trình thực hiện.

 • 02050004751(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tào, Thị Duyên;  Advisor: Vũ, Thị Phụng (2016)

 • Chương 1: Thành phần, nội dung của các văn bản và tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động của trường mầm non. Chương 2: Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý văn bản và tài liệu lưu trữ trong các trường mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chương 3: Đề xuất các giải phải để quản lý tốt văn bản và tài liệu lưu trữ trong trường mầm non.

 • 02050005457.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Tùng;  Advisor: Vũ, Thị Phụng (2018)

 • Một là, luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị rủi ro nói chung và nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở lý luận về quản trị rủi ro trong lưu trữ. Hai là, trên cơ sở lý luận về quản trị rủi ro trong lưu trữ, luận án đã khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động liên quan đến quản trị rủi ro trong lưu trữ ở các cơ quan, tổ chức lưu trữ Việt Nam, từ đó đưa ra nhận xét đánh giá. Ba là, thực hiện phương pháp nghiên cứu của lý thuyết quản trị rủi ro, luận án đã nhận diện làm sáng tỏ các loại RR xảy ra gây thiệt hại, tổn thất trong lưu trữ ở Việt Nam; phân tích làm sáng tỏ các yếu tố gia tăng RR trong lưu trữ. Bốn là, luận án đã áp dụng phương pháp định lượng để đo lường mức độ tác ...

 • DT_00087.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vương, Đình Quyền; Vũ, Thị Phụng (2000)

 • Khai thác, hệ thống vế thể chế soạn thảo văn bản hành chính của các triều đại trong lịch sử - những ưu điểm và hạn chế Đánh giá, nhận xét. Khả năng kế thừa chọn lọc những tinh hoa của vấn đề này trong điều kiện hiện nay Công trình tổng quan khoảng 70 trang; bổ sung tư liệu cho chuyên đề giảng dạy về văn bản và thể chế văn bản hành chính.

 • 02050005559.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Phương Hoa;  Advisor: Vũ, Thị Phụng (2018)

 • - Luận án tổng hợp, phân tích các khái niệm liên quan để đưa ra định nghĩa, đặc điểm, nguyên tắc và nội dung của “tổ chức hoạt động marketing tại các lưu trữ quốc gia”. Đây là cơ sở khoa học để các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Việt Nam vận dụng trong việc thực hiện hoạt động marketing. - Luận án phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing của các TTLTQGVN nhằm phát hiện các nhân tố tích cực và các nhân tố tiêu cực phục vụ xây dựng các giải pháp phù hợp. - Luận án nghiên cứu về các sản phẩm và dịch vụ hiện đang được cung cấp tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Việt Nam, cách thức phân phối, chi phí và các hình thức quảng bá đối với các sản phẩm và dịch vụ đó. Bên cạnh đó, lu...

Browsing by Author Vũ, Thị Phụng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30
 • DT_00179.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Thị Phụng (2003)

 • ề tài tập trung giải quyết những vấn đề cơ bản sau đây : tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và những đặc điểm về hoạt động của các doanh nghiệp để lý giải sự hình thành của hệ thống văn bản. Khảo sát những vấn để cơ bản về hệ thống văn bản quản lý hình thành trong hoạt động của các doanh nghiệp như số lượng, loại hình, công dụng, thể thức và quy trình ban hành văn bản. Trên cơ sở đó nhóm nghiên cứu sẽ đưa ra những nhận xét và kiến nghị nhằm giúp các doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống văn bản của mình.

 • KY_05549.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Thị Phụng (2013)

 • Theo nghĩa rộng, tài liệu lưu trữ được hiểu là tất cả những tài liệu (văn bản, giấy tờ, phim, ảnh...) mà con người đã lựa chọn, lưu giữ và còn lại đến ngày nay. Theo nghĩa hẹp, tài liệu lưu trữ được hiểu là những tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân tiêu biểu, được các cơ quan hoặc tổ chức lưu trữ (công hoặc tư) lựa chọn, tổ chức khoa học và bảo quản để phục vụ nhu cầu khai thác và sử dụng của nhà nước và xã hội. Cho đến nay, chưa có công trình nào thống kê được sổ lượng tài liệu lưu trữ đã được sử dụng trong các công trình nghiên cứu, nhưng số liệu hàng trăm lượt người đến khai thác tài liệu tại các cơ quan lưu trữ, trong đó chủ yếu l...

 • V_L2_01783.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Thanh Xuân;  Advisor: Vũ, Thị Phụng (2010)

 • Nghiên cứu nội dung của công tác quản lý đô thị và khảo sát nguồn tài liệu lưu trữ (TLLT) liên quan đến quản lý đô thị trong Phông lưư trữ Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội. Tìm hiểu nội dung và đánh giá giá trị của nguồn tài liệu lưu trữ liên quan đến công tác quản lý đô thị trong Phông lưư trữ của Sở. Nêu nhận xét về tình hình khai thác, sử dụng nguồn tài liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lý đô thị ở Thành phố Hà Nội trong Phông lưư trữ này. Đề xuất một số giải pháp sau: xây dựng và ban hành các quy định của Sở về công tác lưu trữ nói chung, công tác khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ nói riêng; đẩy mạnh công tác tổ chức khoa học TLLT; đa dạng hóa các hình thức phục vụ khai thác, sử...

 • V_L2_01494.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Việt Hà;  Advisor: Vũ, Thị Phụng (2008)

 • Hệ thống, phân tích một số vấn đề lý luận về trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ, cũng như mục đích, và phương pháp tổ chức trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ ở Việt Nam. Khảo sát, đánh giá hoạt động trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ ở Việt Nam trong thời gian từ năm 1986 đến nay qua: số lượng các cuộc trưng bày, triển lãm; về chủ đề; tài liệu lưu trữ được đưa ra trưng bày; quy mô tổ chức; đơn vị tổ chức; văn bản chỉ đạo hướng dẫn về trưng bày, triển lãm. Từ đó, đưa ra những nhật xét, đánh giá những kết quả đạt được và làm rõ những hạn chế còn tồn tại. Đề xuất những giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả việc tổ chức trưng bày, triển lãm tài liệu: đổi mới nhận thức về việc phá...

