Browsing by Subject Linh kiện nanô

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 000500001680.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thao; Nguyễn, Năng Định (2012)

 • Nghiên cứu cấu trúc tinh thể, cấu trúc điện tử liên quan đến các tính chất của màng mỏng VO2 cấu trúc nanô. Chế tạo vật liệu màng mỏng VO2 cấu trúc nanô bằng phương pháp bốc bay nhiệt và chùm tia điện tử. Khảo sát tính chất biến đổi nhiệt-điện-quang và công chế tạo vật liệu đem lại màng mỏng có hiệu ứng nhiệt sắc cao. Trên cơ sở mẫu màng mỏng VO2 chế tạo được, thiết kế và chế tạo thử linh kiện nhiệt-quang (cửa sổ nhiệt sắc)

 • 000500001677.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Liên; Nguyễn, Thanh Hường (2012)

 • Chế tạo dây nano (Eu,Tb)PO4.H2O với các tỷ lệ nồng độ Eu3+/Tb3+ khác nhau bằng phương pháp Microwave. Nghiên cứu cấu trúc, hình thái, thành phần và tính chất vật lý của dây nano (Eu,Tb)PO4.H2O bằng các phương pháp phân tích nhiễu xạ tia X, FESEM, TEM và hu ỳnh quang. Xử lý bề mặt dây nano, bọc các dây nano bằng silica và chức năng hóa bề mặt bằng việc gắn với nhóm amin. Gắn kết vật liệu dây nano (Eu,Tb)PO4.H2O đã chức năng hóa bằng amin với phần tử sinh học IgG thông qua cầu nối GDA (glutaraldehyde). Ứng dụng thử nghiệm trong việc nhận dạng virus sởi.

 • 000500001676.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Tuyết Lan; Đinh, Văn Châu (2012)

 • Giải bài toán khuếch tán của exiton trong cấu trúc đa lớp và cấu trúc tổ hợp với điều kiện biên khác nhau. Mô phỏng quá trình suy giảm năng lượng quang trong pin và trong từng cấu trúc của pin. Mô phỏng sự phân bố của điện trường bên trong pin cũng như từng lớp vật liệu trong pin. Giải thích và tối ưu hóa bề dầy các lớp vật liệu trong pin. Đánh giá chất lượng mô phỏng và tối ưu hóa thông qua việc chế tạo và thử nghiệm, và khảo sát thông số cơ bản một số mẫu pin mặt trời hữu cơ.

 • 000500001681.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy; Trần, Hồng Nhung; Nghiêm, Thị Hà Liên (2012)

 • Tổng quan về các hạt đa chức năng; các phương pháp chế tạo silica SiO2 xốp bằng phương pháp sol-gel; hạt nanoshell Fe3O4@SiO2@Au; đặc trưng của hạt nano và các ứng dụng của hạt nanoshell. Nghiên cứu các phương pháp thực nghiệm: Chế tạo lớp bọc SiO2 cho hạt nano từ để tạo hạt nano cấu trúc lõi vỏ và các phương pháp khảo sát (Phương pháp kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM), phương pháp từ kế mẫu rung (VSM), phương pháp đo tán xạ ánh sáng động học (Dynamic Light Scattering - DLS), phương pháp nhiễu xạ tia X, Hấp thụ hồng ngoại, phổ hấp thụ và phổ huỳnh quang). Đưa ra kết quả và thảo luận: Hạt nano Fe3O4@SiO2; hạt nano đa chức năng và hạt nano SiO2 phát q...

 • 000500001660.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kiều Linh; Phạm, Đức Thắng (2012)

 • Trính bày tổng quan từ trường và các đại lượng đặc trưng cho từ trường; hiện tượng từ trễ; dị hướng từ; cấu trúc từ; vật liệu cứng; các đặc trưng của vật liệu từ cứng. Tím hiểu các phương pháp thực nghiệm nghiên cứu từ trường bề mặt của vật liệu từ cứng cấu trúc micro-nano. Kết quả: ảnh hưởng của số lượng nam châm lên sự phân bố của từ trường bề mặt; khảo sát ảnh hưởng của kìch thước nam châm lên sự phân bổ của từ trường bề mặt; khảo sát ảnh hưởng của chiều dày nam châm lên sự phân bổ của từ trường bề mặt; khảo sát ảnh hưởng khoảng cách các nam châm lên sự phân bổ của từ trường bề mặt; quan sát hính ảnh tế bào hồng cầu bị bắt giữ.

