Browsing by Subject Linh kiện Ferit

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L1_00084_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đặng, Lê Minh;  Advisor: Bạch, Thành Công; Nguyễn, Châu (1996)

  • Luận án PTS. khoa học Toán - Lý Vật lý điện từ -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1996; Luận văn nghiên cứu các tính chất từ, điện, cấu trúc tinh thể và cấu trúc tế vi của Ferit từ mềm, trên cơ sở Ferit Ni-Zn và Mn-Zn. Trên cơ sở các loại vật liệu Ferit đã được nghiên cứu, bằng các phương pháp công nghệ khác nhau, tác giả đã tiến hành chế tạo các linh kiện Ferit sử dụng trong một số thiết bị điện tử dân dụng và chuyên dụng, chất lượng của các linh kiện đã được kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệm và qua sử dụng thực tế.; Electronic Resources

Browsing by Subject Linh kiện Ferit

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L1_00084_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đặng, Lê Minh;  Advisor: Bạch, Thành Công; Nguyễn, Châu (1996)

  • Luận án PTS. khoa học Toán - Lý Vật lý điện từ -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1996; Luận văn nghiên cứu các tính chất từ, điện, cấu trúc tinh thể và cấu trúc tế vi của Ferit từ mềm, trên cơ sở Ferit Ni-Zn và Mn-Zn. Trên cơ sở các loại vật liệu Ferit đã được nghiên cứu, bằng các phương pháp công nghệ khác nhau, tác giả đã tiến hành chế tạo các linh kiện Ferit sử dụng trong một số thiết bị điện tử dân dụng và chuyên dụng, chất lượng của các linh kiện đã được kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệm và qua sử dụng thực tế.; Electronic Resources