Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 21 to 40 of 58947
 • Protection of Human Rights of the Accused in the Process of Criminal Investigatio.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Thu Hiền (2019)

 • Điều tra trong tố tụng hình sự (TTHS) được xem là giai đoạn xung yếu ở khía cạnh bảo đảm quyền con người. Trong giai đoạn này, bị can là đối tượng yếu thế nhất cần được quan tâm, bảo vệ. Vì vậy, bài viết tập trung làm rõ các khía cạnh pháp lí khoa học về bảo đảm quyền con người của bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự, chỉ ra một số vấn đề hạn chế, vướng mắc trong quy định của Bộ luật TTHS năm 2015, đưa ra các giải pháp về pháp luật nhằm tăng cường bảo đảm quyền con người của người bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự.

 • Determination of Source Parameters of Simple-shaped Geologic Subsurface Structures from Self-potential Anomalies Using Enhanced Local Wavenumber Method.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Pham, Thanh Luan; Vu, Duc Minh; Oksum, Erdinc (2019)

 • Simple geometry model structures can be useful in quantitative evaluation of selfpotential data. In this paper, we solve local wavenumber equation to estimate the horizontal position, the depth and the type of the causative source geometry by using a linear least-squares approximation. The advantages of the algorithm in determining the horizontal position and depth measure are its independency to shape factor of the sources and also its simple computations. The algorithm is built in Matlab environment. The validity of the algorithm is illustrated on variable noise-free and random noise included synthetic data from two-dimensional (2-D) models where the achieved parametric quantities ...

 • Developing Border Gate Economic Zones Current Situations and Proposed Solutions.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Tuấn Hùng (2019)

 • Việc hình thành và phát triển các khu kinh tế cửa khẩu (KTCK) không chỉ là động lực quan trọng đối với sự phát triển KTCK, phát triển kinh tế địa phương vùng biên giới mà còn góp phần phát triển kinh tế quốc gia. Xem xét trên quan điểm phát triển khu KTCK không đồng nghĩa với tăng nhanh số lượng các khu KTCK, mà phát triển và nâng cao chất lượng các hoạt động kinh tế tại các khu KTCK, bài viết phân tích các điều kiện, nội dung phát triển khu KTCK, cũng như chỉ ra các mô hình có thể áp dụng đối với khu KTCK, từ đó gợi ý một số giải pháp nhằm đẩy mạnh sự phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các khu KTCK ở Việt Nam trong thời gian tới.

 • Temperature Gradient A Simple Method for Single Crystal Growth.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Duong, Anh Tuan; Nguyen, Thi Thanh Huong; Nguyen, Thi Minh Hai; Pham, Anh Tuan; Dinh, Thi My Hao; Cho, Sunglae (2019)

 • In this article, we provide a simple method for growth of bulk single crystalline. By the control temperature along a vertical furnace, we can easily fabricate bulk single crystals. This technique is called the temperature gradient method. To create a temperature gradient along the body of the furnace, the density of resistance wire which is coiled along the body of furnace is different. The density increases from the bottom to the top of the furnace. So that, at any time of the growing process, the temperature at the bottom of furnace is the smallest. During could down process, single crystal in the ampoule has been grown up from a seed at the bottom. Using this method, we successful...

 • INTERCULTURAL COMMUNICATION COMPETENCE FROM AN IDENTITY CONSTRUCTIONIST PERSPECTIVE AND ITS IMPLICATIONS FOR FOREIGN LANGUAGE EDUCATION.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Hoa (2019)

 • This paper is aimed at reexamining intercultural communication from an identity social constructionist perspective and offering a linguistically-based research framework. The social constructionist approach holds that knowledge and reality are constructed through discourse, interactions and/or social interchange. This study maintains that language in action as communication in general serves dual purposes. It does not only build the social world, but also constructs identity - a critical issue in our global community recognized by many scholars (as most recently as Jandt, 2016; Fukuyama, 2018). Identity, though, is not just a social construct, but can operate as part of the purpose o...