Browsing by Subject Linh kiện nanô

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 000500001680.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thao; Nguyễn, Năng Định (2012)

 • Nghiên cứu cấu trúc tinh thể, cấu trúc điện tử liên quan đến các tính chất của màng mỏng VO2 cấu trúc nanô. Chế tạo vật liệu màng mỏng VO2 cấu trúc nanô bằng phương pháp bốc bay nhiệt và chùm tia điện tử. Khảo sát tính chất biến đổi nhiệt-điện-quang và công chế tạo vật liệu đem lại màng mỏng có hiệu ứng nhiệt sắc cao. Trên cơ sở mẫu màng mỏng VO2 chế tạo được, thiết kế và chế tạo thử linh kiện nhiệt-quang (cửa sổ nhiệt sắc)

 • 000500001677.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Liên; Nguyễn, Thanh Hường (2012)

 • Chế tạo dây nano (Eu,Tb)PO4.H2O với các tỷ lệ nồng độ Eu3+/Tb3+ khác nhau bằng phương pháp Microwave. Nghiên cứu cấu trúc, hình thái, thành phần và tính chất vật lý của dây nano (Eu,Tb)PO4.H2O bằng các phương pháp phân tích nhiễu xạ tia X, FESEM, TEM và hu ỳnh quang. Xử lý bề mặt dây nano, bọc các dây nano bằng silica và chức năng hóa bề mặt bằng việc gắn với nhóm amin. Gắn kết vật liệu dây nano (Eu,Tb)PO4.H2O đã chức năng hóa bằng amin với phần tử sinh học IgG thông qua cầu nối GDA (glutaraldehyde). Ứng dụng thử nghiệm trong việc nhận dạng virus sởi.

 • 000500001676.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Tuyết Lan; Đinh, Văn Châu (2012)

 • Giải bài toán khuếch tán của exiton trong cấu trúc đa lớp và cấu trúc tổ hợp với điều kiện biên khác nhau. Mô phỏng quá trình suy giảm năng lượng quang trong pin và trong từng cấu trúc của pin. Mô phỏng sự phân bố của điện trường bên trong pin cũng như từng lớp vật liệu trong pin. Giải thích và tối ưu hóa bề dầy các lớp vật liệu trong pin. Đánh giá chất lượng mô phỏng và tối ưu hóa thông qua việc chế tạo và thử nghiệm, và khảo sát thông số cơ bản một số mẫu pin mặt trời hữu cơ.

 • 000500001681.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy; Trần, Hồng Nhung; Nghiêm, Thị Hà Liên (2012)

 • Tổng quan về các hạt đa chức năng; các phương pháp chế tạo silica SiO2 xốp bằng phương pháp sol-gel; hạt nanoshell Fe3O4@SiO2@Au; đặc trưng của hạt nano và các ứng dụng của hạt nanoshell. Nghiên cứu các phương pháp thực nghiệm: Chế tạo lớp bọc SiO2 cho hạt nano từ để tạo hạt nano cấu trúc lõi vỏ và các phương pháp khảo sát (Phương pháp kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM), phương pháp từ kế mẫu rung (VSM), phương pháp đo tán xạ ánh sáng động học (Dynamic Light Scattering - DLS), phương pháp nhiễu xạ tia X, Hấp thụ hồng ngoại, phổ hấp thụ và phổ huỳnh quang). Đưa ra kết quả và thảo luận: Hạt nano Fe3O4@SiO2; hạt nano đa chức năng và hạt nano SiO2 phát q...

 • 000500001660.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kiều Linh; Phạm, Đức Thắng (2012)

 • Trính bày tổng quan từ trường và các đại lượng đặc trưng cho từ trường; hiện tượng từ trễ; dị hướng từ; cấu trúc từ; vật liệu cứng; các đặc trưng của vật liệu từ cứng. Tím hiểu các phương pháp thực nghiệm nghiên cứu từ trường bề mặt của vật liệu từ cứng cấu trúc micro-nano. Kết quả: ảnh hưởng của số lượng nam châm lên sự phân bố của từ trường bề mặt; khảo sát ảnh hưởng của kìch thước nam châm lên sự phân bổ của từ trường bề mặt; khảo sát ảnh hưởng của chiều dày nam châm lên sự phân bổ của từ trường bề mặt; khảo sát ảnh hưởng khoảng cách các nam châm lên sự phân bổ của từ trường bề mặt; quan sát hính ảnh tế bào hồng cầu bị bắt giữ.