Browsing by Author Vũ, Văn Ngân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L2_01906.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Văn Ngân (2010)

  • Hệ thống hóa sách giáo khoa lịch sử Việt Nam cho hệ Ấu học và giáo dục 3 cấp của giai đoạn nghiên cứu. Nghiên cứu văn bản An Nam sơ học sử lược安南初學史略. Phân tích văn bản từ góc nhìn tư liệu lịch sử và phê phán, nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề về văn bản học của văn bản An Nam sơ học sử lược安南初學史略, bước đầu nêu ra những nhận xét về bộ sách giáo khoa lịch sử này trên một số phương diện. Việc đề cập đến hệ thống sách giáo khoa lịch sử Việt Nam cũng như việc phân tích văn bản An Nam sơ học sử lược安南初學史略 có ý nghĩa trong việc tìm hiểu giáo dục chữ Hán cải lương, và tìm hiểu bước quá độ từ giáo dục khoa cử chữ Hán sang giáo dục Pháp – Việt những thập niên đầu thế kỷ XX trong một môn học cụ th...

Browsing by Author Vũ, Văn Ngân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L2_01906.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Văn Ngân (2010)

  • Hệ thống hóa sách giáo khoa lịch sử Việt Nam cho hệ Ấu học và giáo dục 3 cấp của giai đoạn nghiên cứu. Nghiên cứu văn bản An Nam sơ học sử lược安南初學史略. Phân tích văn bản từ góc nhìn tư liệu lịch sử và phê phán, nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề về văn bản học của văn bản An Nam sơ học sử lược安南初學史略, bước đầu nêu ra những nhận xét về bộ sách giáo khoa lịch sử này trên một số phương diện. Việc đề cập đến hệ thống sách giáo khoa lịch sử Việt Nam cũng như việc phân tích văn bản An Nam sơ học sử lược安南初學史略 có ý nghĩa trong việc tìm hiểu giáo dục chữ Hán cải lương, và tìm hiểu bước quá độ từ giáo dục khoa cử chữ Hán sang giáo dục Pháp – Việt những thập niên đầu thế kỷ XX trong một môn học cụ th...