 • Transformative Learning and some Suggestions on Applying it into Teaching and Learning Practices in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô Vũ, Thu Hằng (2019)

 • Bài viết trình bày một số vấn đề lí luận về quan điểm học tập chuyển hóa, tập trung vào làm sáng tỏ định nghĩa, nguyên lí, đặc điểm và sự vận dụng quan điểm này trong giáo dục STEAM. Bài viết cũng cho thấy sự vận dụng khả thi quan điểm này vào trong thực tiễn dạy học ở nhà trường phổ thông, cách tiếp cận có thể thay thế lối dạy học truyền thống vốn nặng tính dập khuôn, máy móc và đóng kín, khó có thể phát triển năng lực ở người học. Để vận dụng hiệu quả quan điểm này vào trong hoạt động giáo dục và dạy học ở Việt Nam hiện nay, tác giả bài viết khuyến nghị cần có sự phối hợp giữa các nhà khoa học trong những nghiên cứu liên ngành mà ở đó, các bài học được xây dựng gắn với những câu ch...

 • Judicial Accoutability - International Standards and Experiences of some Countries in the Wolrd.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Quốc Toản; Đặng, Minh Tuấn (2019)

 • Trách nhiệm giải trình tư pháp là một vấn đề pháp lý nhận được sự quan tâm lớn trong cộng đồng quốc tế, khu vực và các quốc gia, bởi vì việc bảo đảm trách nhiệm giải trình tư pháp đóng vai trò phòng, chống các hành vi vi phạm, tham nhũng và các vi phạm quyền con người trong hoạt động tư pháp. Tuy vậy, trách nhiệm giải trình tư pháp được hiểu và thực hiện bằng nhiều cơ chế, hình thức đa dạng ở các quốc gia. Một trong những nội dung gây tranh luận và chú ý là cần đặt trách nhiệm giải trình như thế nào trong mối quan hệ với một nguyên tắc cốt lõi khác của tư pháp - độc lập tư pháp. Cũng chính vì thế, cộng đồng quốc tế và một số khu vực đã nỗ lực xây dựng một số chuẩn mực, khuyến nghị v...

 • Higher Education Accreditation and University Autonomy.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Ứng Vận; Tạ, Thị Thu Hiền (2019)

 • Tự chủ đại học (ĐH) được coi là điều kiện cần thiết để triển khai các phương thức quản trị đại học tiên tiến nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục. Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) là một trong những cách tiếp cận trong quản lý giáo dục để CSGD vừa đảm bảo chất lượng (ĐBCL), vừa đảm bảo trách nhiệm giải trình về chất lượng của mình đối với xã hội. Bài viết này trình bày về mối quan hệ giữa nền ĐH tự chủ và việc KĐCLGD, trước hết, các vấn đề thực tiễn về tự chủ ĐH, trong đó có nghiên cứu tổng hợp kinh nghiệm về tự chủ đại học trên thế giới và thực tiễn Việt Nam. Sau đó, bài viết phân tích mối quan hệ về tự chủ đại học với việc khẳng định về uy tín học thuật của CSGD, về n...

 • Adequacy in Faculty Standards in U.S. Regional Accreditation Commissions.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Pham, Thi Tuyet Nhung (2019)

 • This literature review addresses five themes that inform the faculty standards in U.S. regional accreditation commissions: faculty credentials, the relationship between institutional missions and faculty responsibilities; full-time, part-time and contingent faculty; faculty responsibilities, and faculty in disciplinary-based accreditation. This review of literature supports institutions’ responses to the standards of full time faculty adequacy and credentials in six U.S. regional accreditation commissions. The study’s findings may provide common themes related to faculty adequacy to facilitate the institutions’ definitions and standards for faculty adequacy. The results might be of i...

