Browsing by Author Vũ, Thị Thu Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 01050002797.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Trang;  Advisor: Trần, Hồng Côn (2015)

 • Than hoạt tính từ lâu đã được sử dụng để làm sạch nước. Tuy nhiên, ứng dụng của nó trong xử lý nước mới chỉ dừng lại ở việc loại bỏ các hợp chất hữu cơ và một số các thành phần không phân cực có hàm lượng nhỏ trong nước. Với mục đích khai thác tiềm năng ứng dụng của than hoạt tính trong việc xử lý nước sinh hoạt, đặc biệt một lĩnh vực còn rất mới đó là loại bỏ các cation và anion trong nước; chúng tôi đã chọn và thực hiện đề tài “Nghiên cứu biến tính than hoạt tính bằng MnO2và TiO2 làm vật liệu xử lý asen và amoni trong nước”.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Trang;  Advisor: Trần, Thị Thanh Tú (2017)

 • Luận văn đã hệ thống hoá có chọn lọc một số vấn đề cơ bản liên quan đến quản lý tài chính bệnh viện công lập như: khái niệm, đặc điểm, vai trò của bệnh viện công lập, nội dung quản lý tài chính bệnh viện công lập... Luận văn cũng chỉ ra các tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý tài chính bệnh viện công lập. Bên cạnh đó luận văn đã sử dụng các phương pháp như thống kê, phân tích, phương pháp thu thập số liệu, xử lý số liệu thông qua các bảng biểu để thấy được thực trạng quản lý tài chính tại Bệnh viện Y học cổ truyền – Bộ Công An. Trên cơ sở đó rút ra được một số nhận xét về những kết quả đạt được, những mặt hạn chế và nguyên nhân của nó. Trên cơ sở phân tích phương hướng quản lý tài chí...

Browsing by Author Vũ, Thị Thu Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 01050002797.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Trang;  Advisor: Trần, Hồng Côn (2015)

 • Than hoạt tính từ lâu đã được sử dụng để làm sạch nước. Tuy nhiên, ứng dụng của nó trong xử lý nước mới chỉ dừng lại ở việc loại bỏ các hợp chất hữu cơ và một số các thành phần không phân cực có hàm lượng nhỏ trong nước. Với mục đích khai thác tiềm năng ứng dụng của than hoạt tính trong việc xử lý nước sinh hoạt, đặc biệt một lĩnh vực còn rất mới đó là loại bỏ các cation và anion trong nước; chúng tôi đã chọn và thực hiện đề tài “Nghiên cứu biến tính than hoạt tính bằng MnO2và TiO2 làm vật liệu xử lý asen và amoni trong nước”.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Trang;  Advisor: Trần, Thị Thanh Tú (2017)

 • Luận văn đã hệ thống hoá có chọn lọc một số vấn đề cơ bản liên quan đến quản lý tài chính bệnh viện công lập như: khái niệm, đặc điểm, vai trò của bệnh viện công lập, nội dung quản lý tài chính bệnh viện công lập... Luận văn cũng chỉ ra các tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý tài chính bệnh viện công lập. Bên cạnh đó luận văn đã sử dụng các phương pháp như thống kê, phân tích, phương pháp thu thập số liệu, xử lý số liệu thông qua các bảng biểu để thấy được thực trạng quản lý tài chính tại Bệnh viện Y học cổ truyền – Bộ Công An. Trên cơ sở đó rút ra được một số nhận xét về những kết quả đạt được, những mặt hạn chế và nguyên nhân của nó. Trên cơ sở phân tích phương hướng quản lý tài chí...