Browsing by Subject LAC

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 9. Vu Thi Anh Thu 105-115.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Vũ, Thị Anh Thư (2016)

  • Có ý kiến cho rằng sự có mặt của Trung Quốc tại khu vực Mỹ La tinh và Caribbean đơn giản vì mục đích kinh tế. Tuy nhiên, những đối tượng mục tiêu của hoạt động thương mại và đầu tư của Trung Quốc dường như cho thấy một ý đồ gia tăng ảnh hưởng chính trị tại khu vực này trong tương lai. Bài viết này nhằm mục đích trả lời câu hỏi là (I) lý do nào để Trung Quốc quan tâm tới khu vực LAC; và (II) cơ hội và thách thức gì cho khu vực LAC và Mỹ khi Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng tại đó.

Browsing by Subject LAC

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 9. Vu Thi Anh Thu 105-115.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Vũ, Thị Anh Thư (2016)

  • Có ý kiến cho rằng sự có mặt của Trung Quốc tại khu vực Mỹ La tinh và Caribbean đơn giản vì mục đích kinh tế. Tuy nhiên, những đối tượng mục tiêu của hoạt động thương mại và đầu tư của Trung Quốc dường như cho thấy một ý đồ gia tăng ảnh hưởng chính trị tại khu vực này trong tương lai. Bài viết này nhằm mục đích trả lời câu hỏi là (I) lý do nào để Trung Quốc quan tâm tới khu vực LAC; và (II) cơ hội và thách thức gì cho khu vực LAC và Mỹ khi Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng tại đó.