 • The Role of Cu 2+ Concentration in Luminescence Quenching of Eu 3+ Cu 2+ Co-doped ZrO2 Nanoparticles.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Pham, Van Huan; Phuong, Dinh Tam; Nguyen, Thi Ha Hanh; Cao, Xuan Thang; Pham, Vuong-Hung (2019)

 • This paper the role of Cu 2+ concentrations in luminescence quenching of Eu 3+ / Cu 2+ doped ZrO2 nanoparticles synthesized by co-precipitation method. The synthesized Eu 3+ / Cu 2+ doped ZrO2 nanoparticles were observed to have sphere morphology with a diameter of  25 nm. The XRD patterns of the nanoparticles revealed the peaks that were to be crystalline tetragonal ZrO2. The addition of Cu 2+ to the Eu 3+ doped ZrO2 nanoparticles resulted in a significant suppress luminescence in Eu 3+ / Cu 2+ doped ZrO2 nanoparticles, which was attributed to the spectral overlap occurs between Cu 2+ absorption and Eu 3+ emission (5D0→ 7F2 transition).

 • Study on Elastic Deformation of Interstitial Alloy FeC with BCC Structure under Pressure.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Quang Hoc; Tran, Dinh Cuong; Nguyen, Duc Hien (2019)

 • The analytic expressions of the free energy, the mean nearest neighbor distance between two atoms, the elastic moduli such as the Young modulus E, the bulk modulus K, the rigidity modulus G and the elastic constants C11, C12, C44 for interstitial alloy AB with BCC structure under pressure are derived from the statistical moment method. The elastic deformations of main metal A is special case of elastic deformation for interstitial alloy AB. The theoretical results are applied to alloy FeC under pressure. The numerical results for this alloy are compared with the numerical results for main metal Fe and experiments

 • Accutability of the Court - Some Theoretical and Legal Situations.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Hồng Thái (2019)

 • Trách nhiệm giải trình của tòa án hình thành trong mối quan hệ quyền lực giữa chủ thể quyền lực và người được ủy quyền, trong đó người được ủy quyền có bổn phận giải trình trước chủ thể quyền lực, bản chất của trách nhiệm giải trình của tòa án là làm rõ các thông tin, giải thích kịp thời, đầy đủ về các quyết định, bản án, hành vi, hoạt động của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền và trước nhân dân. Trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước, trong đó có tòa án được quy định trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật khác, nội dung trách nhiệm giải trình của tòa án chủ yếu là giải trình về việc tuân theo nguyên tắc: xét xử công khai, độc lập, khách quan, c...

 • More Effective Assessment Using Student Presentations with Vietnamese University Students.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Andre, John M. (2019)

 • Assessment effectiveness is an important topic for all educators. This study considers how assessment can be made more effective by addressing plagiarism by students in international undergraduate programs in Vietnam. The study included a change in assessment away from written reports and towards student presentations. 107 Vietnamese students, across two semesters, studying a BTEC HND business management subject in an international program at a large government-run university were assigned to give weekly group presentations rather than write 3,000 word reports. The first semester results indicate that this change practically eliminated plagiarism and improved student learning (measure...

 • Kinh tế thế giới và Việt Nam quý 1 năm 2019, triển vọng và hàm ý cho Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Cẩm Nhung (2019)

 • Sau sự mở rộng hoạt động sản xuất mạnh mẽ trong năm 2017, động lực kinh tế toàn cầu vẫn tiếp tục được duy trì trong nửa đầu năm 2018. Tuy nhiên, do bị tác động bởi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, khủng hoảng ở một số nền kinh tế mới nổi, cùng với đầu tư toàn cầu sụt giảm khiến cho kinh tế toàn cầu năm 2018 kém “tươi sáng” so với dự báo ban đầu của các tổ chức quốc tế. Những sai lầm về chính sách cùng biến động khó lường về địa chính trị và kinh tế đã phần nào gây ảnh hưởng tới sức khỏe kinh tế của nhiều nước trên thế giới, góp phần làm cho đầu tư toàn cầu giảm và tăng trưởng của nhiều nền kinh tế giảm sút. Trong quý 1 năm 2019, xu hướng bảo hộ mậu dịch chưa có dấu hiệu giảm, ...

