Browsing by Subject Kafka, Franz

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L2_01875_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Yến;  Advisor: Phạm, Thành Hưng (2009)

  • Luận văn ThS. Lí luận Văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Chương 1. Một số cách đọc Kafka: Đọc Kafka trong bối cảnh nhỏ tiểu sử; Đọc Kafka tách rời khỏi mĩ học và nghệ thuật hiện đại; Đọc Kafka như một thứ chú giải. Chương 2: Những nhân vật biểu tượng điển hình trong tác phẩm của Kafka: Nhân vật biểu tượng tồn tạ (...); Electronic Resources

Browsing by Subject Kafka, Franz

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L2_01875_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Yến;  Advisor: Phạm, Thành Hưng (2009)

  • Luận văn ThS. Lí luận Văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Chương 1. Một số cách đọc Kafka: Đọc Kafka trong bối cảnh nhỏ tiểu sử; Đọc Kafka tách rời khỏi mĩ học và nghệ thuật hiện đại; Đọc Kafka như một thứ chú giải. Chương 2: Những nhân vật biểu tượng điển hình trong tác phẩm của Kafka: Nhân vật biểu tượng tồn tạ (...); Electronic Resources