Browsing by Author Vũ, Thị Thanh Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 04051000676_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh Hương;  Advisor: Kim, Văn Tất (2012)

 • Chapter 1: Literature review –provides some theoretical background a bout listening comprehension, teaching listening skill and problems with listening activities. Chapter 2: Methodology –presents the current situation of teaching and learning listening at PB school. This chapter also deals with the introduction of the research methods which cover research questions, the participants and data collection instruments. Chapter 3: Data analysis and discussions –presents the data results, analysis collected from two questionnaires as well as the interviews. Chapter 4: Findings and suggestedsolutions –concludes the findings the researcher has from the study and proposes some solutions to ...

 • 02050004304(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hứa, Thị Chính;  Advisor: Vũ, Thị Thanh Hương (2016)

 • Lỗi sử dụng một số hành vi ngôn ngữ là một trong những lỗi mà học viên người Lào trong quá trình học tiếng Việt mắc phải khá nhiều. Hành vi ngôn ngữ bao gồm các hành vi như: khen, chê, phê bình, cảm ơn, xin lỗi... Luận văn đi sâu vào phân tích lỗi sử dụng hành vi khen và tiếp nhận lời khen của học viên Lào.

 • Sinh thai CQ Xuan Thuy Ha Quy Quynh.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hà, Quý Quỳnh; Vũ, Thị Thanh Hương (2011)

 • Vườn Quốc gia (VQG) Xuân Thủy, thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, nằm ở cửa sông Hồng. VQG có hệ sinh thái đa dạng, phong phú, là nơi trú đông, kiếm ăn của nhiều loài chim di cư có tên trong Sách Đỏ Việt Nam năm 2007 và Danh lục Đỏ IUCN đang có nguy cơ bị tuyệt chủng, cần được bảo vệ như: Cò mỏ thìa, Cò trắng Trung Quốc, Mòng bể mỏ ngắn,Choi choi mỏ thìa, Choắt đầu đốm, Bồ nông, Choắt chân màng lớn... (Bộ KH&CN và Viện KH&CN Việt Nam, 2007). Năm 1989, khu vực này được đưa vào danh sách bảo vệ theo Công ước Ramsar. Đây là Khu Ramsar thứ 50 của thế giới, đầu tiên của khu vực Đông Nam Á và Việt Nam. Ngày 2/1/2003, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chuyển hạng Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đ...

 • 9.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Vũ, Thị Thanh Hương (2008)

 • Trong việc dạy và học ngoại ngữ, “năng lực văn hoá xã hội” được thừa nhận là một khái niệm quan trọng và là một trong số những thành tố cấu thành “năng lực giao tiếp” (Xem Vũ Thị Thanh Hương, 2006). Mặc dù có sự gia tăng nhận thức về tầm quan trọng của năng lực giao tiếp, nhưng trong các giáo trình dạy tiếng và trong thực tế giảng dạy, vẫn chưa có nhiều sự chú ý được đầu t ư cho v iệc hình thành và phát triển năng lực giao tiếp ở người học ngoại ngữ. Khi người nước ngoài sử dụng một ngoại ngữ, những sai sót về phát âm, dùng từ và cách đặt câu thường được người bản ngữ bỏ qua v ì họ coi đó là sự thiếu hụt kiến thức ngôn ngữ, nhưng những sai sót trong việc thực hiện các hành động nói nă...

Browsing by Author Vũ, Thị Thanh Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 04051000676_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh Hương;  Advisor: Kim, Văn Tất (2012)

 • Chapter 1: Literature review –provides some theoretical background a bout listening comprehension, teaching listening skill and problems with listening activities. Chapter 2: Methodology –presents the current situation of teaching and learning listening at PB school. This chapter also deals with the introduction of the research methods which cover research questions, the participants and data collection instruments. Chapter 3: Data analysis and discussions –presents the data results, analysis collected from two questionnaires as well as the interviews. Chapter 4: Findings and suggestedsolutions –concludes the findings the researcher has from the study and proposes some solutions to ...

 • 02050004304(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hứa, Thị Chính;  Advisor: Vũ, Thị Thanh Hương (2016)

 • Lỗi sử dụng một số hành vi ngôn ngữ là một trong những lỗi mà học viên người Lào trong quá trình học tiếng Việt mắc phải khá nhiều. Hành vi ngôn ngữ bao gồm các hành vi như: khen, chê, phê bình, cảm ơn, xin lỗi... Luận văn đi sâu vào phân tích lỗi sử dụng hành vi khen và tiếp nhận lời khen của học viên Lào.

 • Sinh thai CQ Xuan Thuy Ha Quy Quynh.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hà, Quý Quỳnh; Vũ, Thị Thanh Hương (2011)

 • Vườn Quốc gia (VQG) Xuân Thủy, thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, nằm ở cửa sông Hồng. VQG có hệ sinh thái đa dạng, phong phú, là nơi trú đông, kiếm ăn của nhiều loài chim di cư có tên trong Sách Đỏ Việt Nam năm 2007 và Danh lục Đỏ IUCN đang có nguy cơ bị tuyệt chủng, cần được bảo vệ như: Cò mỏ thìa, Cò trắng Trung Quốc, Mòng bể mỏ ngắn,Choi choi mỏ thìa, Choắt đầu đốm, Bồ nông, Choắt chân màng lớn... (Bộ KH&CN và Viện KH&CN Việt Nam, 2007). Năm 1989, khu vực này được đưa vào danh sách bảo vệ theo Công ước Ramsar. Đây là Khu Ramsar thứ 50 của thế giới, đầu tiên của khu vực Đông Nam Á và Việt Nam. Ngày 2/1/2003, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chuyển hạng Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đ...

 • 9.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Vũ, Thị Thanh Hương (2008)

 • Trong việc dạy và học ngoại ngữ, “năng lực văn hoá xã hội” được thừa nhận là một khái niệm quan trọng và là một trong số những thành tố cấu thành “năng lực giao tiếp” (Xem Vũ Thị Thanh Hương, 2006). Mặc dù có sự gia tăng nhận thức về tầm quan trọng của năng lực giao tiếp, nhưng trong các giáo trình dạy tiếng và trong thực tế giảng dạy, vẫn chưa có nhiều sự chú ý được đầu t ư cho v iệc hình thành và phát triển năng lực giao tiếp ở người học ngoại ngữ. Khi người nước ngoài sử dụng một ngoại ngữ, những sai sót về phát âm, dùng từ và cách đặt câu thường được người bản ngữ bỏ qua v ì họ coi đó là sự thiếu hụt kiến thức ngôn ngữ, nhưng những sai sót trong việc thực hiện các hành động nói nă...