 • A REVIEW ON VALIDATING LANGUAGE TESTS.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Minh Thu (2019)

 • Validity in language testing and assessment has its long fundamental role in research along with reliability (Bachman & Palmer, 1996). This paper analyses basic theories and empirical research on language test validity in order to provide the notion, the classification of language test validity, the validation working frames and the trends of empirical research. Four key findings come out from the analysis. Firstly, language test validity refers to an evaluative judgment of the language test quality on the ground of evidence of the integrated components of test content, criterion and consequences through the interpretation of the meaning and utility of test scores. Secondly, construct...

 • Quality Assurance and Accreditation of Distance Education Programs in Vietnam Rationale and Future Directions.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Cương; Lê, Mỹ Phong (2019)

 • Thực hiện đào tạo đại học từ xa và trực tuyến là một hình thức giáo dục phổ biến trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thời đại giáo dục mở. Kiểm định chất lượng là một trong những cách tiếp cận mà nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng để đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, trong đó có chương trình đào tạo từ xa. Bài viết này nghiên cứu về cơ sở lý luận và hướng triển khai đối với đảm bảo và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo từ xa ở Việt Nam. Trước hết, nghiên cứu trình bày các khái niệm về đào tạo từ xa, đảm bảo và kiểm định chất lượng đào tạo từ xa. Thứ hai, nghiên cứu tổng hợp kinh nghiệm về đảm bảo và kiểm định chất lượng từ xa của một số quốc gia trên thế gi...

 • Effect of Annealing Temperature on Photoluminescence Emission and Photocatalytic Activity of Hydrothermal ZnO Nanorods.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Xuan Sang (2019)

 • This work reports photoluminescence evolution of hydrothermally homogeneous ZnO nanorods under thermal annealing at various temperatures. The crystalline structure and morphology of synthesized samples were characterized by X-ray diffractometry and Scanning Electron Microscopy. The optical properties induced by defect state transitions were investigated by photoluminescence emission. Besides defect states induced emissions in the visible range, the photocatalytic activity of annealed samples was evaluated which indicated that the higher visible photoluminescence intensity gives the better catalytic activity

 • A STUDY OF ACADEMIC GENRE EXPLORING WRITING IN ENGLISH FOR UNIVERSITY PURPOSES WITH VIETNAMESE STUDENTS.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Evans, Michelle J. (2019)

 • Higher Education students in Vietnam are increasingly expected to write in English for university and professional purposes. This study identifed the written texts in English that postgraduates had written for university purposes and explored their perceptions of or attitudes towards these. Using a classifcation of university genres developed from the British Academic Written English (BAWE) Corpus, ten case study students showed how their experiences of genres at lower levels of education had been heavily standardised. At undergraduate levels, English-major students and students studying in English medium instruction were expected to write a wider variety of genres. At postgraduate le...

 • Factors for Establsihing Cross Border Economic Zones Some Assessments for Cao Bang.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Anh Thu; Vũ, Thanh Hương (2019)

 • Trong những thập kỷ gần đây, hợp tác kinh tế biên giới phát triển ngày càng đa dạng dưới nhiều hình thức khác nhau. Khu hợp tác kinh tế qua biên giới (CBEZ) là một hình thức được các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu ở Việt Nam và các quốc gia láng giềng quan tâm nghiên cứu cũng như triển khai. Bài viết này sẽ vận dụng các điều kiện hình thành CBEZ được phát triển từ các nghiên cứu trước đây vào trường hợp của tỉnh Cao Bằng để tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu của tỉnh, từ đó đề xuất một số hàm ý. Bài viết chỉ ra rằng để có thể hiện thực hóa CBEZ, tiến tới thuận lợi hóa hơn nữa thương mại và đầu tư, phát triển khu vực biên giới như một mắt xích kết nối với thị trường Trung Q...

Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 21 to 40 of 58947
 • Protection of Human Rights of the Accused in the Process of Criminal Investigatio.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Thu Hiền (2019)

 • Điều tra trong tố tụng hình sự (TTHS) được xem là giai đoạn xung yếu ở khía cạnh bảo đảm quyền con người. Trong giai đoạn này, bị can là đối tượng yếu thế nhất cần được quan tâm, bảo vệ. Vì vậy, bài viết tập trung làm rõ các khía cạnh pháp lí khoa học về bảo đảm quyền con người của bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự, chỉ ra một số vấn đề hạn chế, vướng mắc trong quy định của Bộ luật TTHS năm 2015, đưa ra các giải pháp về pháp luật nhằm tăng cường bảo đảm quyền con người của người bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự.

 • Determination of Source Parameters of Simple-shaped Geologic Subsurface Structures from Self-potential Anomalies Using Enhanced Local Wavenumber Method.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Pham, Thanh Luan; Vu, Duc Minh; Oksum, Erdinc (2019)

 • Simple geometry model structures can be useful in quantitative evaluation of selfpotential data. In this paper, we solve local wavenumber equation to estimate the horizontal position, the depth and the type of the causative source geometry by using a linear least-squares approximation. The advantages of the algorithm in determining the horizontal position and depth measure are its independency to shape factor of the sources and also its simple computations. The algorithm is built in Matlab environment. The validity of the algorithm is illustrated on variable noise-free and random noise included synthetic data from two-dimensional (2-D) models where the achieved parametric quantities ...

 • Developing Border Gate Economic Zones Current Situations and Proposed Solutions.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Tuấn Hùng (2019)

 • Việc hình thành và phát triển các khu kinh tế cửa khẩu (KTCK) không chỉ là động lực quan trọng đối với sự phát triển KTCK, phát triển kinh tế địa phương vùng biên giới mà còn góp phần phát triển kinh tế quốc gia. Xem xét trên quan điểm phát triển khu KTCK không đồng nghĩa với tăng nhanh số lượng các khu KTCK, mà phát triển và nâng cao chất lượng các hoạt động kinh tế tại các khu KTCK, bài viết phân tích các điều kiện, nội dung phát triển khu KTCK, cũng như chỉ ra các mô hình có thể áp dụng đối với khu KTCK, từ đó gợi ý một số giải pháp nhằm đẩy mạnh sự phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các khu KTCK ở Việt Nam trong thời gian tới.

 • Temperature Gradient A Simple Method for Single Crystal Growth.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Duong, Anh Tuan; Nguyen, Thi Thanh Huong; Nguyen, Thi Minh Hai; Pham, Anh Tuan; Dinh, Thi My Hao; Cho, Sunglae (2019)

 • In this article, we provide a simple method for growth of bulk single crystalline. By the control temperature along a vertical furnace, we can easily fabricate bulk single crystals. This technique is called the temperature gradient method. To create a temperature gradient along the body of the furnace, the density of resistance wire which is coiled along the body of furnace is different. The density increases from the bottom to the top of the furnace. So that, at any time of the growing process, the temperature at the bottom of furnace is the smallest. During could down process, single crystal in the ampoule has been grown up from a seed at the bottom. Using this method, we successful...

 • INTERCULTURAL COMMUNICATION COMPETENCE FROM AN IDENTITY CONSTRUCTIONIST PERSPECTIVE AND ITS IMPLICATIONS FOR FOREIGN LANGUAGE EDUCATION.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Hoa (2019)

 • This paper is aimed at reexamining intercultural communication from an identity social constructionist perspective and offering a linguistically-based research framework. The social constructionist approach holds that knowledge and reality are constructed through discourse, interactions and/or social interchange. This study maintains that language in action as communication in general serves dual purposes. It does not only build the social world, but also constructs identity - a critical issue in our global community recognized by many scholars (as most recently as Jandt, 2016; Fukuyama, 2018). Identity, though, is not just a social construct, but can operate as part of the purpose o...

