Browsing by Subject Kambuja

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050001331_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Thảo;  Advisor: Ngô, Văn Doanh (2012)

  • Luận văn ThS. Lịch sử thế giới -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày quá trình hình thành và phát triển của vương triều Ăngkor (802-1432): cơ sở hình thành vương triều Ăngkor; sự hình thành vương triều Ăngkor; sự suy tàn của vương triều Ăngkor. Nghiên cứu quan hệ của vương quốc Kambuja với các quốc (...); Electronic Resources

Browsing by Subject Kambuja

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050001331_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Thảo;  Advisor: Ngô, Văn Doanh (2012)

  • Luận văn ThS. Lịch sử thế giới -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày quá trình hình thành và phát triển của vương triều Ăngkor (802-1432): cơ sở hình thành vương triều Ăngkor; sự hình thành vương triều Ăngkor; sự suy tàn của vương triều Ăngkor. Nghiên cứu quan hệ của vương quốc Kambuja với các quốc (...); Electronic Resources