Browsing by Author Vũ, Văn Quân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2007Các thiết chế quản lý đô thị Thăng Long thế kỷ XVI - XVIII : Luận văn ThS. Lịch sử: 60.22.54Vũ, Văn Quân; Nguyễn, Ngọc Phúc
2011Chính sách an ninh quốc phòng của Triều Nguyễn đối với vùng biên giới phía Bắc (1802-1858): Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54Vũ, Văn Quân; Trần, Thị Nhung
2012Chính sách an ninh-phòng thủ biển của Nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỷ XIX (1802-1858) : Luận văn ThS. Lịch sử : 60 22 54Vũ, Văn Quân; Đinh, Thị Hải Đường
2016Giáo dục và khoa cử nho học ở Thanh Hóa dưới Triều Nguyễn (1802 - 1919)Vũ, Văn Quân; Vũ, Thị Hạnh
2009Hệ thống bản đồ Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XV - XIXVũ, Văn Quân; Phan, Phương Thảo; Tống, Văn Lợi
2002Làng xã Thanh Trì ( ngoại thành Hà Nội ) đầu thế kỷ XIX qua tư liệu địa bạ Gia Long 4(1805) : Đề tài NCKH. QX97.04Vũ, Văn Quân
2001Mấy phác hoạ về tình hình nông nghiệp thời Lý(1009-1225)Vũ, Văn Quân
2012Một số khía cạnh của đời sống thị dân Thăng Long - Hà Nội (Qua khảo sát Văn bia) : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54Vũ, Văn Quân; Nguyễn, Thị Thanh
2014MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HÀ NỘI VÀ NGHIÊN CỨU HÀ NỘI VỚI TƯ CÁCH MỘT KHÔNG GIAN LỊCH SỬ - VĂN HÓAVũ, Văn Quân
2011Một số vấn đề về đời sống văn hoá tinh thần cư dân phố cổ Hà Nội trước năm 1945Vũ, Văn Quân; Hoàng, Thị Hà Phương
2011Một số vấn đề về đời sống văn hóa tinh thần cư dân khu vực phố cổ Hà Nội trước năm 1945 : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60Vũ, Văn Quân; Hoàng, Thị Hà Phương
2009Nếp sống đô thị Hà Nội và những biến đổi trong thời kỳ đổi mới : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60Vũ, Văn Quân; Jindawech, Natthan
2013Nghiên cứu phát triển du lịch góp phần bảo tồn phố cổ Hà Nội : Luận văn ThS. Du lịchVũ, Văn Quân; Nguyễn, Thị Minh Phương
2015Nguồn sử liệu Hương ước Thăng Long - Hà Nội trước năm 1945: Luận án TS. Lịch sử: 62 22 58 01Vũ, Văn Quân; Đinh, Thị Thu Hiền
2016Quan hệ quốc tế của Việt Nam thế kỷ XVII - XVIIIHoàng, Anh Tuấn; Vũ, Văn Quân
2016Quan hệ quốc tế của Việt Nam thế kỷ XVII - XVIIIHoàng, Anh Tuấn; Vũ, Văn Quân
2009Tai biến tự nhiên và khắc phục của nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54Vũ, Văn Quân; Trần, Thị Hạnh Hiền
2007Tổ chức hành chính và quy hoạch đô thị Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XI - XIVVũ, Văn Quân
2013Tổ chức quản lý và phát triển đô thị Hà Nội: Các vấn đề đặt ra hiện nayVũ, Văn Quân; Đoàn, Minh Huấn
2013Tổ chức quản lý và phát triển đô thị Hà Nội: Các vấn đề đặt ra hiện nayVũ, Văn Quân