 • Transformative Learning and some Suggestions on Applying it into Teaching and Learning Practices in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô Vũ, Thu Hằng (2019)

 • Bài viết trình bày một số vấn đề lí luận về quan điểm học tập chuyển hóa, tập trung vào làm sáng tỏ định nghĩa, nguyên lí, đặc điểm và sự vận dụng quan điểm này trong giáo dục STEAM. Bài viết cũng cho thấy sự vận dụng khả thi quan điểm này vào trong thực tiễn dạy học ở nhà trường phổ thông, cách tiếp cận có thể thay thế lối dạy học truyền thống vốn nặng tính dập khuôn, máy móc và đóng kín, khó có thể phát triển năng lực ở người học. Để vận dụng hiệu quả quan điểm này vào trong hoạt động giáo dục và dạy học ở Việt Nam hiện nay, tác giả bài viết khuyến nghị cần có sự phối hợp giữa các nhà khoa học trong những nghiên cứu liên ngành mà ở đó, các bài học được xây dựng gắn với những câu ch...

 • Judicial Accoutability - International Standards and Experiences of some Countries in the Wolrd.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Quốc Toản; Đặng, Minh Tuấn (2019)

 • Trách nhiệm giải trình tư pháp là một vấn đề pháp lý nhận được sự quan tâm lớn trong cộng đồng quốc tế, khu vực và các quốc gia, bởi vì việc bảo đảm trách nhiệm giải trình tư pháp đóng vai trò phòng, chống các hành vi vi phạm, tham nhũng và các vi phạm quyền con người trong hoạt động tư pháp. Tuy vậy, trách nhiệm giải trình tư pháp được hiểu và thực hiện bằng nhiều cơ chế, hình thức đa dạng ở các quốc gia. Một trong những nội dung gây tranh luận và chú ý là cần đặt trách nhiệm giải trình như thế nào trong mối quan hệ với một nguyên tắc cốt lõi khác của tư pháp - độc lập tư pháp. Cũng chính vì thế, cộng đồng quốc tế và một số khu vực đã nỗ lực xây dựng một số chuẩn mực, khuyến nghị v...

 • Higher Education Accreditation and University Autonomy.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Ứng Vận; Tạ, Thị Thu Hiền (2019)

 • Tự chủ đại học (ĐH) được coi là điều kiện cần thiết để triển khai các phương thức quản trị đại học tiên tiến nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục. Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) là một trong những cách tiếp cận trong quản lý giáo dục để CSGD vừa đảm bảo chất lượng (ĐBCL), vừa đảm bảo trách nhiệm giải trình về chất lượng của mình đối với xã hội. Bài viết này trình bày về mối quan hệ giữa nền ĐH tự chủ và việc KĐCLGD, trước hết, các vấn đề thực tiễn về tự chủ ĐH, trong đó có nghiên cứu tổng hợp kinh nghiệm về tự chủ đại học trên thế giới và thực tiễn Việt Nam. Sau đó, bài viết phân tích mối quan hệ về tự chủ đại học với việc khẳng định về uy tín học thuật của CSGD, về n...

 • Adequacy in Faculty Standards in U.S. Regional Accreditation Commissions.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Pham, Thi Tuyet Nhung (2019)

 • This literature review addresses five themes that inform the faculty standards in U.S. regional accreditation commissions: faculty credentials, the relationship between institutional missions and faculty responsibilities; full-time, part-time and contingent faculty; faculty responsibilities, and faculty in disciplinary-based accreditation. This review of literature supports institutions’ responses to the standards of full time faculty adequacy and credentials in six U.S. regional accreditation commissions. The study’s findings may provide common themes related to faculty adequacy to facilitate the institutions’ definitions and standards for faculty adequacy. The results might be of i...

