Browsing by Subject 1,4-Phenylendiisothioxianat

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • TC_02487.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Lưu, Văn Bôi; Nguyễn, Hoàng Mai; Vũ, Minh Tú (2008)

  • Bằng phương pháp thiocacbamoyl hóa 1,4-phenylendiamin với tetrametylthiuram disunfua trong DMF hoặc dioxan đã điều chế được 1,4-bis(dimetylthioureido)benzen. Phân hủy phenylendithioure điều chế được bằng axit vô cơ đã thu được 1,4-phenylendiisothioxianat tương ứng.

Browsing by Subject 1,4-Phenylendiisothioxianat

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • TC_02487.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Lưu, Văn Bôi; Nguyễn, Hoàng Mai; Vũ, Minh Tú (2008)

  • Bằng phương pháp thiocacbamoyl hóa 1,4-phenylendiamin với tetrametylthiuram disunfua trong DMF hoặc dioxan đã điều chế được 1,4-bis(dimetylthioureido)benzen. Phân hủy phenylendithioure điều chế được bằng axit vô cơ đã thu được 1,4-phenylendiisothioxianat tương ứng.