Browsing by Subject ICC

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050007056.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Xuân;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2015)

  • Đưa ra định nghĩa về quy trình tố tụng theo quy chế của ICC; Khái quát về Quy trình tố tụng theo quy chế của ICC; Phân tích và giải thích về mặt lý luận nội dung, quy phạm thực định và thực tiễn áp dụng quy trình tố tụng trong việc giải quyết các vụ án hình sự quốc tế. Phân tích và đánh giá đúng thực trạng và hiệu quả cách thức áp dụng quy định tố tụng hình sự theo pháp luật Việt Nam hiện hành.

Browsing by Subject ICC

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050007056.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Xuân;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2015)

  • Đưa ra định nghĩa về quy trình tố tụng theo quy chế của ICC; Khái quát về Quy trình tố tụng theo quy chế của ICC; Phân tích và giải thích về mặt lý luận nội dung, quy phạm thực định và thực tiễn áp dụng quy trình tố tụng trong việc giải quyết các vụ án hình sự quốc tế. Phân tích và đánh giá đúng thực trạng và hiệu quả cách thức áp dụng quy định tố tụng hình sự theo pháp luật Việt Nam hiện hành.