 • The Role of Cu 2+ Concentration in Luminescence Quenching of Eu 3+ Cu 2+ Co-doped ZrO2 Nanoparticles.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Pham, Van Huan; Phuong, Dinh Tam; Nguyen, Thi Ha Hanh; Cao, Xuan Thang; Pham, Vuong-Hung (2019)

 • This paper the role of Cu 2+ concentrations in luminescence quenching of Eu 3+ / Cu 2+ doped ZrO2 nanoparticles synthesized by co-precipitation method. The synthesized Eu 3+ / Cu 2+ doped ZrO2 nanoparticles were observed to have sphere morphology with a diameter of  25 nm. The XRD patterns of the nanoparticles revealed the peaks that were to be crystalline tetragonal ZrO2. The addition of Cu 2+ to the Eu 3+ doped ZrO2 nanoparticles resulted in a significant suppress luminescence in Eu 3+ / Cu 2+ doped ZrO2 nanoparticles, which was attributed to the spectral overlap occurs between Cu 2+ absorption and Eu 3+ emission (5D0→ 7F2 transition).

 • Study on Elastic Deformation of Interstitial Alloy FeC with BCC Structure under Pressure.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Quang Hoc; Tran, Dinh Cuong; Nguyen, Duc Hien (2019)

 • The analytic expressions of the free energy, the mean nearest neighbor distance between two atoms, the elastic moduli such as the Young modulus E, the bulk modulus K, the rigidity modulus G and the elastic constants C11, C12, C44 for interstitial alloy AB with BCC structure under pressure are derived from the statistical moment method. The elastic deformations of main metal A is special case of elastic deformation for interstitial alloy AB. The theoretical results are applied to alloy FeC under pressure. The numerical results for this alloy are compared with the numerical results for main metal Fe and experiments

 • Accutability of the Court - Some Theoretical and Legal Situations.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Hồng Thái (2019)

 • Trách nhiệm giải trình của tòa án hình thành trong mối quan hệ quyền lực giữa chủ thể quyền lực và người được ủy quyền, trong đó người được ủy quyền có bổn phận giải trình trước chủ thể quyền lực, bản chất của trách nhiệm giải trình của tòa án là làm rõ các thông tin, giải thích kịp thời, đầy đủ về các quyết định, bản án, hành vi, hoạt động của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền và trước nhân dân. Trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước, trong đó có tòa án được quy định trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật khác, nội dung trách nhiệm giải trình của tòa án chủ yếu là giải trình về việc tuân theo nguyên tắc: xét xử công khai, độc lập, khách quan, c...

 • More Effective Assessment Using Student Presentations with Vietnamese University Students.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Andre, John M. (2019)

 • Assessment effectiveness is an important topic for all educators. This study considers how assessment can be made more effective by addressing plagiarism by students in international undergraduate programs in Vietnam. The study included a change in assessment away from written reports and towards student presentations. 107 Vietnamese students, across two semesters, studying a BTEC HND business management subject in an international program at a large government-run university were assigned to give weekly group presentations rather than write 3,000 word reports. The first semester results indicate that this change practically eliminated plagiarism and improved student learning (measure...

 • Kinh tế thế giới và Việt Nam quý 1 năm 2019, triển vọng và hàm ý cho Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Cẩm Nhung (2019)

 • Sau sự mở rộng hoạt động sản xuất mạnh mẽ trong năm 2017, động lực kinh tế toàn cầu vẫn tiếp tục được duy trì trong nửa đầu năm 2018. Tuy nhiên, do bị tác động bởi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, khủng hoảng ở một số nền kinh tế mới nổi, cùng với đầu tư toàn cầu sụt giảm khiến cho kinh tế toàn cầu năm 2018 kém “tươi sáng” so với dự báo ban đầu của các tổ chức quốc tế. Những sai lầm về chính sách cùng biến động khó lường về địa chính trị và kinh tế đã phần nào gây ảnh hưởng tới sức khỏe kinh tế của nhiều nước trên thế giới, góp phần làm cho đầu tư toàn cầu giảm và tăng trưởng của nhiều nền kinh tế giảm sút. Trong quý 1 năm 2019, xu hướng bảo hộ mậu dịch chưa có dấu hiệu giảm, ...