 • 02050005592.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Minh Hồng;  Advisor: Vũ, Thị Phụng (2018)

 • Luận văn gồm 3 chương với các nội dung cơ bản sau: - Chương 1. Văn hoá công sở và Tiêu chuẩn văn hoá công sở của ngành Thuế Nội dung Chương 1 chủ yếu đề cập đến những vấn đề lý luận cơ bản về văn hoá công sở bao gồm: Khái niệm về văn hoá công sở; Những biểu hiện và vai trò của văn hoá công sở. Đồng thời, tác giả giới thiệu khái quát Quy định của Tổng Cục Thuế về Tiêu chuẩn văn hoá công sở ngành Thuế. - Chương 2. Đánh giá việc tổ chức thực hiện Tiêu chuẩn văn hoá công sở của ngành Thuế tại Chi cục Thuế quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội Chương này trình bày những kết quả tổ chức thực hiện Tiêu chuẩn văn hoá công sở của ngành Thuế tại Chi cục Thuế quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nộ...

 • 00060000336.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phụng (2015)

 • Nghiên cứu của đề tài góp phần hoàn thiện hệ thống lý thuyết giao tiếp hành chính; làm phong phú thêm lý luận về cải cách hành chính dưới góc độ văn hóa và yếu tố con người trong cải cách hành chính. Thực tiễn cải cách hành chính hiện nay đang dần thể hiện một số khiếm khuyết lớn, đó là những lý luận về cải cách hành chính, đặc biệt là đề cập về yếu tố con người và văn hóa trong cải cách hành chính. Không chỉ dừng lại ở sự mô tả, hệ thống hóa các nội dung đã trở nên phổ biến về văn hóa tổ chức (chủ yếu là doanh nghiệp), đề tài hướng tới xác lập những chuẩn mực văn hóa trong giao tiếp, ứng xử của cán bộ công chức trong điều kiện cải cách, phát triển và hội nhập

 • 02050003320.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lại, Thị Kim Thoa;  Advisor: Vũ, Thị Phụng (2014)

 • Tìm hiểu các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ, tầm quan trọng của việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ và các yêu cầu, điều kiện cần có để xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ. Tìm hiểu, nghiên cứu thực tế để đưa ra quy trình và phương pháp xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ tại Hội sở Ngân hàng TMCP Quân đội. Khảo sát, đánh giá tài liệu lưu trữ và các nguồn lực tại Hội sở Ngân hàng TMCP Quân đội để dự kiến cấu trúc cơ sở dữ liệu, các điều kiện cần đáp ứng và đề xuất lộ trình thực hiện.

 • 02050004751(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tào, Thị Duyên;  Advisor: Vũ, Thị Phụng (2016)

 • Chương 1: Thành phần, nội dung của các văn bản và tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động của trường mầm non. Chương 2: Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý văn bản và tài liệu lưu trữ trong các trường mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chương 3: Đề xuất các giải phải để quản lý tốt văn bản và tài liệu lưu trữ trong trường mầm non.

 • 02050005457.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Tùng;  Advisor: Vũ, Thị Phụng (2018)

 • Một là, luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị rủi ro nói chung và nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở lý luận về quản trị rủi ro trong lưu trữ. Hai là, trên cơ sở lý luận về quản trị rủi ro trong lưu trữ, luận án đã khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động liên quan đến quản trị rủi ro trong lưu trữ ở các cơ quan, tổ chức lưu trữ Việt Nam, từ đó đưa ra nhận xét đánh giá. Ba là, thực hiện phương pháp nghiên cứu của lý thuyết quản trị rủi ro, luận án đã nhận diện làm sáng tỏ các loại RR xảy ra gây thiệt hại, tổn thất trong lưu trữ ở Việt Nam; phân tích làm sáng tỏ các yếu tố gia tăng RR trong lưu trữ. Bốn là, luận án đã áp dụng phương pháp định lượng để đo lường mức độ tác ...

 • DT_00087.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vương, Đình Quyền; Vũ, Thị Phụng (2000)

 • Khai thác, hệ thống vế thể chế soạn thảo văn bản hành chính của các triều đại trong lịch sử - những ưu điểm và hạn chế Đánh giá, nhận xét. Khả năng kế thừa chọn lọc những tinh hoa của vấn đề này trong điều kiện hiện nay Công trình tổng quan khoảng 70 trang; bổ sung tư liệu cho chuyên đề giảng dạy về văn bản và thể chế văn bản hành chính.

 • 02050005559.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Phương Hoa;  Advisor: Vũ, Thị Phụng (2018)

 • - Luận án tổng hợp, phân tích các khái niệm liên quan để đưa ra định nghĩa, đặc điểm, nguyên tắc và nội dung của “tổ chức hoạt động marketing tại các lưu trữ quốc gia”. Đây là cơ sở khoa học để các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Việt Nam vận dụng trong việc thực hiện hoạt động marketing. - Luận án phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing của các TTLTQGVN nhằm phát hiện các nhân tố tích cực và các nhân tố tiêu cực phục vụ xây dựng các giải pháp phù hợp. - Luận án nghiên cứu về các sản phẩm và dịch vụ hiện đang được cung cấp tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Việt Nam, cách thức phân phối, chi phí và các hình thức quảng bá đối với các sản phẩm và dịch vụ đó. Bên cạnh đó, lu...