Browsing by Author Vi, Khánh Toàn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 05050002962.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vi, Khánh Toàn;  Advisor: Đặng, Xuân Hải (2017)

  • Luận văn đã làm sáng tỏ cơ sở lý luận về quản lý chất lượng dạy học và quản lý dạy học theo tiếp cận quản lý chất lượng trong trường THPT. Luận văn đã đánh giá tương đôi đầy đủ về thực trạng quản lý chất lượng dạy học và quản lý dạy học theo tiếp cận quản lý chất lượng, luận văn đã khảo sát và thu thập ý kiến đánh giá về các biện pháp quản lý chất lượng dạy học mà nhà trường đang thực hiện. Từ cơ sở lý luận và thực tiễn khảo sát quản lý chất lượng dạy học của trường THPT Đoan Hùng luận văn đã đề xuất 5 biện pháp về quản lý dạy học theo tiếp cận quản lý chất lượng. Các biện pháp do chúng tôi đề xuất được đánh giá cấp thiết và có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giá...

Browsing by Author Vi, Khánh Toàn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 05050002962.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vi, Khánh Toàn;  Advisor: Đặng, Xuân Hải (2017)

  • Luận văn đã làm sáng tỏ cơ sở lý luận về quản lý chất lượng dạy học và quản lý dạy học theo tiếp cận quản lý chất lượng trong trường THPT. Luận văn đã đánh giá tương đôi đầy đủ về thực trạng quản lý chất lượng dạy học và quản lý dạy học theo tiếp cận quản lý chất lượng, luận văn đã khảo sát và thu thập ý kiến đánh giá về các biện pháp quản lý chất lượng dạy học mà nhà trường đang thực hiện. Từ cơ sở lý luận và thực tiễn khảo sát quản lý chất lượng dạy học của trường THPT Đoan Hùng luận văn đã đề xuất 5 biện pháp về quản lý dạy học theo tiếp cận quản lý chất lượng. Các biện pháp do chúng tôi đề xuất được đánh giá cấp thiết và có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giá...