Browsing by Author Vũ, Thị Thúy Hằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • 05050003491.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Bích Phương;  Advisor: Vũ, Thị Thúy Hằng (2018)

  • Năng lực giáo dục của người giáo viên chủ nhiệm lớp là sự huy động, vận dụng và tương tác giữa các tri thức, kinh nghiệm về giáo dục học sinh; các giá trị, thái độ và kỹ năng sư phạm của người giáo viên trong một hoạt động giáo dục nhất định, giải quyết có hiệu quả các tình huống giáo dục khác nhau. Đồng thời NL giáo dục của người giáo viên chủ nhiệm lớp cũng được hình thành và phát triển ngay chính trong quá trình giải quyết các tình huống đó. Năng lực giáo dục của người giáo viên chủ nhiệm lớp phải thường xuyên được bồi dưỡng, nâng cao và phát triển phù hợp với đối tượng học sinh. Bồi dưỡng là quá trình trợ giúp cho người giáo viên chủ nhiệm làm tăng thêm hoặc hoàn thiện cá...

Browsing by Author Vũ, Thị Thúy Hằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • 05050003491.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Bích Phương;  Advisor: Vũ, Thị Thúy Hằng (2018)

  • Năng lực giáo dục của người giáo viên chủ nhiệm lớp là sự huy động, vận dụng và tương tác giữa các tri thức, kinh nghiệm về giáo dục học sinh; các giá trị, thái độ và kỹ năng sư phạm của người giáo viên trong một hoạt động giáo dục nhất định, giải quyết có hiệu quả các tình huống giáo dục khác nhau. Đồng thời NL giáo dục của người giáo viên chủ nhiệm lớp cũng được hình thành và phát triển ngay chính trong quá trình giải quyết các tình huống đó. Năng lực giáo dục của người giáo viên chủ nhiệm lớp phải thường xuyên được bồi dưỡng, nâng cao và phát triển phù hợp với đối tượng học sinh. Bồi dưỡng là quá trình trợ giúp cho người giáo viên chủ nhiệm làm tăng thêm hoặc hoàn thiện cá...