Browsing by Author Vũ, Xuân Quang, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2008A study on corporate social responsibility of Vietnamese Corporations (Nghiên cứu về trách nhiệm xã hội của Tổng Công ty Việt Nam) : Luận văn ThS.Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Vũ, Xuân Quang, người hướng dẫn; Lê, Thị Quỳnh Anh
2009A study on developing cultural tourism the case of Hue, Vietnam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Vũ, Xuân Quang, người hướng dẫn; Phạm, Tô Hoài
2010A study on enhancing the competitiveness of Vietnam bank for Agriculture and rural development : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Vũ, Xuân Quang, người hướng dẫn; Ngô, Thị Hà; Adolix Split & Merge PDF
2009A study on social entrepreneurship, cases and recommendation to Vietnam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Vũ, Xuân Quang, người hướng dẫn; Phạm, Thị Hồng Nhung
2009Building business strategy in the office for lease market - The case of Ba Dinh Joint Stock Company : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05Vũ, Xuân Quang, người hướng dẫn; Lê, Thanh Thuỷ
2009Building business strategy in the shrimp farming industry the case of IC Company : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Vũ, Xuân Quang, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Hải Ninh
2007Chiến lược phát triển lĩnh vực kinh doanh xăng dầu của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05Vũ, Xuân Quang, người hướng dẫn; Nguyễn, Văn Sự
2008Customer relationship management in securities company - The case of Bao Viet Securities Company (Nghiên cứu về quản trị quan hệ khách hàng trong Công ty chứng khoán - trường hợp Công ty chứng khoán Bảo Việt) : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 0Vũ, Xuân Quang, người hướng dẫn; Nguyễn, Thu Trang
2007Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm gạch COTTO tại công ty CP VIGLACERA hạ long giai đoạn 2007 - 2012: Luận văn Ths. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Vũ, Xuân Quang, người hướng dẫn; Nguyễn, Hoài Sơn