Browsing by Author Viện Công nghệ thông tin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2015BỘ TỪ VỰNG TRAO ĐỔI THÔNG TINViện Công nghệ thông tin
2015BỘ TỪ VỰNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS)Viện Công nghệ thông tin
2015Bộ từ vựng về tạo lập và lưu trữ thông tinViện Công nghệ thông tin
2015TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ XÂY DỰNG METADATA DÙNG CHO LƯU TRỮ DỮ LIỆUViện Công nghệ thông tin
2015TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT MÔ TẢ CÁC THAO TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỐI TƯỢNG VÀ DỮ LIỆU - METADATA MÔ TẢ THAO TÁC CỦA ĐỐI TƯỢNGViện Công nghệ thông tin
2015TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT MÔ TẢ QUẢN LÝ THAO TÁC DỮ LIỆU - DỮ LIỆU ĐẶC TẢ MÔ TẢ QUẢN LÝ THAO TÁCViện Công nghệ thông tin
2015TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT TẠO LẬP CHỈ MỤC (DÙNG CHO METADATA VÀ TÀI LIỆU TOÀN VĂN)Viện Công nghệ thông tin
2015TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ EMAIL (ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU EMAIL, METADATA CHO DỮ LIỆU EMAIL, LƯU TRỮ DỮ LIỆU EMAIL, TRAO ĐỔI DỮ LIỆU EMAIL), BAO GỒM PHẦN 1 "ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU"; PHẦN 2 "METADATA CHO DỮ LIỆU"; PHẦN 3 "TRAO ĐỔI DỮ LIỆU"Viện Công nghệ thông tin
2015TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ SMS (ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU SMS, METADATA CHO DỮ LIỆU SMS, LƯU TRỮ DỮ LIỆU SMS, TRAO ĐỔI DỮ LIỆU SMS), BAO GỒM PHẦN 1 "ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU"; PHẦN 2 "METADATA CHO DỮ LIỆU"; PHẦN 3 "TRAO ĐỔI DỮ LIỆU"Viện Công nghệ thông tin
2015TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ TRANG WEB ĐỘNG, ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU, DỮ LIỆU ĐẶC TẢ, TRAO ĐỔI DỮ LIỆUViện Công nghệ thông tin
2015TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU WEB, DỮ LIỆU ĐẶC TẢ, TRAO ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN WEBViện Công nghệ thông tin
2015Tiêu chuẩn này được xây dựng nhằm tạo thuận lợi cho việc truyền đạt thông tin về hệ thống thông tin địa lý. Tiêu chuẩn này trình bày các thuật ngữ và định nghĩa các khái niệm được lựa chọn thích hợp trong lĩnh vực hệ thống thông tin địa lý và xác định các mối quan hệ giữa các mục theo hai ngôn ngữ Việt-Anh. Tiêu chuẩn này định nghĩa các khái niệm có liên quan đến hệ thống thông tin địa lý.Viện Công nghệ thông tin
2015Định danh số cho đối tượngViện Công nghệ thông tin