Browsing by Subject Linh kiện điện tử công suất lớn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050002473.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Hương;  Advisor: Phan, Ngọc Minh (2015)

  • Chương 1. Tổng quan về vật liệu ống nano cacbon và chất lỏng tản nhiệt chứa thành phần CNTs. Chương 2. Nghiên cứu, thực nghiệm ứng dụng tản nhiệt cho linh kiện điện tử và các phương pháp phân tích sửdụng trong nghiên cứu. Chương 3. Kết quả và thảo luận gồm: Kết quả biến tính gắn nhóm chức -OH vào CNTs; Kết quảphân tán CNTs -OH trong chất lng tản nhiệt EG/DW; Cơ chế phân tán CNTs trong chất lỏng tản nhiệt; Kết quả ứng dụng chất lỏng tản nhiệt chứa CNTs cho vi xử lý máy tính

Browsing by Subject Linh kiện điện tử công suất lớn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050002473.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Hương;  Advisor: Phan, Ngọc Minh (2015)

  • Chương 1. Tổng quan về vật liệu ống nano cacbon và chất lỏng tản nhiệt chứa thành phần CNTs. Chương 2. Nghiên cứu, thực nghiệm ứng dụng tản nhiệt cho linh kiện điện tử và các phương pháp phân tích sửdụng trong nghiên cứu. Chương 3. Kết quả và thảo luận gồm: Kết quả biến tính gắn nhóm chức -OH vào CNTs; Kết quảphân tán CNTs -OH trong chất lng tản nhiệt EG/DW; Cơ chế phân tán CNTs trong chất lỏng tản nhiệt; Kết quả ứng dụng chất lỏng tản nhiệt chứa CNTs cho vi xử lý máy tính