Browsing by Author Vũ, Thu Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 00050003298.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thu Hà;  Advisor: Hồ, Cẩm Hà (2013)

 • Chương I: Tối ưu đa mục tiêu và giải thuật di truyền- Trình bày các khái niệm cơ bản về tối ưu đa mục tiêu, thuật giải di truyền. Chương II: Tối ưu đa mục tiêu trong mua hàng trực tuyến. Trình bày các khó khăn khi xây dựng một module hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm, cách tiếp cận để giải bài toán tối ưu đa mục tiêu khi chọn sản phẩm, chuyển bài toán chọn sản phẩm thành bài toán tối ưu đa mục tiêu. Chương III. Xây dựng website bán hàng trực tuyến – Chương này làm rõ hơn các vấn đề của các chương trước bằng một bài toán cụ thể - bài toán bán hàng trực tuyến máy tính xách tay có hỗ trợ người dùng lựa chọn sản phẩm, sử dụng giải thuật di truyền và tối ưu đa mục tiêu.

 • 00050001387.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thu Hà (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận: lịch sử nghiên cứu vấn đề stress và stress ở giảng viên đại học, khái niệm stress và những vấn đề lý luận, khái niệm học sinh tiểu học và những đặc điểm tâm lý cơ bản của lứa tuổi. Tìm hiểu tổ chức và phương pháp nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ căng thẳng tâm lý của học sinh tiểu học ở Hà Nội. Phân tích kết quả nghiên cứu: stress của học sinh tiểu học trong quá trình học tập, những nhân tố liên quan đến mức độ stress ở học sinh tiểu học, ảnh hưởng của stress tới các mặt hoạt động của học sinh tiểu học. Đề xuất kiến nghị và giải pháp nhằm giảm thiểu những nhân tố có ảnh hưởng đến stress ở học sinh, qua đó giúp học sinh đạt ...

 • 00050001387_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thu Hà;  Advisor: Đỗ, Ngọc Khanh , người hướng dẫn (2012)

 • 92 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày cơ sở lý luận: lịch sử nghiên cứu vấn đề stress và stress ở giảng viên đại học, khái niệm stress và những vấn đề lý luận, khái niệm học sinh tiểu học và những đặc điểm tâm lý cơ bản của lứa tuổi. Tìm hiểu tổ chức và phương pháp nghiên cứu nhằm đá (...); Electronic Resources

Browsing by Author Vũ, Thu Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 00050003298.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thu Hà;  Advisor: Hồ, Cẩm Hà (2013)

 • Chương I: Tối ưu đa mục tiêu và giải thuật di truyền- Trình bày các khái niệm cơ bản về tối ưu đa mục tiêu, thuật giải di truyền. Chương II: Tối ưu đa mục tiêu trong mua hàng trực tuyến. Trình bày các khó khăn khi xây dựng một module hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm, cách tiếp cận để giải bài toán tối ưu đa mục tiêu khi chọn sản phẩm, chuyển bài toán chọn sản phẩm thành bài toán tối ưu đa mục tiêu. Chương III. Xây dựng website bán hàng trực tuyến – Chương này làm rõ hơn các vấn đề của các chương trước bằng một bài toán cụ thể - bài toán bán hàng trực tuyến máy tính xách tay có hỗ trợ người dùng lựa chọn sản phẩm, sử dụng giải thuật di truyền và tối ưu đa mục tiêu.

 • 00050001387.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thu Hà (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận: lịch sử nghiên cứu vấn đề stress và stress ở giảng viên đại học, khái niệm stress và những vấn đề lý luận, khái niệm học sinh tiểu học và những đặc điểm tâm lý cơ bản của lứa tuổi. Tìm hiểu tổ chức và phương pháp nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ căng thẳng tâm lý của học sinh tiểu học ở Hà Nội. Phân tích kết quả nghiên cứu: stress của học sinh tiểu học trong quá trình học tập, những nhân tố liên quan đến mức độ stress ở học sinh tiểu học, ảnh hưởng của stress tới các mặt hoạt động của học sinh tiểu học. Đề xuất kiến nghị và giải pháp nhằm giảm thiểu những nhân tố có ảnh hưởng đến stress ở học sinh, qua đó giúp học sinh đạt ...

 • 00050001387_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thu Hà;  Advisor: Đỗ, Ngọc Khanh , người hướng dẫn (2012)

 • 92 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày cơ sở lý luận: lịch sử nghiên cứu vấn đề stress và stress ở giảng viên đại học, khái niệm stress và những vấn đề lý luận, khái niệm học sinh tiểu học và những đặc điểm tâm lý cơ bản của lứa tuổi. Tìm hiểu tổ chức và phương pháp nghiên cứu nhằm đá (...); Electronic Resources