 • A REVIEW ON VALIDATING LANGUAGE TESTS.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Minh Thu (2019)

 • Validity in language testing and assessment has its long fundamental role in research along with reliability (Bachman & Palmer, 1996). This paper analyses basic theories and empirical research on language test validity in order to provide the notion, the classification of language test validity, the validation working frames and the trends of empirical research. Four key findings come out from the analysis. Firstly, language test validity refers to an evaluative judgment of the language test quality on the ground of evidence of the integrated components of test content, criterion and consequences through the interpretation of the meaning and utility of test scores. Secondly, construct...

 • Quality Assurance and Accreditation of Distance Education Programs in Vietnam Rationale and Future Directions.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Cương; Lê, Mỹ Phong (2019)

 • Thực hiện đào tạo đại học từ xa và trực tuyến là một hình thức giáo dục phổ biến trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thời đại giáo dục mở. Kiểm định chất lượng là một trong những cách tiếp cận mà nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng để đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, trong đó có chương trình đào tạo từ xa. Bài viết này nghiên cứu về cơ sở lý luận và hướng triển khai đối với đảm bảo và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo từ xa ở Việt Nam. Trước hết, nghiên cứu trình bày các khái niệm về đào tạo từ xa, đảm bảo và kiểm định chất lượng đào tạo từ xa. Thứ hai, nghiên cứu tổng hợp kinh nghiệm về đảm bảo và kiểm định chất lượng từ xa của một số quốc gia trên thế gi...

 • Effect of Annealing Temperature on Photoluminescence Emission and Photocatalytic Activity of Hydrothermal ZnO Nanorods.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Xuan Sang (2019)

 • This work reports photoluminescence evolution of hydrothermally homogeneous ZnO nanorods under thermal annealing at various temperatures. The crystalline structure and morphology of synthesized samples were characterized by X-ray diffractometry and Scanning Electron Microscopy. The optical properties induced by defect state transitions were investigated by photoluminescence emission. Besides defect states induced emissions in the visible range, the photocatalytic activity of annealed samples was evaluated which indicated that the higher visible photoluminescence intensity gives the better catalytic activity

 • A STUDY OF ACADEMIC GENRE EXPLORING WRITING IN ENGLISH FOR UNIVERSITY PURPOSES WITH VIETNAMESE STUDENTS.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Evans, Michelle J. (2019)

 • Higher Education students in Vietnam are increasingly expected to write in English for university and professional purposes. This study identifed the written texts in English that postgraduates had written for university purposes and explored their perceptions of or attitudes towards these. Using a classifcation of university genres developed from the British Academic Written English (BAWE) Corpus, ten case study students showed how their experiences of genres at lower levels of education had been heavily standardised. At undergraduate levels, English-major students and students studying in English medium instruction were expected to write a wider variety of genres. At postgraduate le...

 • Factors for Establsihing Cross Border Economic Zones Some Assessments for Cao Bang.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Anh Thu; Vũ, Thanh Hương (2019)

 • Trong những thập kỷ gần đây, hợp tác kinh tế biên giới phát triển ngày càng đa dạng dưới nhiều hình thức khác nhau. Khu hợp tác kinh tế qua biên giới (CBEZ) là một hình thức được các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu ở Việt Nam và các quốc gia láng giềng quan tâm nghiên cứu cũng như triển khai. Bài viết này sẽ vận dụng các điều kiện hình thành CBEZ được phát triển từ các nghiên cứu trước đây vào trường hợp của tỉnh Cao Bằng để tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu của tỉnh, từ đó đề xuất một số hàm ý. Bài viết chỉ ra rằng để có thể hiện thực hóa CBEZ, tiến tới thuận lợi hóa hơn nữa thương mại và đầu tư, phát triển khu vực biên giới như một mắt xích kết nối với thị trường Trung Q...